Nasze projekty
NeptHynePDA SupportPomorska Dolina WodorowaPCHETH2GLOBAL
Pomorska Dolina Wodorowa

 

Projekt Klastra Technologii Wodorowych dla woj. pomorskiego to regionalna Inicjatywa firm należących do Klastra, uczelni wyższych i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, mająca na celu zwiększenia udziału wodoru, jako paliwa w transportowym mikście energetycznym Województwa Pomorskiego.

 

Docelowo projekt ma objąć obszary:

  1. Zwiększenia świadomości nt. ochrony środowiska i zmniejszenia emisji szkodliwych gazów.
  2. Kształtowania prawa umożliwiającego sprawne wdrożenie nowych technologii wodorowych.
  3. Budowania relacji i konsorcjów międzynarodowych.
  4. Budowania partnerstw strategicznych na rzecz rozwoju transportu niskoemisyjnego ochrony środowiska, rozwoju zaawansowanych technologiczne przemysłów (Biznes + Nauka + Samorząd).
  5. Rozwijania projektów typu „power to gas” na terenie województwa pomorskiego.
Pomorska Dolina Wodorowa
Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl