Piotr Stankiewicz, prof. UMK

Temat wystąpienia na PCHET 2020: Ekspert w ramach sesji otwartej panelu dyskusyjnego - dialog społeczny i wodór w przestrzeni publicznej. Ekspert w zakresie zarządzania innowacjami technologicznymi i konsultacji społecznych w energetyce.

 

Dr hab. Piotr Stankiewicz jest  socjologiem, profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dyrektoremSieci Badawczej Łukasiewicz  Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ. Łączy doświadczenie akademickie z ponad 10-letnią praktyką współpracy z organizacjami biznesu i administracją publiczną w zakresie doradztwa, planowania i prowadzenia projektów społecznych, łączących interesariuszy przy realizacji przedsięwzięć energetycznych.


Doświadczenie zdobywał, m.in. na polu wdrażania Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz poszukiwań gazu łupkowego. Współpracował z Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym i Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Polskim Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym, Biurem Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Ministerstwem Środowiska i Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza. Autor książki „Gra w atom. Społeczne zarządzanie technologią w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce" (Wyd. UMK, Toruń 2017).

 Piotr Stankiewicz, prof. UMK
Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl