Zaproszenie na webinar: Dni Informacyjne Funduszu Innowacji: Trzeci nabór na projekty wielkoskalowe

 

Funduszu Innowacji, to kluczowy instrument finansowania służący realizacji ogólnogospodarczych zobowiązań UE w ramach porozumienia paryskiego oraz jej celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.


Fundusz będzie finansowany z dochodów ze sprzedaży uprawnień na aukcji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji i może wynieść około 10 mld euro, w zależności od ceny emisji dwutlenku węgla.

 

Webinar odbędzie się:

 •  29 Listopada w godzinach 14:00 do 16:30
 •  30 Listopada w godzinach 10:00 do 17:30

 

REJESTRACJA

 

Fundusz Innowacji:

 

 • pomoże stworzyć odpowiednie zachęty finansowe dla projektów, aby już teraz inwestować w kolejną generację technologii potrzebnych do przejścia UE na gospodarkę niskoemisyjną
 • pobudzi wzrost gospodarczy i konkurencyjność, dając przedsiębiorstwom unijnym przewagę w zakresie pierwszeństwa, aby mogły stać się światowymi liderami technologii
 • wspierać innowacyjne technologie niskoemisyjne we wszystkich państwach członkowskich w ich uruchamianiu i wprowadzaniu na rynek.
   

W ramach zaproszenia finansowane będą projekty obejmujące następujące tematy:

 

 • Ogólna dekarbonizacja (budżet: 1 mld euro) poszukiwanie innowacyjnych projektów w zakresie energii odnawialnej, energochłonnych gałęzi przemysłu, magazynowania energii lub wychwytywania, wykorzystywania i składowania dwutlenku węgla, a także produktów zastępujących wysokoemisyjne (zwłaszcza niskoemisyjne paliwa transportowe, w tym dla transportu morskiego i lotniczego);
 • Innowacyjna elektryfikacja w przemyśle i technologie wodorowe (budżet: 1 mld EUR), w ramach którego poszukuje się innowacyjnych projektów w zakresie metod elektryfikacji w celu zastąpienia paliw kopalnych w przemyśle, jak również produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych lub wykorzystania wodoru w przemyśle;
 • Produkcja w zakresie czystych technologii (budżet: 0,7 mld euro), w ramach której poszukiwane są innowacyjne projekty w zakresie produkcji komponentów oraz urządzeń końcowych dla elektrolizerów i ogniw paliwowych, energii odnawialnej, przechowywania energii i pomp ciepła;
 • Pilotażowe projekty średniej wielkości (budżet: 0,3 mld EUR), w ramach których poszukuje się wysoce innowacyjnych projektów w zakresie przełomowych technologii w dziedzinie głębokiej dekarbonizacji we wszystkich kwalifikujących się sektorach Funduszu. Projekty powinny udowadniać innowacyjność w środowisku operacyjnym, ale nie oczekuje się, że osiągną poziom demonstracji na dużą skalę lub produkcji komercyjnej.

 

Więcej informacji

 

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl