Spotkanie informacyjne HYDROGEN INFO DAY

19 lipca b.r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju organizuje pierwsze spotkanie poświęcone tematyce wodoru.

 

HYDROGEN INFO DAY w NCBR to wydarzenie adresowane do wszystkich zainteresowanych rozwojem sektora wodorowego w Polsce. Przedstawione zostaną kwestie m.in.: potencjału technologicznego, kadrowy tego obszaru, projekty i inicjatywy, źródła finansowania B+R oraz dobre praktyki,  nie tylko w ujęciu krajowym. Szerszą perspektywę przedstawią pracownicy Krajowego Punktu Kontaktowego dla Programu Horyzont Europa oraz Biura NCBR w Brukseli, przybliżając szczegóły europejskich przedsięwzięć wspierających rozwój gospodarki wodorowej.

 

Przekazując swoją wiedzę na bazie finansowanych projektów, zaprezentowane zostaną dobre praktyki polskich inicjatyw. Pomogą w tym przedstawiciele Zespołu Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" (ZE PAK), dotychczasowi Beneficjenci oraz zaproszeni goście.

 

Planowana agenda spotkania z cyklu ”NCBR dzieli się wiedzą”

  • 19/07/22
  • /spotkanie online/ 

 

Moderator spotkania: Urszula Sakowicz

10:00 – 10:10 POWITANIE

Dyrektor NCBR Dr. Remigiusz Kopoczek

 

MODUŁ I: Nasz polski potencjał rozwoju gospodarki wodorowej przez pryzmat projektów realizowanych w NCBR 

 

10:10-10:25

KTO REALIZUJE PROJEKTY WODOROWE- czyli mapa potencjału rozwoju gospodarki wodorowej
Zestawienie projektów i podmiotów realizujących projekty w NCBR z wyszczególnieniem biznesu, jednostek naukowych per region.

NCBR: Jolanta Pisarek, Michał Baranowski

 

10:25- 12:00

NCBR A OBSZAR WODORU
Moderator Urszula Sakowicz

Przykłady projektów z obszaru wodoru finansowanych przez NCBR

Projekt 1 – Instytut Wysokich Ciśnień PAN - Unipress Magazynowanie wodoru w nowoczesnych zbiornikach wysokociśnieniowych

Projekt 2 – GRUPA LOTOS SA Magazynowanie energii w postaci wodoru w kawernach solnych

Projekt 3- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wodór z bio-alkoholi: efektywna droga produkcji wodoru na nowych katalizatorach reformingu

Projekt 4 – Politechnika Warszawska Nowoczesne materiały hybrydowe na bazie disiarczku molibdenu ze zwiększonymi właściwościami fotokatalitycznymi do reakcji wydzielania wodoru

Projekt 5 –  Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Synteza zeolitów i pochodnych węglowych z popiołów lotnych do zastosowań w magazynowaniu wodoru

 

12:00- 12:15 PRZERWA

 

MODUŁ II W jaki sposób finansować projekty i programy wodorowe

 

12:15- 12:35

KOMISJA EUROPEJSKA A WIODĄCA ROLA WODORU
Finansowanie programów z funduszy dysponowanych przez Komisję Europejską  wspierających osiąganie celów i ambicji Europy zawartych w RePowerEu, Green Deel, Fit for 55.

Przedstawienie inicjatyw, celów, środków, jakie KE przeznaczy na ich realizację.

NCBR: Maciej Woszczyk

 

12:35- 12:55

HORYZONT EUROPA W PROMOWANIU WODORU
Możliwości finansowania przedsięwzięć wodorowych w ramach Horyzont Europa.

Rola FCH JU-> Clean Hydrogen i oferta Horyzont Europa dedykowana wodorowi. Współpraca międzynarodowa.

NCBR: Maria Śmietanka

 

12:55- 13:15

NCBR WŁĄCZA SIĘ W PROMOCJĘ WODORU W POLSCE
Oferta NCBR

Przedstawienie możliwości zaangażowania NCBR w dofinansowanie projektów i programów wodorowych z funduszy krajowych, EU (FENG, FERS), międzynarodowych.

NCBR: Kamil Grotnik

 

13:15- 13:45 PRZERWA

 

MODUŁ III Jak rozwijać gospodarkę wodorową w Polsce - dobre praktyki i przykłady

 

13:45 -14:10

QUO VADIS GOSPODARKO
Trendy B+R dla obszaru wodorowego z podziałem na technologiczne, rynkowe i regulacyjne

Na podstawie raportów i dokumentów wskazanie ścieżki rozwoju dla wodoru w UE.  Przywołanie PSW i jak tam jest to widziane oraz co się tak naprawdę dzieje w tym zakresie w PL np. Ustawa o stacjach tankowania, OZE, certyfikacja H2 itp.

NCBR Agnieszka Jakubiak

 

14:10- 14:35

POLSKIE DOBRE PRAKTYKI
Tak, dla zielonej energii- najbardziej ambitna w Polsce transformacja energetyczna

ZEPAK: Maciej Koński

 

14:35- 15:00

Jak to działa na świecie
Dlaczego innym się udaje? 

Tomasz Pelc, Przewodniczący Rady Klastra Technologii Wodorowych

 

15:00- 15:20

Jak wpisać się na mapę dolin wodorowych w Europie? 
Jak i czy warto wpisać się na mapę europejskich dolin wodorowych? Kryteria i korzyści. Szanse wynikające z naborów w ramach Horyzont Europa.

NCBR: Maria Śmietanka

 

15:20-15:40

Polski krajobraz dolin wodorowych. Czy warto współpracować? 
Doliny wodorowe – ekosystem czy solo?

NCBR: Agnieszka Marciniak

 

15:40-16:00

BUDOWA KOMPETENCJI NA RZECZ GOSPODARKI WODOROWEJ
NCBR: Anna Marciniak

Moduł IV CZAS NA PYTANIA, OPINIE

 

16:00- 16:20

Podsumowanie. Odpowiedzi na pytania z czatu.

 

 

 

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl