Członkowie

Misją Klastra, który zainaugurował swą działalność w sierpniu 2017 r. jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych oraz czystych technologii energetycznych, poprzez wspieranie członków Klastra i podmiotów współpracujących w rozwoju innowacyjnych rozwiązań na rzecz efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej.
Członkowie

Prace będą się koncentrować na prowadzaniu działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i energetyki co ma doprowadzić do wzmocnienia przewag konkurencyjnych na rynku u członków powiązania klastrowego. Pod egidą Klastra będą prowadzone i wdrażane projekty badawczo – rozwojowe oraz wspólne inwestycje.

 

Członkowie Klastra będą współpracować ze sobą,  m. in. na polu wymiany informacji, budowy wspólnych powiązań gospodarczych, usług i technologii, kooperacji z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i sieciami klastrowymi, edukacji i promocji.

W klastrze będą funkcjonować Centrum Badawczo-Rozwojowe i Platforma Transferu Technologii, które wspomogą prace firm nad projektami technologicznymi, a na późniejszym etapie testowanie i weryfikowanie rozwiązań. Klaster ma charakter otwarty, nowe podmioty mogą do niego dołączyć. Liczymy, że grono członków będzie się systematycznie powiększać i razem będziemy pracować nad rozwojem branży wodorowej na Pomorzu - mówi prezes Halbryt.

Członkowie

Członkowie wspierający

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl