Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983
Piotr Maksyś
Dyrektor Klastra Wodorowego

kontakt@klasterwodorowy.pl