4
Wodór w rafinerii

Trudno sobie wyobrazić nowoczesną rafinerię bez konieczności wykorzystania wodoru. Do jakich celów wykorzystujemy wodór w rafinerii?

 

Przede wszystkim, aby spełnić wymagania stawiane nowoczesnym paliwom silnikowym. Głównie w zakresie zawartość siarki (maks. 10 mg/kg) oraz w celu usunięcia związków nienasyconych, które negatywnie wpływają na stabilność paliwa. Wodór jest niezbędny, żeby zwiększyć konwersję ropy naftowej, czyli uzyskać większy uzysk paliw z baryłki ropy. Realizuje się to w procesie hydrokrakingu, gdzie w temperaturze ok. 400⁰C i przy ciśnieniu 160 atm. przerabia się ciężkie destylaty w kierunku komponentów paliw silnikowych. I w końcu w wielu procesach rafinacji produktów naftowych, takich jak: oleje bazowe, parafiny – w celu poprawy ich jakości i stabilności. Poniższy schemat ilustruje cykl produkcji i zużycia wodoru w rafinerii.

 

Dodatkowo stosuje się metody odzysku wodoru ze strumieni rafineryjnych. Oprócz instalacji adsorpcyjnego odzysku wodoru (PSA) można zastosować też inne metody rozdziału (WOW, czyli Węzeł Odzysku Wodoru), np. rozdział gazów metodą rozdziału na membranach lub metodami niskotemperaturowymi przez wykroplenie pozostałych gazów (głównie LPG).

 

Wodór w rafinerii jest produkowany i zużywany na bierząco, więc nie buduje się instalacji do jego magazynowania. Obecnie jednak trwają prace koncepcyjne nad możliwością magazynowania wodoru w kawernach solnych. Zromadzony tam wodór teoretycznie mógłby być buforem bezpieczeństwa dla zaopatrywania w wodór rafinerii, ale przede wszystkim stanowiłby olbrzymi rezerwuar energii.

 

Rafineria to jeden z przykładów wykorzystywania wodoru na olbrzymią skalę. Dla przykładu rafineria Grupy LOTOS w Gdańsku zużywa na godzinę ok. 13,5 tony czystego wodoru. Jednak wodór jest niezwykle istotnym surowcem również w innych sektorach przemysłu. To najważniejszy surowiec do syntezy amoniaku, a następnie produkcji nawozów sztucznych. Jest również niezbędny w syntezie chemicznej, zwłaszcza do produkcji metanolu oraz olbrzymiej palety węglowodorów syntetycznych. Wodór powszechnie stosuje się do utwardzania tłuszczy w przemyśle spożywczym. Przemysł metalurgiczny wykorzystuje wodór do redukcji rud metali, takich jak german, molibden czy wolfram. Często wykorzystywany jest w kosmetyce i farmacji do dokładnego oczyszczania składników preparatów. Jednym słowem, trudno sobie wyobrazić dzisiejszy przemysł bez wodoru.

Szacunkowe zużycie wodoru w sektorze chemicznym i naftowym w Polsce

 

Roczne zużycie wodoru w mld Nm3

7,4

Archiwum

26.06.2020
Yokogawa Polska Sp z o.o. dołączyła do firm zrzeszonych w klastrze wodorowym

Ta technologiczna firma,  wywodzi się z Japonii, gdzie ma siedzibę jej firma matka. Obserwując rozwój energetyki i w trosce o planetę, Yokogawa czuje się zobowiązana do promowania technologii wodorowej również w Polsce. "Jesteśmy przekonani, iż następnym paliwem ludzkości będzie wodór, a nasza firma jest coraz bardziej aktywna również w tym sektorze" - mówi Michał Andziak, Dyrektor Sprzedaży.

Yokogawa zajmuje się automatyką przemysłową. Jest mocno obecna między innymi w sektorze oil&gas.

25.06.2020
Czy Polska strategia wodorowa będzie zgodna z Europejską strategią wodorową?

22 czerwca Hydrogen Europe opublikował swoje rekomendacje dotyczące strategii wodorowej dla Europy. Wdrożenie tych rekomendacji ma pozwolić na stworzenie w Europie rynku, na którym możliwy będzie handel czystym wodorem, jako globalnym produktem.

 

Oczywiście wodór w ramach Europejskiego Zielonego Ładu ma być podstawą procesu dekarbonizacji dostaw energii. Wytyczne Hydrogen Europe, jak również komunikat Komisji Europejskie „Towards a hydrogen economy in Europe” powinny być wyznacznikiem opracowywanej właśnie polskiej Strategii Wodorowej. Europa wyraźnie stawia na „zielony” wodór.

 

Nowa organizacja o nazwie Clean Hydrogen for Europe partnership następca prawny FCH JU działać będzie w ramach 3 równoczesnych tematów:

1- produkcja wodoru,

2- transport wodoru oraz

3- zastosowanie wodoru głównie w samochodach ciężarowych  i nowych zastosowaniach w statkach i samolotach.

Zakłada się także, że powstała organizacja będzie wspierała rozwój Dolin Wodorowych operujących wokół portów, lotnisk czy ośrodków przemysłowych.

 

Przewidywana jest rewizja/modyfikacja dyrektywy europejskiej w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (DAFI) w kierunku dopisania wodoru do listy paliw obowiązkowych, wprowadzenia specyfikacji punktów tankowania dla samochodów ciężarowych (HDV’S) oraz wprowadzenia w strategicznych lokalizacjach stacji z wszystkimi rodzajami paliw. To ostatnie wiąże się ze zmianami w przepisach dotyczących tras wg Trans-European Networks for Energy (TEN-E).

 

Państwa członkowskie powinny zostać poproszone o sporządzenie wykazu i zgłaszanie planów produkcji czystego wodoru jak i budowy infrastruktury przesyłowej wodoru na poziomie krajowym oraz umożliwienia przekształcenia istniejących połączeń miedzy granicznych do przesyłania czystego wodoru lub budowy dedykowanych sieci przesyłowych. Powstaną regulacje nakazujące zapewnienie przesyłu czystego wodoru sieciami TEN-E z zagwarantowaniem prawa dostępu do wodoru celem tankowania na stacjach wzdłuż korytarzy TNT–T.

 

Największy nacisk położony jest na usuniecie barier uniemożliwiających wprowadzenie odpowiedniego współczynnika dla wodoru przy obliczaniu realizacji obniżki emisji w ramach Dyrektywy RED II oraz umożliwienie ekonomicznej zachęty, do wykorzystania energii odnawialnej do produkcji wodoru.

 

Prowadzone będą prace nad terminologią wodoru odnawialnego i niskowęglowego wodoru celem opracowania metodologii liczenia emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia. Równocześnie proponuje się wprowadzenia nowej „waluty” zawartości CO2 w nośniku energii i ułatwienie śledzenia zawartości węgla w czynnikach energetycznych co ma prowadzić ostatecznie do odejścia od paliw kopalnych i redukcji emisji CO2.

 

Państwa członkowskie powinny  wprowadzić dedykowane programy pomocowe oraz mechanizmy wsparcia projektów wodorowych oraz dokonać ustalenia obowiązkowych udziałów zielonego lub niskowęglowego wodoru w nośnikach energii, a także wyznaczyć cele przyszłościowe. Dotyczy to produkcji stali, amoniaku, metanolu i innych chemikaliów czy oczywiście poziomu wykorzystania wodoru w paliwach wykorzystywanych w transporcie .

 

Stworzenie Gospodarki Wodorowej wymaga wprowadzenia odpowiedniego finansowania ułatwienia łączenia różnych źródeł finansowania, a przed wszystkim stworzenia „one-stop-shop” -  jednej organizacji gdzie będzie można uzyskać i załatwić całe finansowanie.

 

Europejski Bank Rozwoju uruchamia specjalny program pożyczek i udziałów kapitałowych tzw. HydroGenewables Fund do wsparcia projektów czystego wodoru.

 

A jak te rekomendacje i plany, wykorzysta Polska?

- Czy Polska przyjmie w ogóle model zielonego wodoru jako podstawowy skoro w planach 10-letnich nastąpi wzrost do ok. 32% udziału OZE w produkcji energii elektrycznej netto?

- Czy zdecydujemy się - jak to zapowiedziały Niemcy – na import zielonego wodoru lub energii odnawialnej do wytworzenia wodoru?

- Czy szybko zostaną usunięte bariery prawne?

- I wreszcie czy ruszy prawdziwa pomoc finansowa Państwa skoro do Sejmu trafił projekt ustawy przewidującej likwidację Funduszu Niskoemisyjnego Transportu?

19.06.2020
Sukcesów ciąg dalszy!

Firma Inwebit dołączyła do Naszego Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych, którego celem jest uzyskanie statusu wiodącego w obszarze gospodarki związanej
z zastosowaniem technologii wodorowych. Opracowywane technologie wspierać będą m.in. obszary przemysłu, samochodów elektrycznych, elektroniki oraz ciepła i elektryczności.

 

Od ponad 10 lat firma Inwebit zajmuje się projektami innowacyjnymi w sektorze energetycznym począwszy od pełnej szybkiej akwizycji pomiarowej (własne urządzenia do odczytu liczników energii, serwerów OPC/SCADA, modemy LTE Cat M1/NB, rozwiązania dla energetyki rozproszonej), poprzez wirtualne elektrownie (prognozy produkcji/zużycia, prognozy cen rynków energii, integracje z magazynami energii) do budowy nowych inteligentnych rozwiązań magazynów energii o pojemności 0,5MWh (projekt realizowany w szerszym konsorcjum). Obecne projekty dotyczą wykorzystania wodoru w magazynowaniu energii, do którego budowane są własne niskotemperaturowe ogniwa paliwowe FC z membraną polimerową PEM.

 

Dziękujemy za dołączenie do Klastra. Cieszymy się na dalsze możliwości współpracy.

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

58 305 23 25

kontakt@klasterwodorowy.pl