Tomasz Pelc

Temat wystąpienia na PCHET 2020: Pomorska Dolina Wodorowa - projekt transportu wodorowego “Hy-way to Hel”.

 

Pan Tomasz Pelc jest właścicielem firmy NEXUS Consultants, specjalizującej się w realizacji kompleksowych projektów z zakresu marketingu, finansów, zarządzania i organizacji oraz pozyskiwania finansowania zewnętrznego (w tym funduszy unijnych).

Pan Pelc zrealizował ponad 1.000 projektów doradczych dla dużych i średnich przedsiębiorstw z wielu branż, w szczególności energetycznych, chemicznych, handlowych i logistycznych, usługowych, organizacji publicznych i innych.

Do tej pory pracował dla największych firm energetycznych w Polsce i za granicą, m.in: ENERGA, ENEA, TAURON, PGE, PGNiG, EDF, Iberdrola, SPAC, RWE, CEZ.

Angażował się także w duże projekty wodorowe w Polsce, w zakresie dystrybucji wodoru w gazociągach, magazynowania w kawernach solnych oraz produkcji energii odnawialnej i jej konwersji na wodór. Pan Pelc jest autorem mapy drogowej dotyczącej wodoru dla jednej z największych polskich firm.

W chwili obecnej Pan Pelc pełni wiodącą rolę jako inicjator i twórczy lider Klastra Technologii Wodorowych i Czystej Technologii Węglowych.

Stworzenie Doliny Wodorowej w województwie pomorskim jest także zasługą Pana Pelca. “Pomorska Doliną Wodorowa” i jest to tylko jeden z przykładów wkładu Pana Pelca w rozwój gospodarki bezemisyjnej w województwie pomorskim. Jako podprojekt "Hy-way to Hel" będzie przełomem w realizacji wodorowego transportu publicznego (autobusowego, kolejowego i morskiego) łączącego Gdynię, Sopot i Gdańsk z Półwyspem Helskim (w województwie pomorskim).

"Polish Conference on Hydrogen Energy and Technologies" rozwija się również dzięki Panu Pelcowi i jego zaangażowaniu  jako moderator oraz ekspert. 

Tomasz Pelc
Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl