5
A czy możemy używać wodoru na co dzień?

To pytanie cyklicznie pojawia się w mediach i dotyczy głównie zastosowania wodoru do zasilania pojazdów drogowych.

 

Koncerny samochodowe realizują pilotowe projekty z wykorzystaniem wodoru jako paliwa czy to do silników spalinowych z zapłonem iskrowym czy to do samochodów z napędem elektrycznym zasilanym ogniwem paliwowym. Tu technologie i wymagania zmieniają się szybko, o czym dowodzą inne publikacje na naszej stronie intermetowej.

Szacunkowe zużycie wodoru w sektorze chemicznym i naftowym w Polsce

 

Roczne zużycie wodoru w mld Nm3

7,4

Archiwum

16.09.2020
Skarbnica wiedzy o wodorze – Obserwatorium FCH JU

W dniu 15.09.2020 r. FCH JU zinaugurawało tzw „Obserwatorium ogniw paliwowych i wodoru” (Fuel Cell & Hydrogen Observatory  - FCHO).

Obserwatorium  FCHO to skarbnica wiedzy nt wodoru, ogniw  paliwowych, elektrolizerów itp.  i będzie  dostarczać  danych technicznych oraz  aktualnych informacji o całym sektorze wodoru. Dostępne już są  opisy różnych technologii, zbiory statystyk rynkowych, wskaźniki społeczno-ekonomiczne, informacje o strategiach wodorowych i przepisach, a także wskazówki o wsparciu finansowym. FCHO zapewnia bogaty zestaw danych z całego przemysłu wodorowego i jest przeznaczony do bezpośredniego wykorzystania dla decydentów i ekspertów, podmiotów przemysłowych czy inwestorów.

Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe są obecnie postrzegane jako nieodłączna część strategii  dla ochrony klimatu przewidzianej w Europejskim Zielonym Ładzie i dekarbonizacji gospodarki.. także ogółem społeczeństwa.

 

Partnerami konsorcjum realizującymi to Obserwatorium są następujące organizacje: E4Tech, Hydrogen Europe, HGF, NEN, Hydrogen Europe Research, Innovation Loop i Inycom.

Obserwatorium jest dostępne pod adresem: www.fchobservatory.eu

14.09.2020
Wodór w polskim systemie przesyłowym

Dołączenia Gaz System do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru (European Clean Hydrogen Alliance – ECH2A) to ważny sygnał dla całej branży. Firma zamierza wdrażać innowacje w zakresie dostawania infrastruktury na potrzeby odbioru i przesyłu wodoru.

 

Komisja Europejska zaakceptowała wniosek o przystąpienie GAZ-SYSTEM do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru (European Clean Hydrogen Alliance – ECH2A). Jest to kolejna inicjatywa, po podpisaniu w lipcu tego roku listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej w Polsce, w którą zaangażowana jest Spółka GAZ-SYSTEM.

 

Europejski Sojusz na rzecz Czystego Wodoru został powołany przez Komisję Europejską, aby wesprzeć realizację inwestycji i tworzenie gospodarki wodorowej w Unii Europejskiej zgodnie z założeniami Europejskiej Strategii Wodorowej opublikowanej w lipcu br. Sojusz ma odegrać zasadniczą rolę we wsparciu działań inwestycyjnych prowadzonych w ramach całego łańcucha wartości, obejmującego produkcję, transport, magazynowanie oraz wykorzystanie wodoru w poszczególnych sektorach gospodarki (np. transport, przemysł, energetyka, ciepłownictwo). W razie potrzeby Sojusz na rzecz Czystego Wodoru będzie podejmował działania mające na celu wsparcie rynku pracy i dostosowanie go do potrzeb gospodarki wodorowej. W skład sojuszu wejdą przedstawiciele przemysłu, władz krajowych, regionalnych i lokalnych oraz społeczeństwa obywatelskiego.

 

GAZ-SYSTEM bierze aktywny udział w kształtowaniu dialogu nt. wdrażania założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Poprzez członkostwo w Sojuszu pragniemy wskazywać, jak gaz ziemny może pełnić istotną rolę w transformacji energetycznej w Polsce i w całej UE - powiedział Tomasz Stępień, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

 

GAZ-SYSTEM jako operator systemu przesyłowego podejmuje działania, które mają umożliwić wykorzystanie gazu ziemnego jako niskoemisyjnego źródła energii, wspierającego realizację celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej w perspektywie długoterminowej. Ponadto, GAZ-SYSTEM jest również silnie zaangażowany w projekty badawczo-rozwojowe, mające na celu wdrożenie nowych sposobów eksploatacji infrastruktury gazowej. Działania te obejmują m.in. dostosowanie aktywów na potrzeby odbioru i transportu gazów odnawialnych i zdekarbonizowanych, w tym wodoru.

 

Więcej informacji na temat Europejskiego sojuszu na rzecz czystego wodoru jest dostępna na stronie internetowej https://www.ech2a.eu/.

 

Źródło: Gaz-system

04.09.2020
Firma Fronius dołącza do Klastra

Już od dwóch dekad firma Fronius - austriacki producent, bada i opracowuje rozwiązania związane z wodorem, aby stać się liderem innowacji w tej dziedzinie. Konsekwencją tych działań jest Fronius Solhub - rozwiązanie systemowe do generowania, przechowywania, dystrybucji i rekonwersji zielonego wodoru. Ten innowacyjny system zapewnia gminom, firmom i przedsiębiorstwom przemysłowym zrównoważone rozwiązanie w zakresie mobilności i energetyki.

 

Według firmy Fronius, zielony wodór stanowi zarówno zrównoważoną alternatywę dla paliw kopalnych w zakresie mobilności, jak i potencjalne rozwiązanie do długoterminowego magazynowania energii odnawialnej.

 

Firma może pochwalić się nie tylko z 1,6 miliona instalacji fotowoltaicznych na całym Świecie, ale również  technologią związaną z wodorem. Wraz z otwarciem pierwszego ekologicznego systemu tankowania wodoru, firma Fronius stała się liderem w tej dziedzinie.

 

Więcej informacji: www.fronius.pl/solhub

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

58 305 23 25

kontakt@klasterwodorowy.pl