3
Zastosowanie wodoru w przemyśle

Nie jest powszechną wiedzą, że technologicznych procesach przemysłowych czysty wodór wytwarzany jest w olbrzymich ilościach.

 

Najbardziej znanym i rozpowszechnionym procesem tego typu jest reforming parowy metanu lub innych „lekkich” węglowodorów, jak np. propan-butan lub benzyna lekka. Proces reformingu zachodzi w wysokich temperaturach, w zakresie od 650-900⁰C, w obecności katalizatora niklowego. Reakcje zachodzą w rurach pieca wypełnionych katalizatorem. Do metanu dodawana jest para wodna. Proces wytwarzania wodoru obrazują poniższe reakcje:

 

CH4 + H2O <---> CO + 3H2 reforming

CO + H2O <---> CO2 + H2 konwersja CO

CH4 + 2H2O <---> CO2 + 4H2 reforming

 

Reforming parowy jest obecnie najbardziej rozpowszechnionym procesem produkcji wodoru. Inne metody produkcji to zgazowanie węglowodorów lub biomasy. W procesie tym uzyskujemy mieszaninę tlenku węgla i wodoru. Często mieszanina gazów zawierająca tlenek węgla i wodór, zwana też gazem syntezowym, jest wykorzystywana do syntezy Fischera-Tropscha w kierunku produkcji tzw. węglowodorów syntetycznych. Podobnie jak w przypadku reformingu parowego można pójść w kierunku zwiększenia udział wodoru poprzez reakcję konwersji tlenku węgla.

 

Ostatni etap to oczyszczanie wodoru w procesie PSA (ang. Pressure Swing Adsorption), czyli adsorpcji zmiennociśnieniowej. Jest to proces oczyszczania wodoru z zanieczyszczeń, tj. z metanu, tlenku i dwutlenku węgla po części procesowej instalacji. W procesie gazowe zanieczyszczenia wodoru zostają zaadsorbowane na powierzchni odpowiedniego adsorbentu. Dzięki temu uzyskujemy wodór o czystości powyżej 99,5% masowych.

 

Zarówno proces reformingu parowego, jak i zgazowania są przeznaczone do pozyskiwania wodoru na skalę przemysłową. Aby uzyskać mniejszą ilość wodoru, stosuje się metodę elektrolizy wody. Pod wpływem różnicy potencjałów następuje rozkład wody na wodór i tlen. Jednak ze względu na wysoka cenę energii elektrycznej wytworzenie wodoru tą metodą jest znacząco droższe niż np. z metanu.

Szacunkowe zużycie wodoru w sektorze chemicznym i naftowym w Polsce

 

Roczne zużycie wodoru w mld Nm3

7,4

Archiwum

28.06.2022
Nowe firmy w gronie Klastra

Miło nam ogłosić, że w ostatnim czasie grono Członków Klastra Technologii Wodorowych zasiliło 6 nowych firm! 

 

 

 • Energy Market Observer Sp. z o.o. (Enmaro)

Firma konsultingowa zajmująca się doradztwem na każdym etapie rozwoju projektu inwestycyjnego, począwszy od założeń koncepcyjnych, poprzez wybór wykonawców prac projektowych, oceny środowiskowe i finansowe, opracowanie harmonogramu realizacji, analizy rynku potencjalnych wykonawców i dostawców oraz ich wybór, proces budowy i instalacji, przechodząc przez etap eksploatacji, napraw i konserwacji, aż po strategie utylizacji i recyklingu.

 

Aktualnie firma swoje działania koncentruje na:

 • morskiej energetyce wiatrowej i innych odnawialnych źródłach energii,
 • LNG oraz pływających terminalach regazyfikacyjnych FSRU,
 • aktywach do wydobycia ropy i gazu na morzu,
 • projektach stoczniowych polegających na budowie i przebudowie statków,
 • pracach działu B&R w zakresie możliwości wykorzystania alternatywnych nośników energii w OZE i zastosowania bezzałogowych systemów powietrznych (BSP) przy instalacjach OZE.

Misją firmy Enmaro jest dostarczanie na rynek najwyższej jakości usług, które pomagają inwestorom w osiągnięciu zakładanych parametrów przy realizacji ich projektów, zarówno technicznych, jak i ekonomicznych.  

 

Strona www.

 

 

 • Exdin Solutions Sp zo.o.


 Polska firma technologiczna, specjalizująca się w projektowaniu i wytwarzaniu urządzeń ultra-wysokich ciśnień.

Firma wdraża przemysłowe rozwiązania, które chronione są patentami międzynarodowymi. Dla sektora technologii wodorowych, dostarczane są specjalistyczne rozwiązania konstrukcyjne,  które charakteryzują się wysoką odpornością na zjawisko kruchości wodorowej. Produkty EXDIN Solutions znajdują wykorzystanie przede wszystkim w Stacjach Tankowania Wodoru (HRS) przeznaczonych zarówno dla pojazdów lekkich (LDV) jaki i ciężkich (HDV). EXDIN Solutions wytwarza:

 • Kompresory wielostopniowe,
 • Zbiorniki akumulacyjne wodoru i systemy kaskadowe,
 • Armaturę o podwyższonej odporności na kruchość wodorową.

 

Strona www.

 

 

 • Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze PEC Sp. z o.o.

Firma działa na rynku ciepłowniczym od 1992 roku i jest koncesjonowanym  dostawcą ciepła dla odbiorców zlokalizowanych, przede wszystkim w Pruszczu Gdańskim, Straszynie, Rotmance oraz posiada swoje źródła ciepła w Żukowie, Gdańsku i Gdyni. 

Przedsiębiorstwo rozpoczęło transformację energetyczną w 1999 roku, a w 2003 zmodernizowało ostatnie źródło ciepła zasilane miałem węglowym poprzez konwersję na gaz ziemny - czyli od 2003 roku do wytwarzania ciepła zużywa wyłącznie gaz ziemny. Od 2022 roku firma jest wytwórcą ciepła w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej wytwarzanej w elektrociepłowni gazowej o mocy 3,3MWee i 3,5 MWt. Przedsiębiorstwo posiada pięć systemów ciepłowniczych zasilanych ze źródeł ciepła o mocy od 1 do 6 MW oraz 60 źródeł lokalnych pracujących na potrzeby budynków, w których są zainstalowane i ciągle prowadzi projekty rozwojowe oraz zwiększające swój potencjał wytwórczy. 

 

Strona www.

 

 

 • Fiorentini Polska Sp zo.o. 

​​Firma Pietro Fiorentini została założona w Bolonii w 1940 roku i  jest wiodącą firmą przemysłową z siedzibą w północno-wschodnich Włoszech. Obecnie zatrudnia ponad 2400 pracowników w ponad 30 międzynarodowych lokalizacjach z oddziałami handlowymi w ponad 100 krajach na całym świecie. 

Posiadając ponad 80-letnie doświadczenie w całym łańcuchu dostaw gazu ziemnego, obecnie Grupa Pietro Fiorentini rozszerza swoje działania w kierunku intensywnego rozwoju technologii związanych z energią odnawialną, w tym, w szczególności w zakresie rozwiązań związanych z produkcją zielonego wodoru, który będzie odgrywał kluczową rolę w procesie dekarbonizacji

 

Strona www.

 

 

 • SCAN 3D Szymon Bloch


Firma o zasięgu ogólnoświatowym, świadcząca usługi Digital Twin na najwyższym światowym poziomie. Oferuje kompleksowe i innowacyjne rozwiązania pomiarowe w technologii 3D na całym świecie. Pozyskiwane dane przestrzenne przez skanery 3D, drony, georadary oraz inne systemy zbierające dane, pozwalają na bezkolizyjne projektowanie, weryfikację procesów inwestycyjnych, ale przede wszystkim zwiększyć potencjał eksportowy. Wspieramy procesy inwestycyjne obiektów przemysłowych, offshore, obiektów architektonicznych i innych obiektów użyteczności publicznej.

 

Strona www.

 

 

 • LAB CONTROL Sp zo.o. 


Adaptowalny system do zarządzania procesami Laboratoriów / Produkcji / Administracji. Firma pomaga zapanować nad informacjami, dokumentami, wynikami i procesami wewnątrz organizacji. Dostosowuje funkcje, odpowiedzialności, szablony kart badawczych i kontrolnych do potrzeb organizacji. 

Rozwiązaniem, który oferuje jest smart-toolbox, który w łatwy sposób można zaadaptować do konkretnych, codziennych problemów, wybierając wyłącznie niezbędne funkcje wybranym działom. W ten sposób firma pomaga zaoszczędzić czas, zredukować błędy i kontrolować procesy. 

 

Strona www.

 

Cieszymy się, że do Klastra dołączają kolejne firmy. Jest to dla nas nie tylko potwierdzenie skuteczności i sprawczości naszych działań, ale również zobowiązanie ciągłego rozwoju na rzecz wszystkich naszych członków. 

 

 

 

20.06.2022
O potencjale wodoru w Polsce podczas IV edycji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

Wodór to przyszłość nie tylko energetyki, ale również transportu i motoryzacji. W Polsce pionierem tej technologii jest województwo pomorskie. Nieprzypadkowo więc nad możliwościami wykorzystania alternatywnych źródeł paliw będą debatowali eksperci podczas odbywającego się w Gdyni V Forum Wizja Rozwoju.

 

Eksperci zgodnie twierdzą, że wodór jest przełomem technologicznym, na który czekaliśmy nawet 200 lat. Wytwarzanie tego bezbarwnego i bezwonnego gazu nie wpływa negatywnie na środowisko. A napędzane wodorem pojazdy nie emitują do atmosfery szkodliwych substancji. Potencjał wodoru dostrzegły już samorządy z województwa pomorskiego. Na północy Polski wprowadzono m.in. komunikację miejską napędzaną paliwem wodorowym. Pozwoliło to na osiągnięcie zeroemisyjności transportu publicznego.


W rozwoju wdrażania transportu opartego na zielonej energii ma pomóc Pomorska Dolina Wodorowa. Jednym z jej najważniejszych punktów będzie realizacja projektu "Hy-way to Hel", czyli organizacja transportu szynowego i morskiego do Helu zasilanego wodorem oraz uruchomienie ekosystemu zdolnego do dostarczenia min. 2000 ton wodoru rocznie na potrzeby transportu publicznego.

 

Nie ma wątpliwości, że rentowność tego typu inwestycji powiązana jest z odnawialnymi źródłami energii. Aby produkcja wodoru była opłacalna, musi on pochodzić z czystej energii, która w znacznym stopniu uzależniona jest od warunków pogodowych. I właśnie nad tym problemem pochylą się uczestnicy rozpoczynającego się wkrótce w Gdyni V Forum Wizja Rozwoju. Podczas wydarzenia, odbywającego się w obiektach Akademii Marynarki Wojennej na Oksywiu, bezpieczeństwo energetyczne i paliwa przyszłości będą jednymi z najważniejszych zagadnień.

 

W wydarzeniu wybrzmi również głos ekspertów Klastra Technologii Wodorowych oraz Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

 

 • Formy i możliwości finansowania inwestycji w całym łańcuchu wartości paliw nisko i zeroemisyjnych, moderator: Tomasz Pelc – Prezes Zarządu Nexus Consultants Sp. z o.o., Przewodniczący Rady Klastra Technologii Wodorowych (moderacja) 

 

 • Pomorze pomoże! Czyli Polskie porty hubami wodorowymi przyszłości, obszary taniej produkcji energii i wodoru, wymagania infrastrukturalne i logistyczne, nośniki wodoru, Marek Foltynowicz – Ekspert ds. Wodoru Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza
   
 • Co zrobić z CO2? Czyli pomalujmy wodór na niebiesko! Możliwości i potencjał zastosowania sekwestracji i mineralizacji CO2, czy może produkcja pomidorów?,  – Marek Foltynowicz – Ekspert ds. Wodoru Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza (moderacja) 

 

 • Sławomir Halbryt – Założyciel i Prezes Zarządu Sescom S.A. oraz Prezydent Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

 

Udział w konferencji umożliwi wymianę doświadczeń biznesowych oraz poszukiwanie wspólnych projektów gospodarczych.Więcej szczegółów: https://wizjarozwoju.pl/

 

Źródło: https://www.money.pl/gospodarka/paliwo-nowej-ery-jaki-jest-potencjal-wodoru-w-polsce-6780771278871424a.html

Zdjęcia: https://www.facebook.com/WizjaRozwoju/

 

 

 

10.06.2022
Cykliczny przegląd polityki energetycznej Polski Międzynarodowej Agencji Energii (MEA)

 

Opublikowany w maju raport zawiera m.in. ocenę polityki w zakresie wodoru i innowacji w energetyce.


Raport dostępny TUTAJ. 

 

*** MAE została utworzona w listopadzie 1974 r. w następstwie pierwszego światowego kryzysu naftowego. Stanowi wyjątkowe forum współpracy w dziedzinie energii 30 państw członkowskich. MAE jest organizacją powołaną w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w celu wdrożenia międzynarodowego programu energetycznego. Głównymi zadaniami MAE są: utrzymanie i poprawa systemów reagowania na wypadek przerw w dostawach ropy naftowej; promocja racjonalnych polityk energetycznych w kontekście globalnym poprzez współpracę z krajami nie będącymi członkami MAE, przemysłem i organizacjami międzynarodowymi; promocja współpracy międzynarodowej w zakresie technologii energetycznych; pomoc w integracji polityk energetycznych i ochrony środowiska. MAE prowadzi również przeglądy gotowości reagowania kryzysowego w państwach członkowskich oraz przeglądy polityk energetycznych oraz przygotowuje liczne analizy i publikacje z dziedziny energii 

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl