Dr Piotr Bielaczyc (inż.)

Temat wystąpienia na PCHET 2020: Metodyki badań napędów elektrycznych dla samochodów.

 

- Pobierz prezentację -

 

Dr Piotr Bielaczyc stał się wiodącym badaczem w dziedzinie wpływu transportu na środowisko. Znany jest ze swojej wiedzy i doświadczenia w zakresie oceny ekologicznej pojazdów, systemów oczyszczania spalin i rzeczywistych emisji zanieczyszczeń. Wspierał międzynarodową współpracę w zakresie badań i stosowania technologii pojazdów.

Od 2000 roku jest kierownikiem Zakładu Badań Silników BOSMAL. Ostatnio zajmował się walidacją metodologii badań WLTP i RDE.

W ciągu ostatnich 20 lat był kierownikiem w ponad 500 projektach związanych z rozwojem silników CI i SI Euro 4, 5 i 6 LD oraz silników Euro IV, V, VI HD.

Członek grupy GRPE EKG ONZ, forum na rzecz światowej harmonizacji przepisów dotyczących emisji zanieczyszczeń, bierze udział w grupach WLTP, RDE, EVE i PMP oraz był członkiem drugiej grupy UE WLTP wprowadzającej metodę badań WLTP w UE. Obecnie jest również członkiem Grupy Doradczej UE ds. Norm Emisji Pojazdów (AGVES) pracującej nad regulacjami dotyczącymi Euro 6 i Euro 6.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat zorganizował i był gospodarzem serii udanych i dobrze przyjętych międzynarodowych sympozjów samochodowych na temat emisji spalin (IEES) oraz Kongresów Silników spalinowych organizowanych przez PTNSS.

Jest wykładowcą na Uniwersytecie w Leeds w Anglii, prowadząc znane kursy NOx-PM; często też wykłada na innych uniwersytetach lub w instytutach naukowych.

Dr Piotr Bielaczyc (inż.)
Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl