Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych w Hydrogen Europe

Koordynowany przez Izbę Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych skutecznie aplikował do grona wyselekcjonowanych firm i instytucji naukowych z Europy, inicjatywy realizowanej przy Komisji Europejskiej, o nazwie Hydrogen Europe.

 

Jest to Europejskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych reprezentujące ponad 120 firm przemysłowych, organizacji badawczych i stowarzyszeń krajowych. Partnerzy zrzeszeni w Hydrogen Europe, wraz z Komisją Europejską, angażują się w programy innowacji na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych (FCH JU).

 

Razem promujemy wodór jako czynnik umożliwiający powstanie zeroemisyjnego transportu i nowoczesnych technologii energetycznych oraz paliwowych. Liczymy, na to że dzięki udziałowi w tej wiodącej w Europie sieci, uda nam się wytworzyć w Polsce przychylne środowisko prawne i biznesowe oraz innowacyjne projekty B+R, które pozwolą na wdrożenie technologii wodorowych w gospodarce. Więcej informacji nt. Hydrogen Europe: http://hydrogeneurope.eu/ 

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl