Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku

Na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska została opublikowana Polska strategia wodorowa wraz z towarzyszącymi jej dokumentami (w tym analizą potencjału technologii wodorowych w Polsce do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku oraz oceną oddziaływania na środowisko).

To ważny głos w zakresie ekologiI, rozwoju, technologii i elektromobilności w Polsce.

 

Strategia wodorowa wyznacza cele do 2030 roku:

  • Zainstalowana moc instalacji do produkcji niskoemisyjnego wodoru: 50 MW do 2025 roku i 2 GW do 2030 roku.
  • Liczba stacji wodoru: min. 32 do 2025 roku;
    Stworzenie Ekosystemu Innowacji Dolin Wodorowych
  • Opracowanie w latach 2022 i 2023 legislacyjnego pakietu wodorowego – przepisów określających szczegóły funkcjonowania rynku, implementujących prawo UE w tym zakresie oraz wdrażających system zachęt do produkcji niskoemisyjnego wodoru.
  • Łącznie w okresie 2021–2030 niezbędne nakłady inwestycyjne związane z wdrażaniem technologii wodorowych w transporcie publicznym wraz z niezbędną infrastrukturą oraz osiągnięcie zakładanej mocy instalacji ze źródeł niskoemisyjnych na poziomie 2GW wyniosą ok. 11 mld zł.

 

Materiały:

 

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl