Pomorska Dolina Wodorowa

Projekt Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych dla woj. pomorskiego to regionalna Inicjatywa firm należących do Klastra, uczelni wyższych i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, mająca na celu zwiększenia udziału wodoru, jako paliwa w transportowym mikście energetycznym Województwa Pomorskiego.
Pomorska Dolina Wodorowa

Docelowo projekt ma objąć obszary:

  1. Zwiększenia świadomości nt. ochrony środowiska i zmniejszenia emisji szkodliwych gazów.
  2. Kształtowania prawa umożliwiającego sprawne wdrożenie nowych technologii wodorowych.
  3. Budowania relacji i konsorcjów międzynarodowych.
  4. Budowania partnerstw strategicznych na rzecz rozwoju transportu niskoemisyjnego ochrony środowiska, rozwoju zaawansowanych technologiczne przemysłów (Biznes + Nauka + Samorząd)
  5. Rozwijania projektów typu „power to gas” na terenie województwa pomorskiego.
Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Aleja Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl