Alexandru Catalin Floristean

Temat wystąpienia na PCHET 2020: Niezbędne ramy prawne i system CertufHy – droga do szerokiego zastosowania zielonego wodoru.

 

Alexandru Floristean jest ekspertem w dziedzinie badań prawnych i politycznych mających na  celu gromadzenia i oceny odziaływanie polityk UE na różne obszary. 

Ostatnio Alexandru Floristean koordynował i dostarczał kluczowych analiz dla projektu Hylaw, w ramach którego zbadano i opublikowano (w kontekście dużej, przyjaznej dla użytkownika, internetowej bazy danych) informacje na temat kluczowych procesów prawnych i administracyjnych istotnych dla wdrożenia technologii wodorowej.

Obecnie prowadzi proces ogólnoświatowego gromadzenia danych i analizy polityk, które mogą mieć wpływ (negatywny i pozytywny) na wdrażanie technologii wodorowych w kontekście Obserwatorium Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (Fuel Cells and Hydrogen Observatory).

Alexandru Floristean posiada ponad 8-letnie doświadczenie w realizacji projektów na rzecz instytucji europejskich, takich jak Komisja Europejska i zdecentralizowane agencje.

Był zaangażowany w ponad dwadzieścia analiz badawczych  i ocen wpływu w kilku obszarach, takich jak mobilność i transport: (prawo dotyczące wodoru, inteligentne systemy transportowe, transeuropejska sieć transportowa); programy finansowe (Horyzont 2020, fundusze spójności i strukturalne, fundusze SOLID w obszarze migracji); instrumenty finansowe (LGTT, mikrofinansowanie Progress); podatki (np. agresywne planowanie podatkowe, akcyza, VAT) i sprawy wewnętrzne (misje monitorujące fundusze stałe, ocena EFI) itp.

Posiada tytuł magistra biznesu i prawa UE, licencjat w dziedzinie administracji gospodarczej oraz licencjat w dziedzinie prawa.

Alexandru Catalin Floristean
Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl