1
Czym jest wodór?

Wodór postrzegany jest jako nowoczesne paliwo przyszłości.

 

Aktualnie prowadzonych jest sporo programów badawczych i pilotowych wdrożeń mających na celu przetestowanie technologii oraz określenie możliwości szerszego zastosowania wodoru jako paliwa. Czy przy obecnym poziomie wiedzy i infrastruktury jest to możliwe w stosunkowo krótkim czasie.

Szacunkowe zużycie wodoru w sektorze chemicznym i naftowym w Polsce

 

Roczne zużycie wodoru w mld Nm3

7,4

Archiwum

12.05.2022
I Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND - 17 i 18 maja 2022 r.

 

17 i 18 maja w Poznaniu odbędzie się I Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND - najważniejsze wydarzenie wodorowe w Polsce. 2 dni pełne ciekawych wystąpień oraz spotkań z  ekspertami, przedstawicielami świata nauki, samorządów oraz entuzjastami tematyki wodorowej, odnawialnych źródeł energii i zielonej gospodarki, która staje się istotną częścią publicznej debaty w Polsce, Europie i na świecie.


 
Wśród Panelistów nie zabraknie  przedstawicieli Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza i Klastra Technologii Wodorowych:

 

 • Jarosław Filipczak, Prezes Zarządu Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza - Debata inauguracyjna (17.05.2022 | 10:50 - 12:00) | Kształcenie kadr, rozwój kompetencji i popularyzacja wiedzy.(18.05.2022 |12:00-13:00)

 

 • Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu Sescom S.A., Prezydent Rady Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza - Wodorowy wyścig: na jakie miejsce możemy liczyć? (17.05.2022 | 14:45-15:30)

 

 • Marek Foltynowicz, Ekspert Klaster Technologii Wodorowych - Magazynowanie i wychwytywanie CO2 – CO2 nową walutą? (17.05.2022 | 13:15-14:15)

 

 • Ewa Mazur, Manager ds. Energii i Klimatu Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza - Jak mądrze finansować gospodarkę wodorową ze środków publicznych (18.05.2022 | 13:00-13:50) | Konstytucja dla wodoru - jakie regulacje najlepiej wspomogą rozwój gospodarki wodorowej? (18.05.2022 | 12:15 - 13:10)

 

 • Tomasz Pelc, Przewodniczący Rady Klaster Technologii Wodorowych - Wodór dla samorządu. Czy wodór może wygrać wybory? (18.05.2022 |11:15-12:00) Doliny i huby wodorowe w Polsce - dziś i za 10 lat (18.05.2022 |14:30-15:30)

 


Na stoisko Klastra Technologii Wodorowych (pawilon 15, poziom 1) zapraszamy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz firmami członkowskimi: 

 

 • Rockfin Sp. z o.o. 
 • Scan 3D
 • E-engineer 
 • SES Hydrogen

 

Rejestracja oraz program wydarzenia: 

https://klasterwodorowy.pl/klaster-technologii-wodorowych-i-miedzynarodowe-targi-poznanskie-razem-na-drodze-do-energii-przyszlosci,190,pl

 

Katalog wystawców:

https://katalog.grupamtp.pl/pl/?ec=TN92201&_ga=2.81755671.1252519819.1652338559-1796002926.1652338559&_gac=1.124854776.1652338559.CjwKCAjwve2TBhByEiwAaktM1HT06Vv3AGq8rCGmF1nsMBBct3w3bBJIfh8ySZVkZLaB6rJXsqS95RoCadQQAvD_BwE

 

Do zobaczenia w Poznaniu!

05.05.2022
Warsztaty dotyczące dolin wodorowych w Polsce i Europie

 

29 kwietnia w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyły się warsztaty na temat rozwoju dolin wodorowych w Polsce i Europie. W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Wykonawczy Partnerstwa Clean Hydrogen Joint Undertaking, Bart Biebuyck oraz Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska. 

 

"Dzisiejsze wydarzenie stanowi jasny dowód na postępującą transformację energetyczną w naszym kraju i świadczy o ogromnym zainteresowaniu technologiami wodorowymi oraz budowaniu całych ekosystemów technologii wodorowych, jakimi są doliny wodorowe" – powiedział podczas spotkania wiceminister Ireneusz Zyska.

 

Podczas warsztatu przedstawione zostały założenia trzech spośród rozwijanych w Polsce inicjatyw: Pomorskiej, Podkarpackiej i Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, które otrzymały konstruktywny feedback od zaproszonych ekspertów. Spotkanie było również okazją do rozmów nt. fundamentów infrastruktury wodorowej na terenie całej Polski i dalej w Unii Europejskiej, popytu i podaży na wodór, jak i rozwoju nauki w tym obszarze.

 

Pomorską Dolinę Wodorową prezentowali: Piotr Maksyś, Dyrektor Klastra Technologii Wodorowych, Ewa Mazur, Manager ds. Energii i Klimatu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Anna Kwaśnik, Dyrektor Operacyjny RIGP. 

 

Dziękujemy organizatorom, gościom zza granicy i przedstawicielom innych dolin za wymianę doświadczeń i bardzo wartościowy warsztat!

 

26.04.2022
Wodór na progu rewolucji. Debata na Europejskim Kongresie Gospodarczym.

Trwa Europejski Kongres Gospodarczy - wydarzenie, które jak co roku skupia znakomitych gości z całego świata: unijni komisarze, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy oraz decydenci. 


Kongres to również okazja do spotkań na szczycie oraz dyskusji dotyczących europejskiej gospodarki. Łącznie ma odbyć się ponad 150 paneli dyskusyjnych. 


Debata o perspektywach polskiej gospodarki wodorowej była niewątpliwie ważną częścią wydarzenia.


Wodór ogłoszony - niejako awansem - paliwem przyszłości pozostaje niezwykle obiecującym rozwiązaniem dla sektora energii wystawionego na presję kryzysu surowcowego. Wciąż jednak deklaracje i plany przeważają nad wprowadzonymi rozwiązaniami. 


Na pytania dotyczące przyszłości polskiego wodoru odpowiadali uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego:

 

 • Ireneusz Zyska, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska  
 • Bartłomiej Pawlak, wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju
 • Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej\
 • Adam Ogrodnik, wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego
 • Tomoho Umeda, prezes Hynfra
 • Jarosław Wajer, partner, lider doradztwa dla sektora energetycznego w regionie CESA, EY
 • Artur Fryczkowski, wiceprezes zarządu, Alstom w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich
 • Grzegorz Jóźwiak, dyrektor biura wdrażania paliw alternatywnych w PKN Orlen
 • Anna Kornecka, niezależny ekspert, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w latach 2020-2021, dyrektor instytutu, Stowarzyszenie Program Czysta Polska
 • Bogusława Drelich-Skulska, prorektor ds. akredytacji i współpracy międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

 

 

Retransmisję debaty można obejrzeć tutaj:

https://www.eecpoland.eu/2022/pl/panel/4929.html

 

Pełna agenda:

https://www.eecpoland.eu/2022/pl/sesje/

 

 

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl