Michał Sznycer

Temat wystąpienia na PCHET 2020: Moderator sesji prawnej.

 

Szef zespołu ds. legislacji Klastra Wodorowego, który bada prawne aspekty wykorzystania wodoru w Polsce,  z 14 letnim doświadczeniem w projektach regulacyjnych dla rynku energii.

W ramach MGS LAW jest kierownikiem Zespołu ds. Energii i kontaktów z zagranicznymi kancelariami prawnymi i prawnikami.

Michał Sznycer jest wiceprezesem i członkiem zarządu Organizacji Pracodawców "Pracodawcy Pomorza" oraz mianowany szefem projektu Forum Energetyki i Klimatu i członkiem Rady OZE Konfederacji Lewiatan.

 

W latach 2009 - 2017 szef i koordynator (prawny) segmentu obrotu i sprzedaży Grupy Energa (Energa - Obrot SA.

Od 2008 roku jest członkiem Towarzystwa Obrotu Energią/Zrzeszenia Obrotu Energią (TOE), uczestnicząc w różnych grupach, w tym w Grupie Kapitałowej "OZE i Kogeneracja". Jest członkiem Komitetu Dobrych Praktyk TOE (KDP), a od 2015 roku członkiem Komitetu Audytu Wewnętrznego TOE.

Michał Sznycer
Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl