Członkowie

Członkowie

Pod egidą Klastra są prowadzone i wdrażane projekty badawczo – rozwojowe oraz wspólne inwestycje. Przywiązujemy ogromną wagę do edukacji i promocji w zakresie gospodarki wodorowej.

 

Członkowie Klastra współpracują ze sobą, m. in. na polu wymiany informacji, budowy wspólnych powiązań gospodarczych, usług i technologii, kooperacji z krajowymi i zagranicznymi organizacjami oraz sieciami klastrowymi.

W klastrze będą funkcjonować Centrum Badawczo-Rozwojowe i Platforma Transferu Technologii, które wspomogą prace firm nad projektami technologicznymi, a na późniejszym etapie testowanie i weryfikowanie rozwiązań. Klaster ma charakter otwarty, nowe podmioty mogą do niego dołączyć. Liczymy, że grono członków będzie się systematycznie powiększać i razem będziemy pracować nad rozwojem branży wodorowej na Pomorzu - mówi prezes Halbryt.

Członkowie

Członkowie wspierający

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl