Do Klastra Wodorowego dołączyła firma ALSEVA INNOWACJE S.A.

Obszar kompetencji firmy to projektowanie, realizacja oraz usługi serwisowe wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych.

 

„Jako firma sektora elektroenergetycznego wspieramy rozwój energetyki słonecznej poprzez kompleksowe projektowanie i wykonawstwo „pod klucz” wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych na terenie całej Polski. Jak do tej pory oddaliśmy do użytku elektrownie o łącznej mocy blisko 100 MW. Obecnie jesteśmy w trakcie prac budowlanych i do połowy 2022 r. mamy zakontraktowane wykonanie instalacji o mocy ponad 120 MW, w tym jednej z największych wielkopowierzchniowych elektrowni słonecznych w Polsce o mocy 60 MW. Co więcej, jesteśmy na etapie procedowania 500 projektów instalacji farm fotowoltaicznych o szacowanej mocy 1 GW.

 

Wraz z rozwojem tematyki OZE jesteśmy zainteresowani poszerzeniem horyzontu naszej działalności o aspekt wodorowy. Nasza koncepcja zawiera produkcję wodoru poprzez elektrolizę z zielonej energii naszych farm, magazynowanie tej energii, transport oraz dystrybucję H2 jako paliwa na potrzeby zielonego transportu.”

 

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl