Klaster wodorowy podpisał deklarację europejskiego Sojusz na rzecz czystego wodoru

8 lipca 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła 3 ważne dokumenty:

- strategię UE na rzecz integracji systemów energetycznych

- strategię UE oraz

zainaugurowała europejski Sojusz na rzecz czystego wodoru  - „Clean Hydrogen Alliance”.

 

Klaster Wodorowy był wśród ponad 80 podmiotów członków Hydrogen Europe, które w maju br. podpisały list wspierający tę inicjatywę do Komisji Europejskiej. Obecnie Klaster podpisał już deklarację przystąpienia do tego Sojuszu.

 

Jego zadaniem będzie:

  • wspieranie rozwoju globalnego przemysłu czystego wodoru w Europie;
  • technologie wodorowe mają wspomóc osiągnięcie pełnej dekarbonizacji najbardziej zanieczyszczającego przemysłu i odegrać kluczową rolę w przemianie Europy do neutralności klimatycznej;
  • przygotowanie odpowiednich projektów inwestycyjnych opartych na energii odnawialnej, wspieranie popytu na czysty wodór w UE;
  • przygotowanie odpowiednich regulacji prawnych oraz inicjowanie badań i innowacji.

 

W Sojuszu uczestniczą liderzy przemysłu, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, krajowych i regionalnych ministerstw oraz Europejski Bank Inwestycyjny.

 

Do Sojuszu mogą przystąpić podmioty prywatne i publiczne, działające w łańcuchu od produkcji wodoru poprzez jego transport, magazynowanie do wykorzystania w transporcie, przemyśle, energetyce i ogrzewalnictwie.

 

Warunkiem jest podpisanie deklaracji i zobowiązanie się do aktywnego działania na rzecz zrealizowania celów Sojuszu. Jednym z celów jest zainstalowanie w Europie do roku 2024 co najmniej 6 GW elektrolizerów zasilanych energią z OZE i 40 GW do roku 2030. Musimy działać sprawnie, aby i Polska znalazła się w gronie krajów, które maja swój udział w tej puli. Sojusz będzie wspierał projekty skalowania produkcji zielonego wodoru i w okresie przejściowym “szarego” wodoru z wykorzystaniem technologii wychwytywania CO2, koordynował działania w tym zakresie i stanowił platform do udziału społeczeństwa.

 

Komisja Europejska będzie organizowała raz do roku spotkanie Hydrogen Forum, którego celem jest wymiana doświadczeń wszystkich uczestników sojuszu.

 

Sojusz będzie działał w 6 grupach tematycznych ( Six Pillar Round Tables):

1. H2 Production: elektrolizery, PV/Farmy wiatrowe/hydroenergetyka, projektowanie instalacji, wychwytywanie CO2 - CCS, pyroliza
2. H2 Transmission-Distribution: rurociągi, transport wodoru w nośnikach organicznych, LOHC, transport ciekłego wodoru LH2, porty morskie, stacje tankowania HRS
3. H2 Mobility: pojazdy samochodowe, ciężarówki/autobusy, lekkie ciężarówki LDV, pociagi, statki, ogniwa paliwowe, napędy pojazdów i pociągów, zbiorniki
4. H2 Residential Applications: ogrzewanie budynków, kogeneracja  CHP, ogniwa stałotlenkowe SOFC
5. H2 Industrial Applications: przemysł stalowy, chemiczny, rafineryjny, e-paliwo syntetyczne eKerosene/eFuels, nawozów sztucznych, cemntowy, ciepło przemysłowe
6. H2 in the Energy sector: re-elektryfikacja, mega magazyny energii, bilansowanie sieci elektroenergetycznej/zasilanie tej sieci


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Relacja z wydarzenia ogłoszenia Sojuszu z udziałem prezesa PKN ORLEN p Armena Artwich - KLIKNIJ.

Deklaracja przystąpienia dostępna TU.

 

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl