Wykorzystania wodoru na cele transportowe w ramach działań spółki miejskiej MZK Piła

Gmina Piła przeprowadziła w 2018 roku analizę kosztów i korzyści w zakresie wykorzystania przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych, jeśli zakup pojazdów nie jest realizowany przy wsparciu środków zewnętrznych. Powodem były wysokie ceny autobusów zeroemisyjnych i wysoki wskaźnik emisji zanieczyszczeń emitowanych podczas produkcji energii elektrycznej w Polsce. Niezależnie od wyniku analizy kosztów i korzyści MZK Piła Sp. z o.o. wyznaczyła sobie za cel rozwój transportu miejskiego w oparciu o autobusy zeroemisyjne w tym autobusy wodorowe, aplikację o wsparcie finansowe na ich zakup.

Pierwszym etapem umożliwiającym zawiązanie współpracy w zakresie rozwoju technologii wodorowych było podpisanie listów intencyjnych w sprawie organizacji współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego opartego o napędy zasilane wodorem, w tym w dniu 12.01.2021 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy: Polskim Koncernem Naftowym Orlen Spółka akcyjna a Miastem Piła i MZK Piła Sp. z o.o..

Grupa kapitałowa Orlen, Gmina Piła i MZK Piła Sp. z o.o. posiadają długoterminowe strategie nakierowane na wieloaspektowy rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w oparciu o technologię wykorzystującą wodór do napędu pojazdów komunikacji miejskiej.

Strategia Grupy Kapitałowej Orlen nakierowana jest na działania prorozwojowe, obejmujące rozwój niskoemisyjnych źródeł wytwarzania wodoru za pomocą inwestycji w metanowe wytwórnie wodoru oraz odnawialne źródła energii (OZE).

MZK Piła Sp. z o. o. w swoim projekcie, zakłada wdrożenie w obszarze swojej działalności, rozwiązania zeroemisyjne w oparciu o technologie wodorowe. Dlatego też, planuje złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Zielony transport publiczny” na zakup 10 autobusów komunikacji miejskiej wyposażonych w paliwowe ogniwa wodorowe. Spółka obecnie jest na etapie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej celem pozyskania dotacji zewnętrznej.

Technologia wodorowa w Polsce ma charakter innowacyjny, rozwój wymaga dostosowania szeregu regulacji, tworzenia nowych kompetencji w zakresie dostaw i usług. Koszt rozwoju technologii wodorowych wymaga znacznego nakładu finansowego w zakup pojazdów wodorowych oraz wsparcie zapewniające rozwój infrastruktury w zakresie tankowania i dostaw wodoru.

Realizacja projektu MZK Piła Sp. z o. o. możliwa jest jedynie przy znaczącym dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków pozyskanych w ramach funduszy zewnętrznych, jak i współpracy w zakresie utworzenia stacji ładowania wodorem przez zewnętrzną grupę kapitałową.

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl