6
Podsumowanie

Wodór jest powszechnie wytwarzanym surowcem, jednak na dzień dzisiejszy wykorzystywany jest głównie w przemyśle. Czy ma szansę stać się powszechnie stosowanym paliwem?

 

Z pewnością są ku temu przesłanki. Obecnie każdy liczący się koncern samochodowy pracuje nad konstrukcjami pojazdów przystosowanych do zasilania wodorem. Obecny brak infrastruktury tankowania wodoru wynika głównie z problemów związanych z jego transportem i magazynowaniem, co ma bezpośredni wpływ na wysokie koszty inwestycyjne budowy dedykowanej do tego celu infrastruktury. Unia Europejska co prawda promuje tego typu rozwiązania w ramach promocji paliw alternatywnych, jednak kolejną barierą mogą być koszty produkcji wodoru oraz sposób jego wytwarzania, który ma istotny wpływ na emisję w całym cyklu życia paliwa, a zwłaszcza w procesie produkcji i transportu.

 

Najbliższe lata będą poważnym testem dla technologii wodorowych, zwłaszcza dla technologii magazynowania wodoru. Czy rozwój floty samochodowej napędzi rozwój infrastruktury do tankowania. A może odwrotnie…

Archiwum

23.05.2024
GAZ-SYSTEM opracuje Wodorową Mapę Polski

Spółka zaprasza wszystkich uczestników rynku do wzięcia udziału w niewiążącej procedurze badania rynku realizowanego w ramach projektu „Wodorowa Mapa Polski”. Wyniki badania zostaną uwzględnione przez spółkę w planowaniu infrastruktury przesyłu wodoru i pozwolą na stworzenie wstępnej mapy wodorociągów na terenie kraju.

 


- Pakiet gazowo-wodorowy Unii Europejskiej oraz Polska Strategia Wodorowa wymagają dekarbonizacji krajowej gospodarki poprzez zwiększenie udziału gazów odnawialnych w miksie energetycznym. Opracowanie Wodorowej Mapy Polski jest jednym z elementów umożliwiających określenie wielkości zapotrzebowania na „zieloną energię” i adekwatne zaprojektowanie odpowiedniej infrastruktury. Objęcie przeze mnie honorowym patronatem wodorowego projektu spółki GAZ-SYSTEM jest wyrazem poparcia dla takich działań, zgodnych z polityką polskiego rządu, który konsekwentnie dąży do osiągnięcia wyznaczonych celów klimatycznych – powiedział Maciej Bando, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.    - Dziś startuje ważny dla przyspieszenia transformacji energetycznej w Polsce projekt „Wodorowa Mapa Polski”, który będziemy realizować w formie dialogu z firmami zainteresowanymi produkcją, konsumpcją, dystrybucją oraz magazynowaniem wodoru. Zakładamy, że nowo budowana sieć wodorowa będzie dostępna dla tych wszystkich podmiotów. Rozpoczęcie prac nad stworzeniem infrastruktury do przesyłu wodoru ma być impulsem rozwojowym w tym obszarze gospodarki. Naszym celem jest wytyczenie wstępnych możliwych tras wodorociągów na podstawie wyników ankiety – powiedział Sławomir Hinc, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

 

Spółka zamierza oszacować poziom zainteresowania projektów związanych z transportem wodoru za pomocą sieci przesyłowej, zarówno z perspektywy producentów, jak również odbiorców. Zebrane informacje pozwolą stworzyć mapę obrazującą popyt i podaż na wodór oraz wstępny przebieg rurociągów wodorowych na terenie Polski, w ujęciu wolumenowym, czasowym i geograficznym. Dzięki badaniu spółka zidentyfikuje potrzeby rynku, co pozwoli uczestnikom rynku rozwijać swoją działalność biznesową w kolejnych latach. 

 

Wszystkie podmioty zainteresowane aktywnym udziałem w współtworzeniu „Wodorowej Mapy Polski” proszone są o uzupełnienie Ankiety i przesłanie jej w formie elektronicznej (wraz z dołączoną Klauzulą RODO) najpóźniej do 20.06.2024 r. do godziny 23:59 w postaci wypełnionego formularza Excel na adres: wodor@gaz-system.pl. 

 

Wyniki badania rynku zostaną ogłoszone do 31 października 2024 r. 

 

W przypadku przekazywania podczas procesu ankietowania informacji poufnych, GAZ-SYSTEM deklaruje gotowość do podpisania umowy o zachowaniu poufności (NDA).

 

Zgłoszone w wyniku procedury zapotrzebowanie nie będzie stanowić podstawy do zobowiązania GAZ-SYSTEM do podjęcia decyzji inwestycyjnych. 

 

Projekt Wodorowa Mapa Polski został objęty patronatem honorowym przez Macieja Bando, Podsekretarza Stanu oraz Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. 

 

 

KONTAKT: 
Wszelkie pytania i korespondencję elektroniczną dotyczącą procedury należy kierować na adres e-mail: wodor@gaz-system.pl   

 

Szczegóły i dokumenty do pobrania: https://www.gaz-system.pl/pl/dla-mediow/komunikaty-prasowe/2024/kwiecen/18-04-2024-gaz-system-opracuje-wodorowa-mape-polski.html 

22.05.2024
Fit for 55

Europejskie prawo o klimacie wymaga, aby do 2030 r. UE i jej państwa członkowskie zmniejszyły o ponad połowę emisje gazów cieplarnianych. Ma to być krok w kierunku neutralności klimatycznej, której osiągnięcie zaplanowano na 2050 r.

 

Aby UE mogła te cele zrealizować, potrzebuje zmiany systemowej w sektorze energii: rezygnacji z paliw kopalnych i przejścia na energię ze źródeł odnawialnych.

 

W grudniu 2021 r. w ramach pakietu „Gotowi na 55” Komisja zaproponowała rewizję kształtu unijnego rynku gazu, która przewiduje stopniowe zastępowanie gazu ziemnego gazami odnawialnymi i niskoemisyjnymi, w tym wodorem. Pakiet gazowo-wodorowy zawiera propozycję zmiany rozporządzenia gazowego i dyrektywy gazowej przyjętych w 2009 r. i zmiany rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu z 2017 r.

 

W marcu 2023 r. państwa członkowskie UE uzgodniły stanowisko Rady („podejście ogólne”) wobec proponowanych przepisów. W grudniu 2023 r. Rada i Parlament Europejski wypracowały wstępne porozumienie w tej sprawie.

 

Infografika uwzględnia efekty wstępnego porozumienia:

 

 

 

Źródło: https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/fit-for-55-hydrogen-and-decarbonised-gas-market-package-explained/ 

20.05.2024
Webinar: Doliny wodorowe

Interesuje Cię temat dolin wodorowych? Weź udział w bezpłatnym webinarze, podczas którego dowiesz się więcej na temat budowania ekosystemów innowacji technologii wodorowych i rynku wodoru w Polsce!

 

21 maja o godz. 11:00 | online (teams)

 

→ ZAPISZ SIĘ ←

 

Agenda:

 

11.00-11.05 Otwarcie spotkania Żaneta Kłostowska – Dyrektorka Klastra Technologii Wodorowych

11.05-11.30 "Doświadczenia w budowaniu ekosystemów innowacji technologii wodorowych i rynku wodoru w Polsce na przykładzie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej i Bałtyckiej Doliny Wodorowej. " - Szymon Płoński, ekspert ds. technologii wodorowych oraz wiceprezesa Dolnośląskiej Doliny Wodorowej.

11.30-11.55 „H2 Valleys - specialization arising from the location" - Wojciech Lach, Kierownik | Manager Zespół Koordynacji Projektów Wodorowych w Grupie ORLEN

11.50-12.20 TBC

12.20 -12.30 Sesja Q&A, podsumowanie i zakończenie spotkania

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl