Dr. Grzegorz Tchorek

Temat wystąpienia na PCHET 2020: Wykorzystanie OZE w transporcie stan prac w Polsce.

 

Grzegorz Tchorek jest absolwentem i pracownikiem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Jego aktywność badawcza i naukowa skupia się na tematach konkurencyjności i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, łańcuchów wartości różnych sektorów gospodarki, źródeł innowacyjności firm, elektromobilności, gazomobilności i mobilności współdzielonej, zastosowań wodoru i wyzwań transformacji energetycznejBierze udział i kieruje projektami badawczymi NCN, studiami wykonalności i ekspertyzami w zakresie energetyki i elektromobilności.

Jest przewodniczącym zespołu ekspertów w zakresie Eko Transportu w Ministerstwie Klimatu, przewodniczącym zespołu ekspertów ds. wodoru w Izbie Gospodarczej Gazownictwa, członkiem Rady Naukowej Beijing Research Centre w Pekinie orazczłonkiem Rady Nadzorczej PGNiG S.A. jako przewodniczący Komitetu Audytu.

Grzegorz Tchorek był inicjatorem powołania Centrum Badań nad Transformacją Energetyczną, Mobilnością  i Zmianami Klimatu na Wydziale Zarządzania UW.

Dr. Grzegorz Tchorek
Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl