Szymon Byliński

Temat wystąpienia na PCHET 2020: Strategia wodorowa Polski

 

Szymon Byliński jest Absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Jako pracownik Ministerstwa Gospodarki, a następnie Ministerstwa Energii, zajmował się regulacjami dotyczącymi rynku paliwowego, infrastruktury paliw alternatywnych oraz jakości paliw. Był szefem resortowego zespołu ds. jakości paliw i paliw alternatywnych.

Szymon Byliński jest współautorem kluczowych dokumentów dla rozwoju elektromobilności w Polsce: ustawy z dnia 11 stycznia o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Obecnie jako dyrektor Departamentu jest odpowiedzialny za regulacje rynku elektromobilności i prace nad Polską strategią wodorową .

Szymon Byliński
Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl