Grzegorz Pawelec

Temat wystąpienia na PCHET 2020: HORYZONT 2020 w kontekście wybuchu epidemii covid-19.

 

- Pobierz prezentację -

 

Grzegorz Pawelec dołączył do Hydrogen Europe w maju 2019 r. jako menedżer ds. badań, innowacji i finansowania, gdzie rozwija bazy informacji, koordynuje prace grupy roboczej ds. finansowania, koncentrując się na przyszłym okresie programowania w zakresie wodoru w ramach Horyzontu dla Europy i funduszu innowacji ETS. Grzegorz jest również zaangażowany w Morską Grupę Roboczą, która koncentruje się na roli wodoru w dekarbonizacji żeglugi.

Przed dołączeniem do Hydrogen Europe, przez 15 lat był profesjonalnym konsultantem biznesowym, specjalizującym się w branży produkcji ciepła i energii elektrycznej, energii odnawialnej oraz paliw alternatywnych, takich jak LNG i wodór. Posiada tytuł magistra ekonomii i finansów Politechniki Gdańskiej.

Grzegorz Pawelec
Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl