Sławomir Halbryt

Temat wystąpienia na PCHET 2020: Strategia Klastra - modele wspierania innowacji “wodorowych”.

 

- Pobierz prezentację -

 

Wieloletni Prezes Zarządu, a obecnie Prezydent Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. W ramach działań  Izby koordynuje działalność Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych.

Przedsiębiorca, od początku związany z budownictwem oraz inwestycjami na rynku nieruchomości komercyjnych. Założyciel i prezes powstałej w 2008 spółki Sescom S.A. z branży Facility  Management, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w  Warszawie.

Sławomir Halbryt Pełni również funkcję Prezesa Zarządu Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii S.A.

Absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej.

Sławomir Halbryt
Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl