4
Wodór w rafinerii

Trudno sobie wyobrazić nowoczesną rafinerię bez konieczności wykorzystania wodoru. Do jakich celów wykorzystujemy wodór w rafinerii?

 

Przede wszystkim, aby spełnić wymagania stawiane nowoczesnym paliwom silnikowym. Głównie w zakresie zawartość siarki (maks. 10 mg/kg) oraz w celu usunięcia związków nienasyconych, które negatywnie wpływają na stabilność paliwa. Wodór jest niezbędny, żeby zwiększyć konwersję ropy naftowej, czyli uzyskać większy uzysk paliw z baryłki ropy. Realizuje się to w procesie hydrokrakingu, gdzie w temperaturze ok. 400⁰C i przy ciśnieniu 160 atm. przerabia się ciężkie destylaty w kierunku komponentów paliw silnikowych. I w końcu w wielu procesach rafinacji produktów naftowych, takich jak: oleje bazowe, parafiny – w celu poprawy ich jakości i stabilności. Poniższy schemat ilustruje cykl produkcji i zużycia wodoru w rafinerii.

 

Dodatkowo stosuje się metody odzysku wodoru ze strumieni rafineryjnych. Oprócz instalacji adsorpcyjnego odzysku wodoru (PSA) można zastosować też inne metody rozdziału (WOW, czyli Węzeł Odzysku Wodoru), np. rozdział gazów metodą rozdziału na membranach lub metodami niskotemperaturowymi przez wykroplenie pozostałych gazów (głównie LPG).

 

Wodór w rafinerii jest produkowany i zużywany na bierząco, więc nie buduje się instalacji do jego magazynowania. Obecnie jednak trwają prace koncepcyjne nad możliwością magazynowania wodoru w kawernach solnych. Zromadzony tam wodór teoretycznie mógłby być buforem bezpieczeństwa dla zaopatrywania w wodór rafinerii, ale przede wszystkim stanowiłby olbrzymi rezerwuar energii.

 

Rafineria to jeden z przykładów wykorzystywania wodoru na olbrzymią skalę. Dla przykładu rafineria Grupy LOTOS w Gdańsku zużywa na godzinę ok. 13,5 tony czystego wodoru. Jednak wodór jest niezwykle istotnym surowcem również w innych sektorach przemysłu. To najważniejszy surowiec do syntezy amoniaku, a następnie produkcji nawozów sztucznych. Jest również niezbędny w syntezie chemicznej, zwłaszcza do produkcji metanolu oraz olbrzymiej palety węglowodorów syntetycznych. Wodór powszechnie stosuje się do utwardzania tłuszczy w przemyśle spożywczym. Przemysł metalurgiczny wykorzystuje wodór do redukcji rud metali, takich jak german, molibden czy wolfram. Często wykorzystywany jest w kosmetyce i farmacji do dokładnego oczyszczania składników preparatów. Jednym słowem, trudno sobie wyobrazić dzisiejszy przemysł bez wodoru.

Szacunkowe zużycie wodoru w sektorze chemicznym i naftowym w Polsce

 

Roczne zużycie wodoru w mld Nm3

7,4

Archiwum

16.09.2020
Skarbnica wiedzy o wodorze – Obserwatorium FCH JU

W dniu 15.09.2020 r. FCH JU zinaugurawało tzw „Obserwatorium ogniw paliwowych i wodoru” (Fuel Cell & Hydrogen Observatory  - FCHO).

Obserwatorium  FCHO to skarbnica wiedzy nt wodoru, ogniw  paliwowych, elektrolizerów itp.  i będzie  dostarczać  danych technicznych oraz  aktualnych informacji o całym sektorze wodoru. Dostępne już są  opisy różnych technologii, zbiory statystyk rynkowych, wskaźniki społeczno-ekonomiczne, informacje o strategiach wodorowych i przepisach, a także wskazówki o wsparciu finansowym. FCHO zapewnia bogaty zestaw danych z całego przemysłu wodorowego i jest przeznaczony do bezpośredniego wykorzystania dla decydentów i ekspertów, podmiotów przemysłowych czy inwestorów.

Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe są obecnie postrzegane jako nieodłączna część strategii  dla ochrony klimatu przewidzianej w Europejskim Zielonym Ładzie i dekarbonizacji gospodarki.. także ogółem społeczeństwa.

 

Partnerami konsorcjum realizującymi to Obserwatorium są następujące organizacje: E4Tech, Hydrogen Europe, HGF, NEN, Hydrogen Europe Research, Innovation Loop i Inycom.

Obserwatorium jest dostępne pod adresem: www.fchobservatory.eu

14.09.2020
Wodór w polskim systemie przesyłowym

Dołączenia Gaz System do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru (European Clean Hydrogen Alliance – ECH2A) to ważny sygnał dla całej branży. Firma zamierza wdrażać innowacje w zakresie dostawania infrastruktury na potrzeby odbioru i przesyłu wodoru.

 

Komisja Europejska zaakceptowała wniosek o przystąpienie GAZ-SYSTEM do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru (European Clean Hydrogen Alliance – ECH2A). Jest to kolejna inicjatywa, po podpisaniu w lipcu tego roku listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej w Polsce, w którą zaangażowana jest Spółka GAZ-SYSTEM.

 

Europejski Sojusz na rzecz Czystego Wodoru został powołany przez Komisję Europejską, aby wesprzeć realizację inwestycji i tworzenie gospodarki wodorowej w Unii Europejskiej zgodnie z założeniami Europejskiej Strategii Wodorowej opublikowanej w lipcu br. Sojusz ma odegrać zasadniczą rolę we wsparciu działań inwestycyjnych prowadzonych w ramach całego łańcucha wartości, obejmującego produkcję, transport, magazynowanie oraz wykorzystanie wodoru w poszczególnych sektorach gospodarki (np. transport, przemysł, energetyka, ciepłownictwo). W razie potrzeby Sojusz na rzecz Czystego Wodoru będzie podejmował działania mające na celu wsparcie rynku pracy i dostosowanie go do potrzeb gospodarki wodorowej. W skład sojuszu wejdą przedstawiciele przemysłu, władz krajowych, regionalnych i lokalnych oraz społeczeństwa obywatelskiego.

 

GAZ-SYSTEM bierze aktywny udział w kształtowaniu dialogu nt. wdrażania założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Poprzez członkostwo w Sojuszu pragniemy wskazywać, jak gaz ziemny może pełnić istotną rolę w transformacji energetycznej w Polsce i w całej UE - powiedział Tomasz Stępień, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

 

GAZ-SYSTEM jako operator systemu przesyłowego podejmuje działania, które mają umożliwić wykorzystanie gazu ziemnego jako niskoemisyjnego źródła energii, wspierającego realizację celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej w perspektywie długoterminowej. Ponadto, GAZ-SYSTEM jest również silnie zaangażowany w projekty badawczo-rozwojowe, mające na celu wdrożenie nowych sposobów eksploatacji infrastruktury gazowej. Działania te obejmują m.in. dostosowanie aktywów na potrzeby odbioru i transportu gazów odnawialnych i zdekarbonizowanych, w tym wodoru.

 

Więcej informacji na temat Europejskiego sojuszu na rzecz czystego wodoru jest dostępna na stronie internetowej https://www.ech2a.eu/.

 

Źródło: Gaz-system

04.09.2020
Firma Fronius dołącza do Klastra

Już od dwóch dekad firma Fronius - austriacki producent, bada i opracowuje rozwiązania związane z wodorem, aby stać się liderem innowacji w tej dziedzinie. Konsekwencją tych działań jest Fronius Solhub - rozwiązanie systemowe do generowania, przechowywania, dystrybucji i rekonwersji zielonego wodoru. Ten innowacyjny system zapewnia gminom, firmom i przedsiębiorstwom przemysłowym zrównoważone rozwiązanie w zakresie mobilności i energetyki.

 

Według firmy Fronius, zielony wodór stanowi zarówno zrównoważoną alternatywę dla paliw kopalnych w zakresie mobilności, jak i potencjalne rozwiązanie do długoterminowego magazynowania energii odnawialnej.

 

Firma może pochwalić się nie tylko z 1,6 miliona instalacji fotowoltaicznych na całym Świecie, ale również  technologią związaną z wodorem. Wraz z otwarciem pierwszego ekologicznego systemu tankowania wodoru, firma Fronius stała się liderem w tej dziedzinie.

 

Więcej informacji: www.fronius.pl/solhub

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

58 305 23 25

kontakt@klasterwodorowy.pl