Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisał z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza umowę na usługi doradcze dla Klastra Technologii Wodorowych.

26 lipca 2021 została podpisana umowa doradcza, pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Klastrem Technologii Wodorowych, koordynowanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza.

 

Wydarzenie odbyło się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Podczas podpisania umowy obecni byli przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza: Jarosław Filipczak, prezes zarządu, Damian Mucha, wiceprezes oraz Piotr Maksyś, dyrektor Klastra oraz Tomasz Pelc, prezes spółki Nexus Consultants firmy, która współtworzy klaster od 2017 r. Europejski Bank Inwestycyjny reprezentowała wiceprezes Teresa Czerwińska oraz Paulina Brzezicka, doradca ds. innowacji i finansowania.

 

Umowa została zawarta w ramach inicjatywy InnovFin – EU Finance for Innovators, wchodzącej w program Horizon 2020, wspólnie wspierany przez Komisję Europejską i Grupę EBI. Jest ona dowodem na wspólne działania tych podmiotów w zakresie wspierania inwestycji w technologie czystego wodoru. Sygnatariusze chcą pozostać w zgodzie ze wskazaniami taksonomii UE, w tym z badaniami, rozwojem i innowacjami w zakresie kluczowych komponentów i maszyn do produkcji wodoru (np. elektrolizery, ogniwa paliwowe, pojazdy napędzane wodorem) oraz projektami badawczo-rozwojowymi i demonstracyjnymi dotyczącymi końcowych zastosowań wodoru w przemyśle.


- “To bardzo ważny dzień w kwestii rozwoju współpracy między Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Klastrem Technologii Wodorowych i  Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Zawarta umowa jest trzecią taką w Unii Europejskiej, co dowodzi wagi tego wydarzenia. Plany krajów członkowskich na dekarbonizację gospodarek, upatrują największych szans właśnie w technologiach wodorowych. Klaster skupiający zarówno liderów przemysłu, jak i mniejsze innowacyjne firmy, stają się partnerem wdrożenia wodoru jako nośnika energii, paliwa dla gospodarki i społeczeństwa. Chciałbym jeszcze raz osobiście podziękować Pani Profesor Czerwińskiej za zaangażowanie w cały proces oraz zespołowi EBI i Klastra, za pomoc w ustaleniu wspólnych kierunków działań i strategii rozwoju, która mam nadzieję przyniesie wymierne korzyści polskim firmom i gospodarce” - powiedział jarosław Filipczak, Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

 

-”Jednym z głównych atutów Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest łączenie wsparcia doradczo-technicznego w początkowych fazach projektu z atrakcyjnymi formami finansowania w fazach późniejszych. Ten model doskonale sprawdza się w rozwijaniu i wdrażaniu nowych przełomowych technologii, do których również należą te oparte na wykorzystaniu wodoru. Liczymy na to, że umowa podpisana z Klastrem Technologii Wodorowych będzie kolejnym krokiem na drodze do upowszechnienia wodoru jako alternatywy dla paliw kopalnych” – powiedziała Teresa Czerwińska, która nadzoruje działalność EBI w Polsce, w zakresie innowacji.


Skuteczne wdrażanie projektów z zakresu technologii wodorowych na drodze do zeroemisyjnej gospodarki jest głównym celem zarządzanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza Klastra Technologii Wodorowych. Obecnie Klaster wspiera takie projekty, jak m.in. „Hy-way to Hel”, który przewiduje budowę zasilanego wodorem transportu szynowego i drogowego na Pomorzu, a także projekt Pomorskiej Doliny Wodorowej poświęcony uruchomieniu zasilanego wodorem transportu publicznego w Gdyni, Gdańsku i Wejherowie.

 

- "Cieszymy się z rozpoczęcia współpracy, która przyczyni się do rozwijania i wdrażania nowych technologii opartych na odnawialnych źródłach energii" – podsumował Piotr Maksyś, dyrektor Klastra Technologii Wodorowych.

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl