Dr hab. inż. Wojciech Gis

Temat wystąpienia na PCHET 2020: Polska wodorowa na tle Europy i Świata - przegląd.

 

Dr hab. Wojciech Gis jest profesorem oraz sekretarzem Rady Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego, specjalistą w zakresie badań pojazdów, także tych o napędach alternatywnych  oraz silników spalinowych, w tym zasilanych paliwami alternatywnymi. Jest kierownikiem projektu Baltic Biogas Bus.

Dr hab. inż. Wojciech Gis
Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl