Czy wodór ma realną szansę odegrać kluczową rolę w transformacji energetycznej?

4 i 5 października 2022 roku pod hasłem: “Energia odnawialna podstawą gospodarki wodorowej” odbyła się V edycja konferencji PCHET - Polish Conference on Hydrogen Energy & Technologies.


Eksperci z Polski i Europy podczas dwudniowej konferencji w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni dyskutowali o wyzwaniach i potencjale jakie wiążą się z rozwojem gospodarki wodorowej oraz o tym, jak zmienia się postrzeganie wodoru w polskim biznesie i jakie działania trzeba wykonać, by przygotować Polskę na transformację energetyczną?


Konferencja PCHET zapoczątkowała serię wydarzeń o tematyce wodorowej w Polsce i od pięciu lat cieszy się uznaniem środowiska branżowego dzięki aktywnej kooperacji świata biznesu i nauki - wywołując żywą dyskusję i wymianę doświadczeń służących rozwojowi przemysłu wodorowego. Bogaty i merytoryczny program wydarzenia odpowiadający aktualnym wyzwaniom rynku, zapewniły zarówno prelekcje, debaty i spotkania networkingowe oraz przede wszystkim dyskusje ekspertów na tematy dotyczące m.in bezpieczeństwa użytkowania wodoru, oraz możliwości jego zastosowania m.in w przemyśle, kluczowego znaczenia portów w rozwoju technologii wodorowych, a także uwarunkowań biznesowych i legislacyjnych. Nie zabrakło również innowacyjnych tematów dotyczących m.in zaawansowanych rozwiązań softwarowych dla gospodarki niskoemisyjnej.

 

Pierwszy dzień PCHET rozpoczęliśmy debatą o roli badań i możliwościach rozwoju technologii wodorowych w Polsce. Moderatorem panelu był dr inż. Andrzej Szałek z Toyota Central Europe, który wskazał na wytyczne Polskiej Strategii Wodorowej w zakresie wykorzystywania „local content” - czyli polskich rozwiązań. Prelegenci: Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański, Dr hab. Grzegorz Tchorek, Prof. dr hab. inż. Ireneusz Pielecha, Dr inż. Piotr Piórkowski oraz Maciej Grześkowiak, dyskutowali również nad kwestiami dotyczącymi silników spalinowych na wodór, braku systemów wsparcia dla sprowadzania technologii wodorowych oraz trudności w skalowalności rozwiązań, które mogą opóźniać wdrażanie polskich rozwiązań. 

 

Następnie odbyły się prezentacje techniczne polskich przedsiębiorstw. Dariusz Mroczka, Dyrektor Techniczny oraz Dyrektor Działu Badań i Rozwoju w Firmie Rockfin przedstawił założenia nowego projektu pilotażowego “Green Box” - wytwornica wodoru metodą elektrolizy, która ma być zasilana m.in ze źródeł odnawialnych. 

 

Rozwiązania automatyki i analizy jakości wodoru prezentował Dariusz Janasz, Inżynier sprzedaży w firmie Emerson. Jakub Pikulski z firmy STASTO Automation Sp. z o.o. przedstawił ofertę niezawodnych zaworów do instalacji wodorowych dedykowanych do trudnych i zróżnicowanych wymogów, jakie pojawiają się przy produkcji, magazynowaniu, transporcie oraz użyciu wodoru w aplikacjach mobilnych i stacjonarnych. Na koniec Profesor Bogusław Kusz, założyciel startupu W2H2 Waste to Hydrogen, przedstawił opracowaną przez jego zespół technologię utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych w kierunku otrzymywania wodoru. 

 

Realizując transformację energetyczną opartą o odnawialny, zielony wodór nie możemy zapomnieć o odpowiednim przygotowaniu kadr. O tym jak budować nowoczesną społeczność wodorową dyskutowali prelegenci panelu "Oferta nauki i edukacji wodorowej - Microcredentials" którego moderatorem była Anna Szóstakiewicz, koordynatorka ds. technologii wodorowych w Instytucie Maszyn Przepływowych Polska Akademia Nauk/KEZO CB PAN 

 

Kształcenie w sektorze wodorowym jest niezwykle ważne. Pomimo tego, że od ponad 100 lat wykorzystujemy wodór w przemyśle, to współcześnie wodór jest już przedstawiany inaczej. Może być paliwem, magazynem energii i jest spotykany nie tylko w przemyśle chemicznym. Wszędzie, gdzie nie spojrzymy możemy się doszukać śladu, w którym technologie wodorowe mogą brać udział. W związku z tym potrzebujemy większej liczby specjalistów - zaznaczył Paweł Piotrowicz, Ekspert ds. Rynku energii i technologii wodorowych w TÜV SÜD

Wiemy, że powstają w Polsce doliny wodorowe, a każda z nich będzie miała nieco inną specyfikę. Jeżeli pokażemy teraz, że będziemy odpowiedzią na potrzeby rynku, że ta edukacja będzie szła w parze za lokalną przedsiębiorczością, to osiągniemy sukces w tej dziedzinie - podsumowała Szóstakiewicz. 

 

Wodór jest jednym z najważniejszych źródeł czystej energii. Dążąc ku bardziej zrównoważonej przyszłości, rośnie liczba zakładów zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją wodoru. O tym jak sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem pracy z wodorem, rozmawiali uczestnicy arcyciekawej podróży po łańcuchu wodorowym: Paulina Dzierzba, Starszy Specjalista ds. Technologii i Rozwoju (R&D)  ORLEN Południe S.A., Mateusz Konopnicki, Starszy Specjalista ds. Bezpieczeństwa Procesowego, Departament Produkcji - Grupa Azoty Polyolefins S.A. oraz Zdzisław Salamonowicz, Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności - kierowanej przez Aleksandrę Tracz-Gburzyńską, Kierownik ds. bezpieczeństwa SES Hydrogen. 

 

Najbardziej istotnym elementem jest nauka i szkolenie pracowników. Konieczne jest dogłębne zaznajomienie z procesem, ponieważ jeśli ktoś go nie rozumie, może to prowadzić do niebezpiecznych zjawisk. Kiedy oswoimy się z tym procesem, nie należy popadać w rutynę. Widzimy, że im więcej mamy kontaktu z wodorem, tym mniej się go obawiamy, ale i przy okazji możemy zgubić respekt do tej instalacji. Jednak nie dotyczy to tylko wodoru. W kontekście samego wodoru należy pamiętać o tym, że na co dzień mamy do czynienia z dużo bardziej niebezpiecznymi substancjami i jakoś nie czujemy niepokoju. Tak naprawdę każda substancja może nieść ze sobą pewne ryzyko - zaznaczyła Paulina Dzierzba, Starszy Specjalista ds. Technologii i Rozwoju (R&D) ORLEN Południe S.A

 

Drugi dzień wydarzenia rozpoczął się oficjalną inauguracją. O zaawansowanych przygotowaniach miasta Gdynia do wykorzystywania wodoru mówił Prezydent Wojciech Szczurek, witając przybyłych gości:

Ostatnie miesiące wszystkim nam uświadomiły, że wodór to nie tylko kwestia wizji, środowiska czy ekonomii, ale to także kwestia strategii geopolitycznej, bezpieczeństwa energetycznego i myślę, że mamy wszyscy świadomość potrzeby gwałtownego przyspieszenia wielu prac w tym zakresie - zaznaczył.


Prezydent zwrócił również uwagę na zaawansowane działania Zarządu Morskiego Portu Gdynia w tym zakresie. Poinformował, że w przyszłym roku, w Gdyni zostanie oddana do użytku stacja wodorowa Kacze Buki.

 

Pomorze w najbliższej przyszłości może odegrać istotną rolę w procesie produkcji paliw wodorowych, co wiąże się bezpośrednio z powstającymi tutaj morskimi farmami wiatrowymi. Mowa o wykorzystaniu odnawialnego źródła energii do wytwarzania tzw. „zielonego” wodoru, czyli paliwa o zmniejszonym negatywnym wpływie na środowisko.

 

Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Leszek Bonna podkreślił, że nie ma innego wyjścia jak sięgnąć po energię OZE i wykorzystać potencjał wodoru. 

Pomorskie stawia na wodór. Stosowny zapis jest w Strategii 2030, wskazujący na konieczność rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i technologii wodorowych – poinformował

 

Plan REPowerEU był ważnym tematem konferencji PCHET. Obecnie Komisja Europejska planuje wprowadzenie ukierunkowanych zmian w rozporządzeniu RRF w celu włączenia wybranych rozdziałów poświęconych REPowerEU do istniejących planów odbudowy i zwiększania odporności państw członkowskich, pojawiła się możliwość ewentualnego rozszerzenia zakresu wsparcia pozyskiwania i wykorzystania wodoru. 

 

Cieszę się, że jako Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej możemy być partnerem strategicznym tego bardzo ważnego wydarzenia. Spotykamy się dzisiaj na konferencji, która ma przede wszystkim charakter biznesowy, gdzie będzie dużo o technologii, ale tak, jak już wspomnieli moi przedmówcy, nie możemy tych rozmów prowadzić w oderwaniu od kontekstu politycznego w jakim się obecnie znajdujemy – powiedziała Marzenna Guz-Vetter, p.o. Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Transformacja energetyczna to nie ideologia; to gospodarcza i polityczna konieczność - podkreśliła. 


Adam Żelezik, Dyrektor Biura Inicjatyw Strategicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego, podkreślił, że instytucja wspiera rozwój w 3 kierunkach – inicjatywa 3W – woda, wodór i węgiel - przy czym zaznaczył, że nie jest to podejście silosowe, a współzależność tych obszarów. Dostęp do wody jest kluczowy dla rozwoju technologii wodorowych. Węgiel w inicjatywie 3 W to nie postać tradycyjna, a nanotechnologie węglowe m.in. do modyfikacji elektrod w procesie elektrolizy, czy zbiorniki na wodór z nowej generacji włókien węglowych. 

 

O tym, że konferencja PCHET wpisuje się w całą politykę, która jest kreowana przez Komisję Europejską i “chcemy być również tym przedłużeniem, ale też siłą, która zmiany w zakresie zastosowania technologii wodorowych będzie w Polsce wprowadzać” – mówił Sławomir Halbryt, Prezydent Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

 

Klaster i jego członkowie, będą wspierały swoją wiedzą ekspercką wdrażanie projektów, udzielały pomocy w negocjacjach i przygotowaniach tych projektów, a przede wszystkim przekonywały społeczeństwo do słuszności, potrzeby i bezpiecznego wdrażania technologii wodorowych. 

 

2 listopada 2020 roku, rząd przyjął Polską Strategię Wodorową do roku 2030 z perspektywą do roku 2040. Powstaje polski ekosystem gospodarki wodorowej, na który składają się m.in. „doliny” wodorowe – podkreślił podczas wystąpienia online Ireneusz Zyska, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii. Przypomniał również o konieczności tworzenia „konstytucji dla wodoru – pakietu legislacyjnego, mającego uregulować i wesprzeć budowę innowacyjnej gałęzi gospodarki w Polsce jaką ma stać się gospodarka wodorowa. 

 

Jorgo Chatzimarkakis, CEO Hydrogen Europe, w swoim zdalnym wystąpieniu wskazał wyraźnie, że wodór i jego zastosowanie będą zależne od wspólnych, zintegrowanych działań i udanej współpracy polskich firm. Według niego Województwo Pomorskie jest szczególnie predystynowane do tego aby być centralnym miejscem zamiany źródeł energii tradycyjnej na energię OZE z wykorzystaniem kawern solnych do magazynowania wodoru czy testowania nowych technologii dla transportu morskiego wykorzystującego różne formy - nie tylko wodór ale amoniak czy metanol.

 

Jak plany Polski współgrają z zadaniami stawianymi przez UE?

 

Rozwinięciem zagadnień poruszanych w powyższych wystąpieniach była debata pt “Zielony wodór w planie REPowerEU Unii Europejskiej” której moderatorką była Izabela Zygmunt, Specjalistka ds. Ekonomicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

 

Szymon Byliński, Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w Ministerstwie Klimatu, podkreślił, że Polskie plany są już spójne z wizją zeroemisyjnej Europy. Plan KPO przewiduje wsparcie projektów wodorowych kwotą 800 mln EUR,  a Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspólnie z  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uruchamia programy wodoryzacji gospodarki w obszarach: inwestycji, wsparcia projektów IPCEI oraz programów badawczych. 

 

Ørsted jako jedna z pierwszych firm ogłosiła, że chce osiągnąć neutralność energetyczną w podstawowych obszarach swojego łańcucha wartości do roku 2025.  Firma od roku 1951 rozwija morską energetykę wiatrową i obecnie dysponuje już projektem 1 GW morskiej farmy wiatrowej, gotowym  do komercjalizacj– poinformowała Joanna Wis-Bielewicz, Dyrektorka ds. rozwoju rynku w Offshore Ørsted Polska.

 

Produkcja zielonego wodoru z wykorzystaniem energii z MFW ma pozwolić na dekarbonizację takich przemysłów dla których nie ma obecnie odpowiedniej technologii tzn. dla transportu morskiego i produkcji stali. Z opublikowanego w styczniu 2022 roku raportu na temat zielonego wodoru wynika, że 2/3 wykorzystania gazu ziemnego będzie można zastąpić energią z MFW i technologiom P2X. Jeżeli Polska ma skorzystać i włączyć się w procesy transformacji to musi mieć „zielone elektrony”, czyli duże ilości energii odnawialnej w skali umożliwiającej produkcję zielonego wodoru.

 

Grzegorz Pawelec, Director Intelligence Hydrogen Europe, zaznaczył, że potrzebne jest odpowiednie finansowanie ze strony Państwa oraz nowe, duże ilości energii odnawialnej dla celów wodorowych. W zakresie rozwoju optymalnym modelem będzie produkcja rozproszona i scentralizowana. 

 

Duże przedsiębiorstwa muszą skupić się nad obniżaniem śladu węglowego swojej produkcji, a poszukiwania tanich źródeł energii mogą spowodować zmianę dotychczasowej lokalizacji produkcji.

 

O potrzebie szybkiego przygotowania odpowiednich regulacji w Polsce i ich właściwego legislacyjnego skorelowania, mówił Paweł Łączkowski, Radca prawny | Partner Associate | Deloitte Legal. 

 

Obecne są już przepisy, które definiują wodór jako paliwo i jego jakość, czy przepisy budowy stacji tankowania  i badania jakości wodoru. Zwrócił uwagę, że w różnych ustawach pojawiły się definicje wodoru i zastosowania, ale bardzo zawężone. Wyzwaniem dla ustawodawcy pozostaje więc spięcie wszystkich ustaw i zagwarantowanie jednomyślności.

 

O roli i możliwości portów morskich w wykorzystaniu paliw nisko i zeroemisyjnych dyskutowano podczas kolejnego panelu, którego moderatorem był Marek Foltynowicz, ekspert Klastra Technologii Wodorowych. 

 

Beata Szymanowska, Pełnomocnik Zarządu Spółki ds. realizacji programu wodoru. Dział Badań i Rozwoju Technologii, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zaznaczyła, że ​​Zarząd Portu Gdynia pracuje nad rozwojem transformacji paliwowo-energetycznej  poprzez wdrożenie nowych paliw alternatywnych jak LNG czy zasilanie statków podczas postoju  lub pojazdów elektrycznych energią OZE własnej produkcji. Planuje również wybudowanie hubu wodorowego do wprowadzenia wodoru dla wszystkich interesariuszy w porcie. 

 

Aktualny stan projektu i wyzwania przed którymi stoi Port w Walencji przy wprowadzaniu wodoru do operacji lądowych jako pierwszy port w Europie przedstawił Josep Sanz Argent, R&D – Energy Transition, Fundación Valenciaport. Port planuje własną mobilną stację tankowania wodorem do wykorzystania w zasilaniu ciągników portowych i podnośników tzw. reachstackerów.

 

Aktualnie w Europie, są porty które wprowadzają wodór do operacji lądowych, a nawet do tankowania statków. Wyznaczono już nowe minimalne ilości wielkości produkcji zielonego wodoru lub zielonego amoniaku (jako poziom 6% zapotrzebowania energii) i ustalenie poziomu niezbędnej infrastruktury w portach - podkreśliła Delphine Gozzilion, Sustainable Shipping Officer  Transport&Environment (T&E)  w Brukseli. Przyjęcie tych nowych regulacji przez Parlament Europejski ma nastąpić do końca października. Niestety Polska jeszcze nie podjęła decyzji czy wesprze te nowe cele. 

 

Czy polski przemysł jest  gotowy i będzie mógł skorzystać z transformacji energetycznej czy wykorzysta doświadczenia z pracy z wodorem aby sprostać wyzwaniom dekarbonizacji?

 

Kluczowym elementem dekarbonizacji jest tzw. zielony wodór. Obecnie jego produkcja w Polsce jest znikoma, podobnie jak w skali świata, gdzie stanowi on mniej niż 1% wytwarzanego wodoru. O tym, jakie źródła wodoru mogą jeszcze być uznane za zielone i pomóc w dekarbonizacji polskiej gospodarki, opowiadał Jan Biedroń, Szef Biura Technologii w PKN Orlen S.A.

 

Korzystając z dekad doświadczeń w wykorzystaniu wodoru na potrzeby rafinacji ropy, Grupa ORLEN widzi szansę wykorzystania tego potencjału w innowacyjnych projektach dekarbonizacyjnych. Zielony, niskoemisyjny wodór ma swoje źródło nie tylko w OZE i elektrolizie z  wykorzystaniem tych źródeł. Może być wytworzony także w procesach utylizacji odpadów organicznych, pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów lub  w procesach fermentacji osadów ściekowych.. Korzystając ze stosowanych w Grupie ORLEN metod reformingu parowego, metan i/lub biometan z tych odpadów może być przekształcony w wodór i dwutlenek węgla. Magazynowanie CO2 może jeszcze bardziej obniżyć ślad węglowy, a tym samym powodować ujemne emisje gazów cieplarnianych. ORLEN wykonał już wstępne studia wykonalności gdzie potwierdziła się wykonalność tego procesu, a jedynie koszty inwestycyjne mogą stać na przeszkodzie - podsumował.

 

Radosław Żydok, Dyrektor Departamentu Projektów Transformacyjnych w KGHM Polska Miedź S.A. podczas wystąpienia podkreślał:

Prowadzimy projekty pilotażowe jak przygotować się technologicznie do wodoru, ale i jak oswoić się z tym nowym nośnikiem energii. Czekamy na sukces dekarbonizacji przemysłu stalowego bo będziemy potem mogli przenieść te rozwiązania do naszego przemyslu.

 

Aby rozwijały się innowacje i technologie potrzebne jest również dofinansowanie badań. Dlatego w ramach NCBiR działa punkt konsultacyjny dla programu Horyzont Europa, w którym widoczna jest tematyka wodorowa. Dla programów w latach 2023 i 2024 ich zakres i szczegółowa tematyka będzie ogłoszona pod koniec listopada. Inną możliwością dofinansowania są konkursy Clean Hydrogen JU czy programy operacyjne w których NCBiR jest pośrednikiem, a które będą ogłoszone na początku roku. Warto więc już zdefiniować projekt i przygotować się - poinformowała Maria Śmietanka, Kierownik sekcji Krajowego Punktu Kontaktowego NCBiR. 

Przysłuchując się tegorocznym panelom nie sposób nie zauważyć, że również Polska dostrzega gospodarcze znaczenie wodoru. Oczywiście na wielkoskalowe jego wykorzystanie jeszcze potrzeba trochę czasu, ale w błędzie jest ten kto myśli, że są to wciąż tylko rozważania na papierze. Powstają pierwsze projekty, a szansę na wykorzystanie wodoru dostrzega się w: transporcie (lądowym i morskim), ciepłownictwie, hutnictwie, branży chemicznej i w wielu innych.

 

Polska dostrzega gospodarcze znaczenie H2  

 

W zeszłym roku projektem lokomotywy na wodór pochwaliła się PESA. W tym roku, w trakcie konferencji zaprezentowany został autobus na wodór NesoBus, który nie tylko nie produkuje spalin, ale…oczyszcza powietrze. NesoBus firmy ZE PAK, posiada 5 zbiorników wodoru o ciśnieniu 350 barów (w opcji 700 barów) i ogniwo paliwowe zainstalowane na dachu pojazdu. Zainteresowani mieli możliwość porozmawiania z kierownikiem projektu oraz odbycia jazdy testowej po mieście.

ZE PAK przygotował specjalna ofertę dla samorządów – kompleksową obsługę tj. dostawa zielonego wodoru  budowa stacji tankowania wodorem i dostawa autobusów. Ofertę uwiarygadnia tempo i rozmach realizacji dotychczasowych prac – autobus został opracowany w 1,5 roku, budowany jest zakład produkcji autobusów, elektrolizer w Koninie i stacje tankowania w 6 miastach. 

 

Aby móc korzystać z pojazdów na wodór potrzebne są m.in.  stacje tankowania wodorem. Muszą one być bezpiecznie zlokalizowane w miastach i gminach. Ponieważ na dziś nie ma przepisów bezpośrednio odnoszących się do tych instalacji - poznaliśmy wymagania i metody  wyznaczania bezpiecznych odległości wokół instalacji infrastruktury wodorowej - zaznaczył Grzegorz Orlikowski, Inżynier bezpieczeństwa w Eko-Konsult Sp. z o.o.

 

W ramach grupy Zoeller firma FAUM przygotowała pojazdy komunalne elektryczno-wodorowe - jednym z nich na podwoziu Mercedesa, jest śmieciarka Bluepower. Pojazd ma budowę modułową – można w zależności od potrzeb dobierać ilość zbiorników wodoru 700 bar, ilość ogniw paliwowych, czy układów akumulatorowych. 

Firma Zoeller skupi się jedynie na dostawie pojazdów komunalnych  pozostawiając sprawy infrastruktury i dostawy wodoru innym kompetentnym organizacjom - powiedział Krzysztof Sosnowy, Prezes Zarządu w Spółce EKOCEL, Dyrektor ds. Sprzedaży w ZOELLER TECH Sp. z o.o.

 

Zaawansowane rozwiązania softwarowe w służbie dla wodoru?

 

Katarzyna Więckiewicz - Dominiczak, CEO Sim-Engineer Sp. z o.o. centrum kompetencji komputerowego wspomagania inżynierii, moderowała panel dyskusyjny pt: Zaawansowane rozwiązania softwarowe dla gospodarki niskoemisyjnej.

 

Zaawansowane rozwiązania softwarowe pozwolą zapewnić bezpieczeństwo procesowe i zdobywać przewagę energetyczną - mówiła Anna Wujec, Dyrektor ds. cyfryzacji, biznes Automatyki Procesowej, ABB

 

Sztuczna Inteligencja potrzebuje dużo informacji i pozwoli podejmować decyzje operacyjne w przypadku wystąpienia odpowiednio wcześniej zakłócenia procesowego - zaznaczył Mariusz Paszkiewicz, Prezes firmy Inwebit Sp. z o.o.

 

Mikrosieci energetyczne odpowiednio zarządzane pozwolą ustabilizować pracę całego systemu i pomóc lokalnie zarządzać energią - podsumował Mateusz Kasprzak, Business Development Consultant, Yokogawa

 

Czy Wodór będzie remedium na problemy rynku gazu i paliw? - zastanawiali się uczestnicy panelu dyskusyjnego, który moderował  Tomasz Pelc, Przewodniczący Rady Klastra Technologii Wodorowych.

 

Europa już 8 lipca 2020 ogłaszając Strategię wodorową wskazała na odejście od paliw kopalnych i wiele państw ten czas od roku 2020 już wykorzystała dla takiej zmiany przygotowując lub uruchamiając projekty wodorowe.

 

Transformacja energetyczna nie dokona się przez samo pozyskiwanie energii  OZE czy produkcję wodoru. Musimy pamiętać , że energia OZE, elektrolizery, magazyny, stacje, ogniwa paliwowe, to wszystko klocki które dopiero zebrane razem pozwolą dokonać transformację energetyczną. Wodór będzie kolejną rewolucją w systemach energetycznych. Europa nie zrezygnuje z programu Zielonego Nowego Ładu  i Europejskiej Strategii Wodorowej  bo jest zdeterminowana w sprawach akcji naprawy klimatu - powiedział Prof. Wojciech Myślecki, Prezes Zarządu Global Investment Corporation Sp. z o.o. oraz Honorowy profesor UPW

 

Ambitne cele UE na rok 2030 oznaczają wyprodukowanie ogromnych ilości zielonego wodoru ( 10 mln t). Jeśli Polska nie zacznie od zaraz przygotowywać projektów zielonego wodoru, to w roku 2030 będziemy na dalekim miejscu wśród jego producentów. Musimy zacząć działać, a nie  czekać aż wszystkie regulacje będą zapięte na ostatni guzik, bo mamy kompetencje – konkludował Grzegorz Pawelec, Director Intelligence Hydrogen Europe

 

Aby projekt  zielonego wodoru był projektem bankowalnym, musi być samowystarczalny i posiadać gwarancję  długoletniego odbioru produktu tzw. umowy off-take. Projekty elektrolizy muszą być zintegrowane bezpośrednio z instalacjami OZE w taki sposób aby nie musieć korzystać z zasilania z sieci energetycznej i nie ponosić kosztów zakupu energii. tzw projekty off-grid. Ponieważ nie wiem do końca jak będą przebiegać zmiany regulacji, to jedyną szansą na realizację sa projekty off-grid, na które nie będą wpływały ewentualne zmiany regulacji prawnych. – uważa Tomoho Umeda, Założyciel spółki Hynfra oraz Hynfra Energy Storage

 

Polska Strategia Wodorowa to kierunkowskaz działań a od przemysłu zależy jak szybko będziemy „zieloni”, jak szybko w projektach wykorzystamy rozwiązania naukowców z sieci naukowej Łukasiewicz. Współpraca przemysłu i nauki jest nieuchronna dla uzyskania szybkich wdrożeń. – konstatował Paweł Piotrowicz, Ekspert ds. Rynku energii i technologii wodorowych w TÜV SÜD

 

Moment w którym jesteśmy, wymaga  zastosowania nowych modeli biznesowych  i dobrym rozwiązaniem do produkcji wodoru powinna być energia jądrowa czy wykorzystanie odpadów do produkcji wodoru, a nie tylko energia OZE. Trzeba pamiętać że wymogiem produkcji zielonego wodoru nie jest rodzaj źródła energii tylko wielkość emisji CO2 w łańcuchu produkcyjnym,  czyli mogą być stosowane różne technologie. Na co zwrócił uwagę dr. Krzysztof Łokaj, Dyrektor ds. Gospodarki Wodorowej Neo Energy Group Sp. z o. o.

 


Stawiając na transformację energetyczną i łącząc siły w rozwoju rynku technologii wodorowych, podczas konferencji PCHET zostały podpisane porozumienia dot. współpracy i promocji projektów wodorowych. Pierwsze porozumienie zostało zawarte pomiędzy Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Koordynatorem Klastra Technologii Wodorowych i Hydrogen Poland. Kolejne - między firmą członkowska Klastra, Rockfin Sp. z o.o., a Hynfra.

 

Eksperci i uczestnicy konferencji byli zgodni co do tego, że należy zacząć działać w kwestii usuwania wszelkich barier w rozwoju odnawialnej energii, angażować się w przygotowanie projektów, studiów wykonalności i poszukiwanie dofinansowań inwestycji w zielony wodór. 

 

Musimy być przygotowani na nadchodzące zmiany. Przemysł, aby móc kontynuować produkcję w Polsce, musi przewidzieć skąd będzie miał energię odnawialną. Nieprzygotowany, nie mając własnej energii OZE,  jednocześnie chcąc pozostać w grze, będzie musiał kupować ją po niekorzystnych stawkach. Dodatkowym zagrożeniem będzie obciążenie polskiej produkcji wysokimi wartościami śladu węglowego, dając sygnał rynkowi o niskiej dbałość o ekologię produkcji w naszym kraju. Wszystko to obniża potencjał eksportowy polskich przedsiębiorstw i nie pozwala na konkurowanie ceną i jakością. 

 

Bezemisyjność i ślad węglowy to już nie tylko pojęcia z pierwszych stron gazet, lecz realne wskaźniki globalnej ekonomii. Wyznacznik jakości i konkurencyjności firm i gospodarek, a także realne rekomendacje dla inwestorów zagranicznych -  świadczące o innowacyjności danej gospodarki. 

 

Polska jako lider eksportu tej części EU i magnes dla inwestorów nie może sobie pozwolić na pozostanie w tyle w zeroemisyjnym wyścigu o niezależność paliwowo-energetyczną. Inwestujemy więc w prace B+R, rozwijajmy współpracę z partnerami zagranicznymi i otwórzmy się na nową rewolucję wodorową. Jako kraj mamy ogromny potencjał, zasoby naturalne i ludzkie aby stać się liderem w produkcji i magazynowaniu nośnika energii zmieniającego się świata. 

 

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl