Port Gdynia przystąpił do grona członków Klastra Technologii Wodorowych

Port Gdynia, jeden z wiodących portów południowego Bałtyku, przystąpił do grona członków Klastra Technologii Wodorowych, którego koordynatorem jest Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. Misją Klastra, który zainaugurował swą działalność w sierpniu 2017 r., jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych oraz czystych technologii węglowych, poprzez wspieranie członków Klastra i podmiotów współpracujących w rozwoju innowacyjnych rozwiązań na rzecz efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej.

 

„Wodór będzie odgrywał coraz większą rolę w gospodarce -zarówno w transporcie, przemyśle i energetyce. Udział w Klastrze to dla nas możliwość współpracy z różnymi podmiotami, wymiana wiedzy i doświadczeń, a także możliwość pozyskania partnerów przy wspólnych projektach z zakresu wdrożenia technologii wodorowych.” – komentuje Jacek Sadaj, Wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 

 

Wspólnymi celami Portu i Klastra jest śledzenie najnowszych trendów związanych z zeroemisyjnością gospodarki, dostęp do wiedzy, ekspertów oraz wybór najlepszych rozwiązań do wdrożenia. Od wielu lat Klaster i Port wymieniają się wiedzą niezbędną do wdrażania i promowania technologii wodorowych oraz odnawialnych źródeł energii. 

 

Do tej pory do Klastra przystąpiło ponad 30 firm i organizacji, wśród których są największe koncerny, jak np.: Grupa Lotos, Energa oraz miasto Gdynia. 

 

Według analityków Global Market Insights rynek wytwarzania wodoru osiągnie do 2026 roku wartość blisko 160 mld dol., przy średniorocznym wzroście na poziomie 6 proc.

 

Port Gdynia kompleksowo zarządza działaniami w zakresie zwiększania parametrów technicznych, umożliwiając zawijanie coraz większych jednostek oraz w obszarze ochrony środowiska. Zarząd Morskiego Portu Gdynia prowadzi swoją działalność w sposób odpowiedzialny, z troską o otoczenie i z dbałością o środowisko. Proces bunkrowania paliwem LNG jednostek pływających w Porcie Gdynia, który został wdrożony, przyczynia się do zmniejszenia emisji szkodliwych produktów spalania paliw w porównaniu do tradycyjnego paliwa używanego w żegludze. Możliwość bunkrowania statków jednym z najczystszych paliw dostępnych na rynku pozycjonuje Port Gdynia jako kolejny „zielony port” sieci bazowej TEN-T. 

 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. realizuje szereg projektów w idei greenport. Jednym z nich jest projekt pn. „System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych”. Przedsięwzięcie związane jest z obecnymi trendami w zakresie rozwoju sektora platform bezzałogowych. Na podstawie danych uzyskanych  w trakcie realizacji projektu, powstaną modele 3D uwzględniające prognozowanie przemieszczania się określonych substancji takich jak np. rozlewy ropopochodne. Testy dostarczą szereg praktycznych spostrzeżeń oraz pozwolą na szybsze doskonalenie wdrażanych proekologicznych rozwiązań. 

 

Innym projektem w idei #greenport jest kompleksowy system yetiSense do monitorowania emisji zanieczyszczeń powietrza. Inteligentny system, stworzony przez firmę SeaData, monitorujący stan jakości powietrza w czasie rzeczywistym, prezentuje wszystkie dane w atrakcyjnej formie i w razie potrzeby alarmuje Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. o przekroczeniu dopuszczalnych poziomów.

 

Kolejnym istotnym elementem w idei #greenport będzie możliwość zasilania prądem promów podczas postoju na terenie nowego Publicznego Terminalu Promowego. Rozwiązanie to wyklucza całkowicie emisję spalin podczas postoju promów przy nabrzeżu. Ma to olbrzymie znaczenie dla gdyńskiego portu, który usytuowany jest w sąsiedztwie centrum miasta, a zatem zanieczyszczenia powietrza dotykałyby wielu mieszkańców Gdyni, zaś jego centrum traciłoby na atrakcyjności.

 

„Układ tego typu posiada Karlskrona, Goteborg i Sztokholm (od grudnia 2020). Historycznie pierwszym portem, w którym zainstalowano system zasilania statków z lądu był amerykański Port of Los Angeles w czerwcu 2004 roku, a pierwszym statkiem, który z tego skorzystał był japoński kontenerowiec NYK Atlas". – dodaje kpt. ż. w. Mieczysław Amielańczyk, który pływał jako starszy oficer na statkach pasażerskich: Albatros, Minerwa i Explorer, a wcześniej - jako II oficer na Stefanie Batorym. Pełnił również funkcję kapitana na statku-kasynie The Mercury, pływającym w rejonie Singapuru i cieśniny Malacca.

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl