Partnerstwo wodorowe - nominacja na koordynatora grupy roboczej

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 31 grudnia 2020 roku, Pan Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, działając w imieniu Ministra Klimatu i Środowiska jako koordynator ds. realizacji postanowień Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego powołał Pana Tomasza Pelca na koordynatora grupy roboczej ds. produkcji wodoru w nowych instalacjach.

 

Cieszymy się i gratulujemy nominacji, tym bardziej, że Pan Tomasz Pelc jest jednym z pomysłodawców Klastra Technologii Wodorowych i jego ekspertem.

 

Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego partnerstwa wodorowego, odbędzie się w dniu 7 stycznia 2021 r. o godz. 15:00.

 

- Nominacja -

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl