Damian Mucha

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowego Studium Public Relations i Podyplomowego Studium Prawno-Managerskiego na Wydziale Zarządzania Politechniki Gdańskiej.

Dyrektor Generalny i Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

Fundator Fundacji Pomorski Inkubator Przedsiębiorczości. Kieruje procesami doradztwa w zakresie przygotowywania i realizacji projektów szkoleniowych oraz doradczo - animacyjnych dla przedsiębiorców.

Przewodniczący projektu i aktywnej edukacji ekologicznej oraz dialogu społecznego “Razem o łupkach”.

Specjalizacje: efektywność energetyczna, OZE, innowacje, projekty komunikacji ekologicznej i dialogu społecznego, start-upy, inkubacja firm.

Damian Mucha
Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl