W jaki sposób modelowanie dekarbonizacyjne pomaga firmom osiągnąć cele klimatyczne?

Modelowanie dekarbonizacyjne w strategiach redukcji emisji

 

 

Potrzeby dekarbonizacji wszystkich sektorów gospodarki wzbierają na sile. Powodowane są nie tylko zmianami w legislacji, jak chociażby rozszerzającym się zakresem stosowania systemu handlu emisjami, ale również wzrastającą świadomością potrzeby ochrony środowiska. Poziom wykorzystania OZE rośnie niemal w każdym sektorze. Dynamika zmian oraz ilość dostępnych rozwiązań i technologii sprawia, że tradycyjne metody ewaluacji są niewystarczające. Jak opracowywać świadome i odporne na dynamiczne zmiany otoczenia plany strategiczne dla przedsiębiorstw? Z pomocą przychodzą rozwiązania ENMARO.

 

 

Ilość zmiennych przytłacza

Z roku na rok pula nowych i rozwijających się technologii rośnie, podobnie jak presja regulacyjna ze strony administracji UE związana z celami klimatycznymi. Stawia to przed firmami wymagające pilnej odpowiedzi pytania. Które z dostępnych rozwiązań i scenariuszy dekarbonizacji wybrać? Czy lepiej wykorzystać energię z OZE magazynowaną w bateriach elektrochemicznych, czy może zastosować alternatywne nośniki energii wykorzystywane z ogniwami paliwowymi? W przypadku wodoru, trzeba zdecydować, w jakiej formie go użyć i z którego źródła technologicznego skorzystać. Czy warto importować, czy bardziej opłaca się produkować go samodzielnie? Jeśli tak, to gdzie najlepiej to zrobić - u siebie, u klienta, czy istnieje inna opcja?

 

Wraz z zagłębianiem się w tematykę dekarbonizacji, pojawia się coraz więcej pytań i kwestii, z którymi trzeba się zmierzyć. Należy przygotować koncepcję, zweryfikować materiały promocyjne producentów, zaplanować integrację z istniejącymi procesami, sprawdzić metody finansowania a to dopiero część z zagadnień. Wszystko to wymaga zaangażowania wieloosobowego multidyscyplinarnego zespołu, którego pracę należy koordynować i ostatecznie zsyntetyzować wyniki. Proces ten jest skomplikowany i może być obarczony dużą bezwładnością sprzyjającą opóźnieniom i powstawaniu subiektywnych opinii w ramach procesu ewaluacji. Nawet najbardziej konserwatywne podejście obarczone jest ryzykiem zapętlenia w implikacjach, co dodatkowo wydłuża proces lub wręcz uniemożliwia podjęcie skutecznych decyzji strategicznych. Jedno jest pewne, podczas prac warunki rynkowe i technologie będą się dynamicznie zmieniać, co może wymagać ponownego przemyślenia decyzji i rozpoczęcia procesu od nowa.

 

 

Nowe podejście do ewaluacji

Wraz z ilością zagadnień rośnie liczba obsługiwanych modeli, co generuje dodatkową bezwładność i ryzyko błędów. Użytkownik modelu odpowiada za migrację, nadzór i interpretację danych, a w dynamicznym środowisku zmiana w jednym obszarze wymaga dostosowania pozostałych modeli, co oddala od celu uzyskania wniosków i podjęcia adekwatnej decyzji strategicznej.

 

Fot. ENMARO

 

 

ENMARO stosuje podejście modelowania zintegrowanego do wsparcia procesu podejmowania strategicznych decyzji, co jest korzystne w przypadku projektów realizowanych przez złożone zespoły i przy opracowywaniu planów strategicznych dla skomplikowanych systemów. Modelowanie zintegrowane minimalizuje ryzyko przy użyciu wielowariantowego modelowania i symulacji systemów oraz holistycznej analizy techniczno-ekonomicznej. Modelowanie dekarbonizacyjne stanowi rozszerzenie modelowania zintegrowanego o bardziej szczegółowe uwzględnienie istniejących procesów w przedsiębiorstwach. Ma na celu minimalizację śladu węglowego i kosztów oraz maksymalizację rentowności.

 

 

Modelowanie dekarbonizacyjne, modelowanie zintegrowane, modelowanie systemów

Zadaniem holistycznej analizy techno-ekonomicznej i wielowariantowego modelowania i symulacji systemów jest znalezienie takiej kompozycji oraz konfiguracji systemu, która w sposób możliwie najlepszy i najbezpieczniejszy spełnia założenia i wymagania firmy oraz pozwala rozwinąć skuteczny rynkowo model biznesowy lub wskazać na jego brak. Celem ENMARO nie jest sprzedaż konkretnego rozwiązania lub systemu. Zachowujemy niezależność w tym zakresie i jest to fundament naszej działalności.

 

Fot. ENMARO

 

W ramach analizy i modelowania weryfikowane są m.in.:

 • technologie wytwarzania, przetwarzania lub konwersji, magazynowania oraz transportowania lub transferu niskoemisyjnych nośników energii,
 • warianty działania systemu w celu wyłonienia najlepszej możliwej opcji działania operacyjnego systemu,
 • koordynacja dyskretnych elementów systemu, jak na przykład: elementy floty serwisowej MFW, taboru autobusów, samochodów ciężarowych, podnośników magazynowych, itd.

 

Ponadto uwzględniane są m.in.: dane meteorologiczne, zmienność produkcji OZE w czasie, zmienność pracy systemu w czasie, degradacja systemu w czasie, dynamika systemu, czas trwania inwestycji, ceny energii, zapotrzebowanie rynku na energie lub nośnik, ceny nośników, CAPEX, OPEX oraz TRL (ang. Technology Readiness Level) wszystkich podsystemów.

 

Modelowanie i symulacja pozwalają na uzyskanie wyników i parametrów operacyjnych systemu w zależności od założonych parametrów technicznych i ekonomicznych oraz sygnałów wejściowych warunkujących generację lub pozyskiwanie energii odnawialnej. Symulacja wielu różnych wariantów pozwala na lepszą identyfikację oraz porównanie w sposób ścisły najbardziej prawdopodobnego i optymalnego wariantu kompozycji i działania systemu, które często wynikają ze zjawisk stochastycznych lub niedeterministycznych, takich jak zmienne warunki pogodowe. W zależności od specyficznych wymagań systemów współpracujących z rozpatrywanym środowiskiem i założeń wynikających z działalności firmy, identyfikowany jest najlepszy możliwy tryb operacji i kompozycji systemu.

 

Wspiera to zatem podejmowanie strategicznych decyzji inwestycyjnych poprzez:

 • organizację procesu poszukiwania i weryfikacji technologii oraz wariantów systemu,
 • przyspieszenie realizacji etapu przygotowania i ewaluacji w procesie decyzyjnym,
 • uodpornienie procesu decyzyjnego na materiały marketingowe dostawców technologii,
 • sprowadzenie wszystkich dostępnych technologii i wariantów do wspólnego mianownika,
 • umożliwienie ewaluacji wysoce złożonych i niedeterministycznych wariantów systemu,
 • wczesną identyfikację ryzyka operacyjnego i inwestycyjnego,
 • weryfikację odporności inwestycji na różne zdarzenia na rynku lub zmienne otoczenie,
 • optymalizację nakładów inwestycyjnych (CAPEX) i operacyjnych (OPEX),
 • umożliwienie sprawniejszej weryfikacji i monitorowania aktualności procesu decyzyjnego i inwestycyjnego na późniejszych etapach realizacji projektu,
 • identyfikację przekroczenia dopuszczalnego zakresu odchyleń od przewidywań i założeń przyjętych do ostatecznej decyzji inwestycyjnej na późniejszych etapach realizacji projektu.

 

 

Modelowanie systemów po podjęciu decyzji inwestycyjnej

Modelowanie może być wykorzystane na różnych etapach projektu, nie tylko na początku, ale również w trakcie jego realizacji i budowy, kiedy brak jest jeszcze danych z rzeczywistych operacji. Stopniowo dodawanie parametrów obliczeniowych umożliwia weryfikację pierwotnych decyzji i ostrzega przed potencjalnymi problemami i ryzykiem projektu. Model może być również przekształcony w tzw. Digital Twin, co jest szczególnie użyteczne w przemyśle i pozwala na monitorowanie stanu elementów systemu oraz przewidywanie okresów przeglądów lub napraw prewencyjnych.

 

O firmie


Fot. ENMARO

 

ENMARO (Energy Market Observer Sp. z o.o.) posiadając doświadczenie zdobyte podczas realizacji kilkudziesięciu projektów offshore w Azji, Afryce, Europie i Australii chce wnieść zdobyte know-how do procesu transformacji energetycznej w Polsce. Spółka specjalizuje się w doradztwie przy morskich elektrowniach wiatrowych, magazynach energii, projektach stoczniowych i wielu innych sektorach powiązanych. Zapewniamy kompleksowe wsparcie inwestora na każdym etapie inwestycyjnym.

 

Firma ENMARO jest jednym z liderów w dziedzinie holistycznej analizy techno-ekonomicznej
i wielowariantowego modelowania i symulacji. Zapewniamy gotowość do pomocy naszym Klientom w dostosowaniu się do nowego, zmieniającego się środowiska i nowych wymogów legislacyjnych oraz rynkowych związanych z dekarbonizacją. Dzięki swojemu doświadczeniu i specjalistycznemu know-how ENMARO jest w stanie pomóc innym przedsiębiorstwom w przygotowaniu odpowiedniej strategii rozwoju oraz wesprzeć podejmowanie strategicznych decyzji inwestycyjnych.

 

 

Fot. ENMARO

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl