Tadeusz Uhl

Temat wystąpienia na PCHET 2020: Wodór paliwo przyszłości dla transportu kolejowego.

 

Profesor AGH, ukończył studia w 1980 roku na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie uzyskując dyplom mgr inż. o specjalności automatyka, w 1983 roku obronił pracę doktorską. W roku 1988 uzyskał tytuł doktora habilitowanego, a w 1990 roku objął stanowisko profesora na Akademii Górniczo Hutniczej.  W roku 1996 roku uzyskał tytuł naukowy profesora.

Założyciel 28 start upów opartych o wyniki prac naukowych, z których kilka stało się dużymi firmami (np. EC Engineering – światowy lider w projektowaniu pojazdów szynowych (90%projektów zagranicą) oraz producent osprzętu do pojazdów szynowych i elektrycznych autobusów miejskich, producent linii produkcyjnych dla lotnictwa i przemysłu kolejowego. Jako pierwszy Polak członek High Level Group Key Enabling Technologies przy Komisji Europejskiej, która ustalała priorytetowe kierunki rozwoju przemysłu europejskiego (2014 – 2016).

Przewodniczący  dwóch światowych kongresów naukowych w 2008 roku EW SHM oraz World Congress of  IFToMM w 2019. Członek i przewodniczący komitetów naukowych międzynarodowych konferencji naukowych.


Członek rad programowych międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych oraz redaktor naczelny (2006-2008) czasopisma Pomiary Automatyka Kontrola. Kierownik wielu projektów badawczych międzynarodowych (10 projektów i 48 partnerów) i krajowych (28).Członek wielu Towarzystw i Organizacji naukowych i przemysłowych.

Tadeusz Uhl
Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl