Entuzjaści transformacji - Komentarz Marka Foltynowicza

Podczas minionej, V edycji konferencji PCHET 2022, odbył się panel poświęcony m.in. odpowiedzi na pytanie: Czy wodór jest rozwiązaniem na transformację energetyczną? - Chciałbym szczególnie zwrócić uwagę Państwa na wypowiedź prof. Wojciecha Myśleckiego, Prezesa Zarządu Global Investment Corporation Sp. z o.o. oraz Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

Opowiadając o swoim doświadczeniu we wdrażaniu platformy bilansującej dla KSE, Profesor zaznaczył że duże zmiany i nowe modele biznesowe, mogą wprowadzić “tylko ludzie którzy chcą to zrobić i będą entuzjastami danej transformacji”

 

Profesor zwrócił uwagę na ważną rolę zaufania społecznego i kontaktów międzyludzkich. Namawiał uczestników konferencji do pełnej determinacji  w działaniu we wdrażanie transformacji energetycznej i zaznaczył również, “że Unia Europejska nie zrezygnuje z programu Zielonego Nowego Ładu i pełnej dekarbonizacji. Przy każdym kryzysie Europa wzmacnia wręcz politykę jego wdrożenia, a po okresie COVID19 powstał program Fit for 55, którego odpowiedzią na kryzys energetyczny jest REPowerEU”

 

Profesor cytując przesłanie Petera F Drucker’a z książki „The New Realities” - „przełomowe technologie dokonują się, gdy następuję złożenie  w odpowiednim czasie drobnych technologii i wynalazków razem i ich wspólne wykorzystanie”, skłania nas do myślenia, że podobnie teraz transformacja energetyczna nie dokona się przez upowszechnienie samych źródeł OZE, musimy pamiętać, że energia OZE, elektrolizery, magazyny, stacje tankowania i ogniwa paliwowe - to wszystko klocki, które dopiero zebrane razem, pozwolą dokonać transformacji energetycznej.

 

Profesor podkreślił, że “tylko przeprowadzenie transformacji energetycznej w Polsce zapewni nam właściwe miejsce w Unii Europejskiej, gdyż jest to program tożsamości europejskiej i za jej przeprowadzenie odpowiadamy wszyscy, a szczególnie uczestnicy tej konferencji.”

 

Obecnie mamy już Polską Strategię Wodorową, przygotowywane  i uruchamiane są projekty wodorowe, ustanawiane jest również prawo wodorowe. Uważam, że Polskie przedsiębiorstwa muszą wdrożyć zmiany i stać się przyjazne środowisku, a produkowane towary szczególnie nawozy muszą stać się ”zielone”. Należy zatem poważnie potraktować wyzwania transformacji i naciskać ustawodawcę na przyspieszenie prac dotyczących konstytucji dla wodoru i ustanowieniem programów dofinansowania projektów H2.

 

Marek Foltynowicz, Ekspert Klastra Technologii Wodorowych. 

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl