II Polska Konferencja nt. Energii Wodorowej i Technologii (PCHET)

Międzynarodowa Polska Konferencja Energii Wodorowej i Technologii (PCHET) odbyła się 1 października 2019 roku w Pomorskim Parku Technologicznym w Gdyni. Została zorganizowana po raz drugi przez Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych wraz z partnerami. Zgromadziła  prawie 300 uczestników reprezentujących obszary gospodarcze, naukowe i badawcze oraz administrację samorządową.

 

Podczas konferencji zaprezentowano spektrum zagadnień związanych z wykorzystaniem technologii wodorowych w transporcie i energetyce. Omówiono obszary legislacyjne, możliwości finansowania oraz przedstawiono modele biznesowe wykorzystujące wodór jako nośnik energii.

 

Kulminacyjnym punktem konferencji była zapowiedź powołania do życia inicjatywy "Pomorska Dolina Wodorowa".

 

Sygnatariuszami deklaracji zostali:

 

  • Województwo pomorskie
  • Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych
  • Miasto Gdynia
  • PKP Energetyka S.A.
  • Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
  • Rada ISP1 - Technologie offshore i portowo-logistyczne
  • Rada ISP3 - Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie
  • Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

 

 

Celem Pomorskiej Doliny Wodorowej jest stworzenie warunków do pełnego wdrożenia na Pomorzu transportu opartego na "zielonym" wodorze, czyli wodorze pozyskiwanym z odnawialnych źródeł energii. Flagowy projekt w ramach tej inicjatywy, uzbrojony w zestaw wymiernych rezultatów, nosi nazwę,  "Hy-way to Hel". Jest on ukierunkowany na organizację tras transportu kolejowego i morskiego w oparciu o statki i pociągi napędzane wodorem.

2 000 ton "zielonego" wodoru rocznie dla transportu publicznego jest jego głównym celem. Program Pomorskiej Doliny Wodoru jest w pełni kompatybilny z Inteligentnymi Specjalizacjami Pomorza.

 

Realizacja tej inicjatywy, wpłynie również na szereg innych obszarów, w tym na prace badawczo-rozwojowe poprzez zaangażowanie polskich uczelni, w tym potencjału Politechniki Gdańskiej z perspektywą stworzenia nowego zawodu technika i inżyniera o kompetencjach niezbędnych do budowy i eksploatacji instalacji wodorowych.

 

„Technologie wodorowe wykazują dojrzałość technologiczną. Są one znane od lat i stosowane w polskim przemyśle. Polska jest 5-tym producentem wodoru w UE. Jest to technologia sprawdzona i bezpieczna. Istotna dla powodzenia projektu "Hy-way to Hel" będzie również szeroka promocja tego typu technologii w społeczeństwie i przekonanie ludzi, że wodór, to czysty i bezpieczny nośnik energii” - powiedział Marek Foltynowicz, ekspert ds. wodoru w Grupie Lotos.

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl