Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach publicznych!

 

23 maja 2022 roku, Komisja Europejska przekazała do konsultacji publicznych projekty dwóch rozporządzeń delegowanych, które określając metodologię ograniczania emisji przy produkcji wodoru oraz warunki zaliczania paliw jako odnawialnych, będą miały zasadnicze znaczenie dla przyszłości funkcjonowania rynku wodoru w Europie.

 

Rozporządzenia dotyczą:

-  Energii ze źródeł odnawialnych – metody oceny ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla niektórych paliw: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12713-Energia-ze-zrode%C5%82-odnawialnych-metoda-oceny-ograniczenia-emisji-gazow-cieplarnianych-dla-niektorych-paliw_pl

Celem tej inicjatywy jest stworzenie metodyki oceny ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w związku z: odnawialnymi ciekłymi i gazowymi paliwami transportowymi pochodzenia nie-biologicznego oraz pochodzącymi z recyklingu paliwami węglowymi.

 

-  Produkcji odnawialnych paliw transportowych – udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/7046068-Produkcja-odnawialnych-paliw-transportowych-udzia%C5%82-energii-elektrycznej-ze-zrode%C5%82-odnawialnych-wymogi-_pl

W ramach tej inicjatywy określone zostają wymogi dotyczące energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wykorzystywanej do produkcji odnawialnych paliw transportowych nie-biologicznego pochodzenia (RFNBO), tak aby mogły zostać one zaliczone w całości jako odnawialne.


Uwagi do obydwu projektów aktów prawnych można zgłaszać przez 4 tygodnie, czyli do 17 czerwca br. Uwagi zostaną wzięte pod uwagę przy opracowywaniu ostatecznego kształtu dokumentów. 


Zachęcamy członków Klastra, nie tylko do przekazania uwag na własną rękę, ale również do kontaktu z przedstawicielem Klastra, który zgłosi KE oraz ministerstwu połączone uwagi członków. 

 

 

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl