Współpraca Grupy LOTOS z Politechniką Gdańską nad niskoemisyjnymi projektami B+R

Umowę w tej sprawie podpisano 25 marca w siedzibie uczelni.


Planowane są innowacje w zakresie wodoru i baterii litowo-jonowych, których prototypy będą mogły być wdrożone do przemysłu, jak np. przetworniki, baterie i magazyny energii.  

 

"Współpraca z Politechniką Gdańską to kolejny krok na drodze budowania kapitału intelektualnego szerokiej grupy interesariuszy. Lotos angażuje się w badania i projekty inwestycyjne związane z niskoemisyjnym transportem oraz magazynowaniem energii" - powiedział prezes Lotosu Mateusz Bonca.

 

Więcej informacji na:
http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4889/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/lotos_i_politechnika_gdanska_czyli_naukowo-biznesowa_wspolpraca 

 

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl