1
Czym jest wodór?

Wodór postrzegany jest jako nowoczesne paliwo przyszłości.

 

Aktualnie prowadzonych jest sporo programów badawczych i pilotowych wdrożeń mających na celu przetestowanie technologii oraz określenie możliwości szerszego zastosowania wodoru jako paliwa. Czy przy obecnym poziomie wiedzy i infrastruktury jest to możliwe w stosunkowo krótkim czasie.

Szacunkowe zużycie wodoru w sektorze chemicznym i naftowym w Polsce

 

Roczne zużycie wodoru w mld Nm3

7,4

Archiwum

22.09.2023
PCHET kolejny krok ku zrównoważonej przyszłości z mniejszym śladem węglowym

W obliczu coraz pilniejszych wyzwań związanych ze zmianami klimatu, organizatorzy konferencji PCHET zobowiązali się do podejmowania świadomych działań mających na celu minimalizację wpływu wydarzenia na środowisko.

 

W ramach VI edycji konferencji PCHET organizatorzy – Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz Klaster Technologii Wodorowych, podjęli decyzję o zintensyfikowaniu działań proekologicznych, w tym badaniu emisji gazów cieplarnianych oraz promowaniu zrównoważonych technologii, w celu wspierania dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju.

 

Zmiany klimatu stają się coraz bardziej widoczne i bezpośrednio wpływają na światowe trendy rynkowe. Wierzymy, że to obecnie jeden z kluczowych obszarów, na którym musimy skupić swoje wysiłki. W ramach stacjonarnego formatu konferencji, skupimy się na kompleksowej analizie emisji GHG w trakcie przygotowań oraz trwania wydarzenia.

 

Naszym celem jest nie tylko wypracowanie świadomości wśród uczestników, ale także aktywne działania zmierzające do minimalizowania śladu węglowego poprzez strategie offsetowe, które planujemy wdrożyć nie tylko w bieżącej, ale także w kolejnych edycjach konferencji.

 

Współpraca z Miastem Gdynia ma dla nas szczególne znaczenie. Obserwując proekologiczne inwestycje realizowane przez gospodarza wydarzenia, mamy nadzieję dowiedzieć się, jak pozytywny wpływ mają one na redukcję emisji gazów cieplarnianych.

 

Każdy nasz krok w kierunku zrównoważonego działania ma znaczenie, niezależnie czy chodzi o codzienne operacje biurowe, czy organizację międzynarodowych podróży służbowych. Naszym priorytetem jest zbieranie najdokładniejszych danych oraz nieustanne doskonalenie naszych praktyk, aby zminimalizować negatywny wpływ działań na środowisko.

 

 

Dlaczego liczenie śladu węglowego jest ważne?

 

Liczenie śladu węglowego jest narzędziem, które pozwala nam zrozumieć, w jaki sposób nasze działania wpływają na emisje gazów cieplarnianych oraz zmiany klimatyczne. Jego znaczenie tkwi w:

 

  • Świadomości: Poznanie naszego wpływu na środowisko pomaga budować większą świadomość ekologiczną i motywować nas do podejmowania zrównoważonych działań.
  • Zrównoważonego Rozwoju: Liczenie śladu węglowego kieruje nas ku zrównoważonemu rozwojowi, angażując nas w poszukiwanie sposobów minimalizowania negatywnych skutków naszych działań na klimat.
  • Innowacji: Analiza naszych emisji wymusza poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, które mogą przyczynić się do redukcji naszego śladu węglowego.

 

 

Jakie parametry są brane pod uwagę?

 

Podczas liczenia śladu węglowego uwzględniamy różnorodne parametry, w tym:

 

  • Transport: Emisje związane z podróżami uczestników, dostawami i logistyką.
  • Energia: Emisje wynikające z wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej podczas wydarzenia.
  • Materiały: Analiza wpływu produkcji, transportu i utylizacji materiałów używanych podczas wydarzenia.
  • Żywność: Emisje związane z przygotowaniem i dostawą posiłków.

 

Bureau Veritas światowy lider branży TIC, posiadające akredytację United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) oraz będący Gold Partnerem Carbon Disclosure Project, będzie odpowiedzialne za weryfikację naszych działań w zakresie ograniczenia emisji związanych z organizacją VI edycji PCHET. To gwarantuje, że nasze wysiłki są zgodne z międzynarodowymi standardami i konwencjami dotyczącymi zmian klimatu.

 

 

Konferencja PCHET stanowi wyjątkową okazję do angażowania się w walkę z globalnymi wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu. Dzięki zrównoważonym praktykom oraz współpracy z ekspertami dążymy do stworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości dla przemysłu, opartej o zielony wodór oraz zrównoważone korzystanie z zasobów – która nie jest jedynie wyborem, lecz wspólnym obowiązkiem. Jesteśmy przekonani, że nasze wydarzenie stanie się źródłem inspiracji dla innych, a wspólnie możemy wytyczać kierunki zmian w poszukiwaniu bardziej zrównoważonej rzeczywistości.

 

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: https://www.bureauveritas.pl/needs/slad-weglowy-produktu 

21.09.2023
Program Kongresu Nowej Mobilności 2023: Przedłużamy Europejski Tydzień Mobilności!
18.09.2023
ORLEN kupił pierwszą w Polsce lokomotywę wodorową i rozpoczął jej testy

ORLEN konsekwentnie rozwija technologię wodorową w transporcie. Koncern zakupił od spółki PESA Bydgoszcz nowoczesną lokomotywę, która jest pierwszym w Polsce pojazdem szynowym wykorzystującym napęd wodorowy. Równolegle rozpoczęły się jej testy. W ramach prób eksploatacyjnych pierwszy przejazd lokomotywy odbył się na trasie Gdynia – Hel. To już kolejna inwestycja, która wpisuje się w strategię wodorową Grupy ORLEN, zakładającą wykorzystanie wodoru w transporcie kolejowym i publicznym. Do 2030 roku koncern przeznaczy 7,4 mld zł na inwestycje w technologie wodorowe oparte o odnawialne źródła energii i technologię przetwarzania odpadów komunalnych do wodoru.

 


– Zgodnie z założeniami, realizujemy zadania biznesowe, które zapewnią nam długofalowy rozwój i silną pozycję w Europie, a jednocześnie będą wpisywały się w strategię wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polaków. Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest rozwój paliw alternatywnych, w tym wodoru. Na inwestycje w nowoczesne technologie wodorowe przeznaczamy miliardy złotych. Zakup od PESA Bydgoszcz pierwszej w Polsce lokomotywy z napędem wodorowym to kolejny ważny krok w komercjalizacji tej technologii i umocnienie naszej pozycji w obszarze, który jest przyszłością motoryzacji. Dzięki tej inwestycji zdobędziemy kompetencje potrzebne do przygotowania kompleksowej oferty na dostawy paliwa wodorowego dla rynku kolejowego. Nasze działania realnie przyczyniają się do transformacji polskiej kolei z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Jednocześnie inwestujemy w rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego, budując kolejne ogólnodostępne stacje tankowania wodoru w Polsce i za granicą – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

 

Lokomotywa manewrowa z napędem wodorowym, którą nabył ORLEN, docelowo będzie pracowała na bocznicy Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Obecnie ruszają jej testy. Pierwszy przejazd odbył się na trasie Gdynia – Hel. Umowa zawarta między ORLEN a PESA Bydgoszcz obejmuje także 4-letni pakiet serwisowy, w ramach którego realizowane będą m.in. standardowe przeglądy i ewentualne naprawy. Pojemność zbiorników lokomotywy jest ponad pięciokrotnie większa niż w autobusach z napędem wodorowym i wynosi 175kg. Daje ona możliwość całodobowej pracy lokomotywy. W skład systemu trakcyjnego lokomotywy wchodzą dwa ogniwa paliwowe o mocy 85 kW każde, bateria oraz cztery silniki trakcyjne.

 

Grupa ORLEN aktywnie rozwija swój potencjał wodorowy, a rynek kolejowy stanowi bardzo atrakcyjny obszar do wdrażania tego paliwa. ORLEN oraz LOTOS Kolej planują docelowo wodoryzację floty lokomotyw w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku oraz w innych lokalizacjach. W dalszej perspektywie koncern stawia na rozwój rynku sprzedaży wodoru oraz budowę sieci stacji tankowania paliwem wodorowym pojazdów kolejowych.

 

Równocześnie, zgodnie ze strategią wodorową do 2030 roku, Grupa ORLEN rozwija swoją sieć ogólnodostępnych, całodobowych stacji tankowania wodoru w Polsce i za granicą. W 2021 roku ORLEN uruchomił pierwszy w Polsce HUB produkcji wodoru jakości automotive, z którego od ponad roku dostarczane jest paliwo wodorowe do pilotażowej stacji tankowania wodoru w Krakowie, gdzie testowane są autobusy wodorowe różnych producentów. Kierowcy w Polsce jeszcze w tym roku będą mogli zatankować wodór do aut na stacjach w Poznaniu i Katowicach. Kolejne stacje wodorowe ORLEN w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Wałbrzychu, Krakowie, Włocławku, Gdyni, Pile i Warszawie zostaną oddane do użytku do połowy 2025 r. Z kolei w Czechach wodór można już zatankować na stacjach ORLEN Benzina w Pradze i Litvinovie. W ciągu najbliższych 7 lat sieć Grupy ORLEN będzie obejmowała ponad 100 stacji tankowania wodoru. W Polsce powstanie ich ok. 57, na Słowacji ok. 26, a w Czechach ok. 28.

 

Dla zapewnienia najwyższej jakości paliwa wodorowego Grupa ORLEN uruchomiła specjalistyczne laboratoria wodorowe w Trzebini i Włocławku, które jako jedyne w Polsce są w stanie zbadać wszystkie parametry wodoru wymagane dla zasilania ogniw paliwowych w pojazdach.

 

ORLEN objął także rolę lidera dwóch Dolin Wodorowych – Mazowieckiej, która powstała w 2022 roku i Bursztynowej, obejmującej województwo pomorskie, która została utworzona w tym roku przez międzynarodowe konsorcjum 11 podmiotów. Projekt Bursztynowej Doliny Wodorowej jest pierwszym w Polsce, który posiada certyfikat wydany przez Mission Innovation i Clean Hydrogen Partnership dla flagowego projektu doliny wodorowej.

 

W ramach Bursztynowej Doliny Wodorowej planowane jest m.in. uruchomienie kilku źródeł produkcji wodoru odnawialnego, budowa stacji tankowania wodorem w porcie w Gdyni, a także publicznie dostępnych stacji w kluczowych miastach na Pomorzu. Projekt obejmuje również powstanie pierwszej na świecie floty portowych pojazdów wodorowych. Będzie ona obsługiwała port w Gdyni. Ponadto zrealizowane zostaną inwestycje w kilkadziesiąt pojazdów wodorowych, w tym samochody osobowe i lekkie pojazdy dostawcze typu VAN, które wykorzystywane będą przez firmy kurierskie oraz firmy świadczące usługi utrzymania sieci energetycznych.  

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl