Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie metod badania jakości wodoru przez akredytowane laboratorium

W dniu 23 sierpnia 2022 r. w Rządowym Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie metod badania jakości wodoru przez akredytowane laboratorium (numer z wykazu: 917). Wnioskodawcą jest Minister Klimatu i Środowiska

 

Celem projektowanego rozporządzenia jest uaktualnienie ustawy o nowe przepisy, włączające wodór do celów transportowych do polskiego systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz wyznaczenie parametrów jakościowych i ilościowych dla wodoru, na podstawie których wystawiany będzie certyfikat jakości, umożliwiający sprzedaż nowego paliwa.

 

Rozporządzenie, które ma umożliwić prawidłowe wdrożenie wodoru do systemu paliw, obecnie jest w fazie opiniowania i ma wejść w życie od 1 stycznia 2023 r.

 

Należy zaznaczyć, że zawarte w projekcie wymagania jakościowe dla wodoru odwołują się bezpośrednio do międzynarodowych standardów ISO 14687:2019, określających jakość paliwa wodorowego i dotyczą zastosowania w pojazdach drogowych z polimerowymi ogniwami paliwowymi (PEM). Restrykcyjne parametry wymagane rozporządzeniem dotyczą wodoru typu I (gazowego) i typu II (ciekłego) o stopniu czystości D, niezbędnej w przypadku ogniw paliwowych (PEM).

 

Warto dodać, że w przytoczonej normie można odnaleźć również specyfikację dla paliw typu I i II o pozostałych stopniach czystości klasyfikowanych jako A,B,C,E, z których poszczególne odnoszą się m.in. do paliwa wodorowego wykorzystywanego w silnikach spalinowych, zastosowaniach mieszkalnych, przemysłowych i energetycznych, lotnictwie, a nawet pojazdach kosmicznych. Wierzymy, że mogą one stać się podstawą dla kolejnych regulacji w Polsce.

 

Z projektem rozporządzenia można zapoznać się TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: SES HYDROGEN

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl