1
Czym jest wodór?

Wodór postrzegany jest jako nowoczesne paliwo przyszłości.

 

Aktualnie prowadzonych jest sporo programów badawczych i pilotowych wdrożeń mających na celu przetestowanie technologii oraz określenie możliwości szerszego zastosowania wodoru jako paliwa. Czy przy obecnym poziomie wiedzy i infrastruktury jest to możliwe w stosunkowo krótkim czasie.

Szacunkowe zużycie wodoru w sektorze chemicznym i naftowym w Polsce

 

Roczne zużycie wodoru w mld Nm3

7,4

Archiwum

29.07.2019
Dialog Techniczny dotyczący „Pomiarów parametrów technicznych zasobników wodoru i ich funkcjonalności”.

 

W ramach prowadzonego programu badawczego w obszarze nowoczesnych technologii magazynowania wodoru – „Magazynowanie wodoru”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło Dialog Techniczny dotyczący „Pomiarów parametrów technicznych zasobników wodoru i ich funkcjonalności”. Podczas realizacji ww. programu, wymagane jest przeprowadzenie niezależnych pomiarów osiągnięć jego wykonawców, które obejmą parametry techniczne i funkcjonalności opracowanych systemów zasobników wodoru oraz ich demonstratorów.

 

 

Celem Dialogu Technicznego jest dostarczenie informacji niezbędnych do określenia zakresu zamówienia publicznego, w szczególności przekazanie wiedzy na temat obowiązujących norm, przepisów, regulacji prawnych oraz określenia metod pomiarowych poszczególnych parametrów technicznych systemów zasobników wodoru będących przedmiotem programu „Magazynowanie wodoru”.

 

 

Więcej informacji na ten temat mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej: https://bip.ncbr.gov.pl/ w zakładce Zamówienia publiczne --> Dialog techniczny.

 

Zapraszamy. 

 

31.05.2019
Projekt UE FLAGSHIPS – zeroemisyjne statki na wodór

 

Finansowany przez UE projekt FLAGSHIPS zakłada budowę dwóch komercyjnych statków zeroemisyjnych, przeznaczonych do transportu śródlądowego i operacji morskich bliskiego zasięgu. Oba statki będą napędzane wodorem generowanym z energii odnawialnej. Projekt ma być punktem wyjścia dla kolejnych inicjatyw, które będą rozwijać bezemisyjną żeglugę w Europie.


Jedną z dwóch wspomnianych jednostek będzie pchacz rzeczny firmy Compagnie Fluviale de Transport (CFT – francuska spółka zależna grupy Sogestran). Statek, który ma operować na rzece Rodan we Francji, zostanie wyposażony w napędy ABB oraz system energetyczny firmy, bazujący na ogniwach paliwowych. Dzięki wodorowi, który będzie pozyskiwany z odnawialnych źródeł energii na lądzie, cały łańcuch energetyczny statku ma być wolny od emisji. Pchacz zostanie zwodowany w 2021 roku.


Projekt ma wykazać, że ogniwa paliwowe stanowią praktyczny i osiągalny napęd zarówno dla właścicieli, jak i firm budujących statki średniej wielkości, które mogą przetransportować jednorazowo ponad 100 pasażerów (lub ładunkowy ekwiwalent) po wodach śródlądowych lub przybrzeżnych. Z tego powodu zakres działań FLAGSHIPS obejmuje również ocenę operacyjnych skutków przejścia na wodór jako paliwo.

26.04.2019
II Edycja Konferencji PCHET

Po sukcesie I Edycji konferencji PCHET, zapraszamy wszystkich zainteresowanych technologiami wodorowymi do wzięcia udziału w drugiej edycji. Bogatsi o zeszłoroczne doświadczenia, prelekcje oraz kontakty, liczymy na jeszcze większe zainteresowanie.


Zapraszamy także do zgłaszania chęci zaistnienia jako sponsor oraz do prezentacji posterów czy wygłoszenia prelekcji.


PCHET 2018 was a success thanks to all our contributors, sponsor and participants. PCHET 2019 is going to be even bigger and we are looking for sponsors, speakers and companies/projects willing to show a poster.

 


REJESTRACJA I AGENDA/ REGISTER AND AGENDA: https://pchet19.evenea.pl/ 

 

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Aleja Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

tel.: 58 305 23 25, fax: 58 741 53 733