1
Czym jest wodór?

Wodór postrzegany jest jako nowoczesne paliwo przyszłości.

 

Aktualnie prowadzonych jest sporo programów badawczych i pilotowych wdrożeń mających na celu przetestowanie technologii oraz określenie możliwości szerszego zastosowania wodoru jako paliwa. Czy przy obecnym poziomie wiedzy i infrastruktury jest to możliwe w stosunkowo krótkim czasie.

Szacunkowe zużycie wodoru w sektorze chemicznym i naftowym w Polsce

 

Roczne zużycie wodoru w mld Nm3

7,4

Archiwum

18.10.2019
Województwo pomorskie pionierem technologii wodorowych w Polsce - sukces II edycji Międzynarodowej Konferencji PCHET w Trójmieście

 

        

 

Międzynarodowa Konferencja PCHET 2, która odbyła się w dniu 1 października 2019 roku w Pomorskim Parku Technologicznym w Gdyni została zorganizowana po raz drugi przez Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych. Zgromadziła prawie 300 uczestników reprezentujących bardzo szerokie i różnorodne środowisko gospodarcze, naukowo badawcze i administracji samorządowej.

 

W tej edycji konferencji zaprezentowano spektrum zagadnień związanych z zastosowaniem technologii wodorowych w transporcie i energetyce, dyskutowano na temat luk legislacyjnych, możliwości finansowania oraz prezentowano modele biznesowe wykorzystujące wodór jako nośnik energii.

 

Kulminacyjnym wydarzeniem konferencji było ogłoszenie przez Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych programu Pomorskiej Doliny Wodorowej.

 

Program został zainicjowany podpisaniem deklaracji o współpracy szerokiego środowiska interesariuszy, którzy zadeklarowali udział i wsparcie programu. Sygnatariuszami deklaracji są:

  • Województwo Pomorskie
  • Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych
  • Gmina Miasta Gdynia
  • PKP Energetyka S.A.
  • Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
  • Rada Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologie off-shore i portowo-logistyczne (ISP1)
  • Rada Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie (ISP3)
  • Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot.

 

Pomorska Dolina Wodorowa ma na celu stworzenie warunków do pełnego wdrożenia na Pomorzu transportu opartego o „zielony” wodór, czyli wodór uzyskany z odnawialnych źródeł energii. Wymiernymi rezultatami programu będzie realizacja projektu „Hy-way to Hel”, czyli organizacja transportu szynowego i morskiego do Helu zasilanego wodorem oraz uruchomienie ekosystemu zdolnego do dostarczenia minimum 2000 ton „zielonego”wodoru rocznie na potrzeby transportu publicznego. Program ten ma również zbudować trwałą zdolność do dalszej rozbudowy zdolności dostaw „zielonego” wodoru i wdrażania transportu opartego o wodór. Program Pomorska Dolina Wodorowa jest w pełni zgodna z Inteligentnymi Specjalizacjami Pomorza.

 

Liczymy, że nasza inicjatywa stanie się silnym bodźcem do rozwoju technologii wodorowych w transporcie i energetyce, zwłaszcza wykorzystania zasobów energii elektrycznej z OZE nie tylko na Pomorzu, ale także zachęcimy inne regiony do podążania naszym tropem. Zachęcamy do skorzystania z naszych doświadczeń. – powiedział Tomasz Pelc, członek Klastra, Prezes zarządu firmy Nexus Consultants.

 

Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Wodorowych powstał w 2017 roku. Głównym inicjatorem powołania klastra była Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, która obecnie jest administratorem klastra.

 

Klaster wchodzi w nowy etap swojego rozwoju. Po wielu miesiącach prac koncepcyjnych i konsultacji w łonie klastra oraz samorządu Województwa Pomorskiego uruchamiamy pionierski program na skalę Polski. Bazujemy na wzorcach, które sprawdzają się w Europie Zachodniej. Chcemy wejść w nurt finansowania przygotowywanego przez Unię Europejską w nowej perspektywie. Program Pomorskiej Doliny Wodorowej odpowiada także na szereg wyzwań, chociażby takich jak ocieplenie klimatu. W klastrze mamy reprezentantów firm technologicznych, które są gotowe sprostać wymaganiom programu i dostarczyć potrzebne ilości „zielonego”wodoru.  – Powiedział Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Administratora Klastra.

 

Program będzie także oddziaływał na szereg innych obszarów, w tym prace badawczo rozwojowe poprzez zaangażowanie polskich uczelni w tym szerokie wykorzystanie potencjału Politechniki Gdańskiej oraz otwiera możliwości stworzenia nowego zawodu technika i inżyniera o kompetencjach niezbędnych do budowy i eksploatacji instalacji wodorowych.

 

Technologie wodorowe wykazują dojrzałość technologiczną. Są to technologie znane od lat i stosowane równie w polskim przemyśle. Polska jest 5 producentem wodoru na świecie. Jest to technologia sprawdzona i bezpieczna. Ważne dla powodzenia projektu Hy-way to Hel będzie też szeroko zakrojona promocja tego rodzaju technologii w społeczeństwie i przekonanie ludzi, że jest to czyste i bezpieczne paliwo przyszłości – powiedział Marek Foltynowicz, ekspert ds. wodoru w Grupie Lotos.

 

Organizatorzy zapowiedzieli konferencję za rok, jednak już teraz zapraszają do współpracy firmy dostarczające technologię oraz instytucje zainteresowane zastosowanie wodoru w transporcie publicznym.

 

 

 

Prezentacje: POBIERZ 

 

 

Galeria wydarzenia: 

14.10.2019
Pomorska Dolina Wodorowa – wdrożenie innowacyjnego programu na terenie Polski

W trakcie II edycji Polskiej Konferencji PCHET o znaczeniu międzynarodowym zaprezentowano spektrum zagadnień związanych z zastosowaniem technologii wodorowych w transporcie i energetyce, dyskutowano na temat luk legislacyjnych, możliwości finansowania oraz prezentowano modele biznesowe wykorzystujące wodór jako nośnik energii.

 

Ogłoszony został program Pomorskiej Doliny Wodorowej, którego koordynatorem jest Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych.

 

Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych wystąpił z inicjatywą budowy Pomorskiej Doliny Wodorowej, umożliwiającej wykorzystanie potencjału w zakresie produkcji paliw wodorowych oraz zapewnienia ich wykorzystania w szczególności w zastosowaniach transportowych.

 

Kluczowi partnerzy, w szczególności samorządy lokalne, w tym te zrzeszone w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz podmioty gospodarcze, takie jak Grupa Lotos S.A., PKP Energetyka S.A., Energa S.A.  deklarują wolę realizacji w zakresie swoich zadań i kompetencji przedsięwzięć wnoszących wkład we wdrażanie inicjatywy tworzenia Pomorskiej Doliny Wodorowej.

 

Szacowany potencjał programu to co najmniej 2 000 ton wodoru rocznie oraz 15% udziału wodoru jako paliwa w transportowym miksie energetycznym województwa pomorskiego do 2030 roku.

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Aleja Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

tel.: 58 305 23 25, fax: 58 741 53 733