COVID-19 AND THE HYDROGEN SECTOR

 

Na stronie Hydrogen Europe, która reprezentuje europejski przemysł w sektorze wodorowym i ogniw paliwowych, zostało opublikowane sprawozdanie dotyczące oddziaływania Covid-19 na sytuację w branży technologii wodorowych.

 

W raporcie przedstawiono analizę potrzeb i uzasadnienia szybkich działań, ze względu na negatywny wpływ Covid-19 na rozwój tech. wodorowych. W badaniu podkreślono znaczenie sektora wodorowego dla wysiłków UE na rzecz dekarbonizacji, a także jego długoterminowy potencjał wspierania zrównoważonego wzrostu gospodarczego w UE. Opisano również dlaczego obecna pandemia doprowadzi do znacznego zagrożenia dla rozwoju sektora wodoru, jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania.

 

W raporcie także zostało zawarte oszacowanie wartości wsparcia pieniężnego potrzebnego do utrzymania wysoko wykwalifikowanej siły roboczej i portfela inwestycyjnego sektora.


Zapraszamy do lektury!

 

Link do raportu:
https://hydrogeneurope.eu/sites/default/files/Hydrogen%20Europe%20Analysis_Post%20COVID-19%20and%20the%20Hydrogen%20Sector_final.pdf

 

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl