1
Czym jest wodór?

Wodór postrzegany jest jako nowoczesne paliwo przyszłości.

 

Aktualnie prowadzonych jest sporo programów badawczych i pilotowych wdrożeń mających na celu przetestowanie technologii oraz określenie możliwości szerszego zastosowania wodoru jako paliwa. Czy przy obecnym poziomie wiedzy i infrastruktury jest to możliwe w stosunkowo krótkim czasie.

Szacunkowe zużycie wodoru w sektorze chemicznym i naftowym w Polsce

 

Roczne zużycie wodoru w mld Nm3

7,4

Archiwum

18.01.2022
Strategiczne połączenie sił na rynku OZE w Polsce (informacja prasowa)

Ta zmiana może znacząco wpłynąć na rynek OZE w Polsce oraz poprawę jakości energetyki w następnych latach. Grupa ALSEVA, członek Klastra Technologii Wodorowych, wiodący inwestor z branży energetycznej OZE - podpisał ze spółką SUNLY, grupą finansową z krajów bałtyckich (inwestującą w OZE w obrębie Morza Bałtyckiego), umowę inwestycyjną. Przyniesie to wiele wymiernych korzyści na rynku odnawialnych źródeł energii.

Wszystko zostało dopięte jeszcze przed świętami. 23 grudnia w Warszawie podpisano umowę inwestycyjną między podmiotami. Oficjalną informację obie firmy podały we wtorek 11 stycznia. To sprawa dużej rangi, bo obie grupy – ALSEVA i SUNLY – to jedni z liderów branży OZE na swoich rynkach. Tym samym możemy stać się świadkami dużych zmian.

 

W grze duże pieniądze na rozwój OZE

 

Integracja ALSEVA i SUNLY to zapowiedź korzystnych zmian na rynku OZE. Po nawiązaniu współpracy Grupa posiada we wszystkich krajach objętych działaniem 60 MW projektów fotowoltaicznych w fazie operacyjnej, ponad 150 MW na etapie budowy (EPC), 600 MW w końcowej fazie projektowania oraz 2 GW instalacji w różnych fazach zaawansowania. A to nie koniec, bo od teraz ALSEVA-SUNLY może pochwalić się w swoim portfolio licznymi projektami wiatrowymi offshore w rejonie Estonii w różnych fazach zaawansowania.

Kolejne korzyści to 100 MW mocy przyłączeniowych w magazynach energii, tak ważnych w przypadku wykorzystywania nadwyżek produkcyjnych. Grupa we współpracy z krakowskimi uczelniami prowadzi również prace rozwojowe nad wdrożeniem ogniw wodorowych dla swoich farm oraz prace nad doborem magazynów energii do sieci OSD. 

Na początkowe fazy działalności Grupa przeznaczy 150 mln euro z własnych zasobów. Reszta kosztów inwestycyjnych będzie finansowana przez banki. Plany są ambitne – do 2023 roku Grupa chce uzyskać 400 MW w mocach wytwórczych z OZE (co może przynieść Polsce nawet 280 mln euro inwestycji), a w perspektywie 5 lat nawet 2000 MW. Co więcej, planuje również rozbudowywać własne zasoby wykonawcze EPC (z obecnych 120 MW realizacji rocznie do ok. 300-400 MW) – po to, by uniezależnić się od podwykonawców.

 

Skorzystają – Grupa, inwestorzy, pracownicy

 

Co to wszystko oznacza? Dzięki doświadczeniu ALSEVA w developmencie i budowaniu projektów PV w Polsce oraz potencjałowi wiatrowemu i możliwościom finansowym SUNLY, Grupa ALSEVA-SUNLY może zostać jedną z wiodących organizacji inwestujących w OZE w rejonie Morza Bałtyckiego. Z tym wiąże się większa stabilność i bezpieczeństwo realizacyjne dla inwestorów, chcących skorzystać z usług Grupy w przyszłości.

Wykorzystując obie te przewagi – wykonawczą i finansową – Grupa w ciągu kilku lat ma szansę znacznie zwiększyć swój potencjał. A to przyniesie korzyści nie tylko dla samej Grupy, ale też dla całego rynku OZE w regionie, który przechodzi transformację w obliczu wyzwań energetycznych w Europie. – To szansa dla całego rynku OZE w Polsce. Ta integracja wiąże się z bardzo dużym wzrostem możliwości i rozwojem w zakresie budowy infrastruktury produkującej czystą energię. Takie łączenie sił jest niezbędne, aby stać się jednym z wiodących graczy w branży i przyspieszyć energetyczne zmiany, których beneficjentami będziemy my wszyscy – zapewnia Anna Zagrajek, Prezes Zarządu ALSEVA Innowacje S.A. 

Korzyści czekają także obecnych i przyszłych pracowników. To przede wszystkim rozwój, który wiązał się będzie z pracą w międzynarodowym środowisku. Grupa ma w planach wzrost zatrudnienia, zwłaszcza specjalistów wysokiego szczebla. W Grupie pracę może znaleźć do ok. 300 osób.

 

ALSEVA i SUNLY – co o nich wiemy?

 

ALSEVA to krakowski generalny wykonawca wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych, który nie tylko buduje (EPC), ale też projektuje i serwisuje nowoczesne farmy o łącznej mocy ponad 100 MW. To ALSEVA zajmuje się też obecnie wykonawstwem farmy PV w Rzezawie (woj. małopolskie), która osiągnie moc 60 MW, stając się tym samym jedną z największych instalacji tego typu w Polsce. Co ważne, ALSEVA prowadzi prace przy użyciu własnych zespołów wykonawczych i zasobów sprzętowych, dzięki czemu nie jest zależna od podwykonawców. 

SUNLY z kolei to wiodąca spółka i inwestor branżowy działający w obrębie krajów bałtyckich – Estonii, Łotwy i Litwy. Spółka dotąd inwestowała nie tylko w aktywa wytwórcze, ale także w start-upy w Estonii, działające na rzecz OZE i elektryfikacji. SUNLY to niezależna firma produkująca energię, która została założona przez zespół 4Energia w 2019 roku po sprzedaży akcji 4Energia na rzecz Enefit Green AS. W momencie przejęcia 4Energia była największą firmą zajmującą się energią odnawialną w krajach bałtyckich. Wartość tej transakcji wyniosła 500 mln euro.

 

Źródło: AlSEVA

18.01.2022
EEC TRENDS 2022

EEC Trends to cykl debat o perspektywach i kierunkach rozwoju polskiej gospodarki z udziałem partnerów i uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Przedsiębiorcy, inwestorzy, eksperci i decydenci wezmą udział w dyskusjach, z których wnioski nakreślą kształt agendy XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się 25-27 kwietnia 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.


Wydarzenie EEC Trends odbędzie się 20 stycznia 2022 r. w Warszawie, w hotelu Sheraton Grand Warsaw. W ramach  konferencji zaplanowano 11 debat. Kluczowe tematy EEC Trends obejmują nowe kierunki i najważniejsze trendy kształtujące przyszłość polskiej i europejskiej gospodarki:

 • Globalne łańcuchy dostaw
 • Zielona transformacja gospodarki
 • Ograniczone zasoby naturalne
 • Rosnące koszty energii
 • Nowe ramy strategii biznesowych
 • Cyfrowa transformacja gospodarki
 • Handel doby cyfrowej
 • Rola wodoru jako paliwa przyszłości
 • Polski Ład i konsekwencje dla biznesu
 • Rynek pracy w Polsce

 


Podczas EEC Trends wręczone zostaną również nagrody „WNP Awards”, dedykowane tym, którzy poprzez swoje działania zmieniają na lepsze polską gospodarkę.

Rejestracja na wydarzenie: https://www.trends.eecpoland.eu/2022/pl/rejestracja,1646.html  

03.01.2022
Powołanie Rady Klastra Technologii Wodorowych

Szanowni Państwo,

informujemy, że dniu 20 grudnia 2021 r. została powołana Rada Klastra w składzie:

 

 • Tomasz Pelc - Przewodniczący Rady
 • Maurycy Rzeźniczak - Pierwszy Wiceprzewodniczący Rady
 • Jan Biedroń - Drugi Wiceprzewodniczący Rady
 • Michał Kitkowski
 • Jakub Preinl
 • Dariusza Mroczka
 • Andrzej Szałek

 

Rada podejmie się realizacji kluczowych dla rozwoju Klastra działań. W trakcie swojej kadencji będzie koncentrowała się na prowadzeniu działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i energetyki, co ma doprowadzić do wzmocnienia przewag konkurencyjnych na rynku u członków powiązania klastrowego.

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl