Powołanie Rady Klastra Technologii Wodorowych

Szanowni Państwo,

informujemy, że dniu 20 grudnia 2021 r. została powołana Rada Klastra w składzie:

 

  • Tomasz Pelc - Przewodniczący Rady
  • Maurycy Rzeźniczak - Pierwszy Wiceprzewodniczący Rady
  • Jan Biedroń - Drugi Wiceprzewodniczący Rady
  • Michał Kitkowski
  • Jakub Preinl
  • Dariusza Mroczka
  • Andrzej Szałek

 

Rada podejmie się realizacji kluczowych dla rozwoju Klastra działań. W trakcie swojej kadencji będzie koncentrowała się na prowadzeniu działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i energetyki, co ma doprowadzić do wzmocnienia przewag konkurencyjnych na rynku u członków powiązania klastrowego.

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl