Czym jest Klaster?

Pod egidą Klastra będą prowadzone i wdrażane projekty badawczo – rozwojowe oraz wspólne inwestycje. Członkowie Klastra będą współpracować ze sobą, m. in. na polu wymiany informacji, budowy wspólnych powiązań gospodarczych, usług i technologii. Zakładana jest szeroka kooperacja z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i sieciami klastrowymi, a także prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych.

Czytaj więcej
Home
Home

Misja niska emisja

Misją Klastra, który zainaugurował swą działalność w sierpniu 2017 r. jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych, poprzez wspieranie członków Klastra i podmiotów współpracujących w rozwoju innowacyjnych rozwiązań na rzecz efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej.

 

W klastrze będą funkcjonować Centrum Badawczo-Rozwojowe i Platforma Transferu Technologii, które wspomogą prace firm nad projektami technologicznymi, a na późniejszym etapie testowanie i weryfikowanie rozwiązań.

Poznaj cele Klastra

Podejmowanie działań związanych z budową potencjału Klastra pozwalającego na uzyskanie statusu wiodącego w obszarze gospodarki związanej z zastosowaniem technologii wodorowych, w tym ekoinnowacji i rozwoju efektywności energetycznej oraz zarządzania efektywnością energetyczną, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii wodorowych.

Promocja i wdrożenie rozwiązań krajowych w zakresie technologii wodorowych m.in. w postaci badań i wdrożeń w ramach Narodowego Programu Technologii Wodorowych.

Utworzenie wielopłaszczyznowej platformy współpracy sprzyjającej efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz promocji i rozwoju technologii wodorowych.

Propagowanie, wspieranie i rozwój badań i produktów oraz usług na rzecz zastosowania technologii wodorowych w gospodarce krajowej w celu znaczącego podniesienia poziomu technologicznego gospodarki polskiej w Unii Europejskiej i poza Unią Europejską.

Hydrogen as an enabler
Industry
Industry

Forklift trucks

Primary and backup power

Electric Vehicles
Electric Vehicles

Cars

Trams

Buses

Trains

Electronics
Electronics

Computers

Printes

Laptops

Phones

Combined heat and power
Combined heat and power

Residential

Industrial

Commercial

Archiwum

27.09.2022
Wodór to Europa i Świat neutralne dla klimatu! (komunikat prasowy)

 

4 i 5 października 2022 roku, pod hasłem: “Energia odnawialna podstawą gospodarki wodorowej”, odbędzie się V edycja konferencji PCHET - Polish Conference on Hydrogen Energy & Technologies. W tym roku wydarzenie odbędzie się w Gdyni, która słynie z innowacji i nowoczesności oraz pierwszego polskiego Portu Morskiego. To właśnie na Pomorzu tworzone będą zasoby OZE, które dadzą podstawę do produkcji zielonej energii i czystego wodoru.

 

Konferencja PCHET zapoczątkowała serię wydarzeń o tematyce wodorowej w Polsce. Jest pierwszym takim wydarzeniem z udziałem prelegentów i ekspertów pochodzących nie tylko z kraju, ale także z całego świata. Po raz kolejny w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym Gdyni zgromadzą się eksperci i liderzy branży, jak również przedstawiciele świata nauki oraz reprezentanci biznesu. Celem konferencji jest dyskusja i wymiana doświadczeń służących rozwojowi przemysłu wodorowego oraz omówienie kolejnych kroków w budowaniu strategicznych partnerstw w zakresie transformacji energetycznej.

 

To nie przypadek, że o wodorze ponownie będziemy rozmawiać w Gdyni.  Zagadnienia wdrażania nowoczesnych technologii, zeroemisyjnego transportu czy innowacji w obszarze mobilności to już stałe elementy strategii naszego działania. Sami jako miasto jesteśmy bardzo mocno zainteresowani rozwojem technologii wodorowych. Stoimy dziś w obliczu tak naprawdę koniecznej transformacji energetycznej i tematy wodorowe, o których będziemy rozmawiać w trakcie konferencji nabierają szczególnej, wyjątkowej wagi” - stwierdza Katarzyna Gruszecka-Spychała, Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

 

Jak co roku pokażemy dobre praktyki wdrażania projektów wodorowych w kraju i zagranicą, podejmiemy dyskusję na najważniejsze kwestie dla rozwoju rynku wodoru, m.in.: czy polski przemysł jest gotowy do transformacji energetycznej? Rola i możliwości portów morskich w wykorzystaniu paliw nisko i zeroemisyjnych, Polskie projekty B+R – technologie wodorowe – oferta dla inwestorów, rozwój morskiej energetyki wiatrowej i jej wpływ na realizację projektów wodorowych w Europie i w Polsce, zaawansowane rozwiązania softwarowe dla gospodarki niskoemisyjnej.

 

Rozwój technologii wodorowych wymaga zrozumienia zagrożeń, ryzyka, procesów i funkcji bezpieczeństwa związanych z systemami i infrastrukturą. Te zagadnienia poruszone zostaną podczas panelu, który dotyczyć będzie bezpieczeństwa w łańcuchu wodorowym – od produkcji po reagowanie na wypadki w transporcie. Zależy nam na wymianie wiedzy i doświadczeń w branży, dlatego do dyskusji zaproszeni zostali praktycy z różnych obszarów bezpieczeństwa, którzy podzielą się swoją wiedzą i będą rozmawiać na temat problematyki bezpieczeństwa wodorowego” - mówi Sławomir Halbryt, Prezydent Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, koordynatora Klastra.

 

Wydarzenie jest doskonałą okazją do wymiany wiedzy oraz nawiązania partnerstw biznesowych, naukowych i technologicznych, które mamy nadzieję przyczynią się do rozwoju projektów wodorowych w Polsce i Europie.

 

W transformacji energetycznej Europy zielony, odnawialny wodór ma do odegrania nie jedną, a co najmniej trzy istotne role: jako substytut kopalnego gazu ziemnego, długoterminowy magazyn odnawialnej energii, czy czyste paliwo dla długodystansowego transportu. Będzie niezbędny zarówno do osiągnięcia naszych celów klimatycznych, jak i do szybkiego uniezależnienia się od paliw kopalnych z Rosji zgodnie z planem REPowerEU. Europa i Polska stoją zatem przed zadaniem szybkiej rozbudowy zdolności do wytwarzania zielonego wodoru: odnawialnych źródeł energii, elektrolizerów i powiązanej z nimi infrastruktury – a o wadze i pilności tego zadania najlepiej świadczy to, że w tegorocznym orędziu o stanie Unii Europejskiej przewodnicząca Ursula von der Leyen zapowiedziała utworzenie specjalnego banku inwestycyjnego dla wodoru” - mówi Marzenna Guz-Vetter (p.o.) Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

 

Konferencja PCHET 2022 to kolejne z cyklu wydarzeń wodorowych organizowanych przez Klaster Technologii Wodorowych, koordynowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza. W gronie prelegentów znajdą się przedstawiciele władz Pomorza, zagraniczni goście współpracujący z Klastrem Technologii Wodorowych, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz organizacji Hydrogen Europe. Nie zabraknie również silnej reprezentacji polskiego przemysłu, który odgrywa czołową rolę jako pionier technologii wodorowych.

 

Pomorze od początku przoduje w inicjowaniu projektów wodorowych. Już w 2019 roku ogłosiliśmy powstanie Pomorskiej Doliny Wodorowej, inicjatywa przełożyła się na opracowanie mapy koniecznych działań związanych ze wdrożeniem komunikacji autobusowej w oparciu o wodór. Elementem Doliny jest rozwijana koncepcja uruchomienia połączenia kolejowego Gdynia – Hel pojazdami szynowymi zasilanymi wodorem. Planowane przedsięwzięcia ma symboliczna nazwę „Hy-way to Hel”. To wszystko może się dziać wskutek aktywnego działania Klastra Technologii Wodorowych oraz jego członków. Już teraz w gronie członków Klastra ma liderów w zakresie realizacji przemysłowych projektów wodorowych, budowy lokalnych ecosystemów wodorowych oraz inicjatorów międzynarodowych konsorcjów aplikujących po środki z programów UE, w tym Clean Hydrogen. Inicjowane działania ściśle związane są z realizacją zapisów „Fit for 55”, RepowerUE” czy ostatniej – na dniach zgłoszonej – inicjatywy banku wodorowego. To właśnie na Pomorzu możemy realizować projektu pozwalające by na skalę przemysłową magazynować wodór i takie właśnie projekty inicjujemy na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Dowodem na to jest m.in podpisanie podczas konferencji PCHET, umowy pomiędzy Klastrem a stowarzyszeniem Hydrogen Poland” - podkreśla Tomasz Pelc, Przewodniczący Rady Klastra Technologii Wodorowych.

 

Wydarzeniem towarzyszącym V edycji Konferencji Wodorowej PCHET, będzie wizyta partnerów konsorcjum międzynarodowych Klastrów wodorowych z Unii Europejskiej i spotkania B2B. Działania podjęte przez konsorcjum projektu H2GLOBAL, mają na celu utworzenie „Europejskiego strategicznego partnerstwa – Going International” skoncentrowanego na współpracy klastrów internacjonalizacji dostosowanej do wspierania i promowania przedsiębiorstw, technologii i usług związanych z wodorem.

 

  • Partner Strategiczny wydarzenia: Komisja Europejska (Przedstawicielstwo w Polsce)
  • Partnerzy Merytoryczni: Deloitte, SES Hydrogen S.A., Politechnika Gdańska.
  • Sponsorzy: Toyota Central Europe Polska, PKN Orlen, Wystrah GmbH oraz ABB.
  • Partnerzy: Port Gdynia S.A., Nexus Consultants Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Przemysłu, Miasto Gdynia.
  • Patroni Honorowi: Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
  • Patroni Medialni: Newseria, Wysokie Napięcie, Zielona Gospodarka, Teraz Środowisko, Uwaga Wodór!, Biznes Prestiż, EkoRynek, H2Poland.eu.
  • Przy współpracy z : Swagelok, PEC Sp. z o.o., Norwegian Polish Chamber of Commerce, Automatic System Engeneering, Energy Market Observer (ENMARO), Stasto Automation Sp. z o.o., Emerson Process Management Sp. z o.o., Pomorski Park Naukowo Technologiczny 
23.09.2022
Poznaj rozwiązania firmy Emerson!

17.09.2022
Transgraniczne Warsztaty SOVtBAL

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Transgranicznych Warsztatach SOVtBAL, które odbędą się 21 września br. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, bud. C, sala FGH, godz. 9.00.

Polscy i europejscy eksperci będą rozmawiać o hybrydowych, niskoemisyjnych  autonomicznych/półautonomicznych statkach do obsługi morskich farm wiatrowych. Będzie to również świetna okazja do nawiązania kontaktów biznesowych oraz uczestnictwa w europejskich projektach i inicjatywach realizowanych w ramach programów wsparcia finansowego z UE, np. Programu Interreg Południowy Bałtyk.

 

Warsztaty odbędą się w języku polskim i angielskim - zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

 

Aby wziąć udział w spotkaniu należy się zarejestrować

 

Transgraniczne Warsztaty SOVtBAL organizowane są w ramach projektu pn. „Hybrid-powered low emission autonomous/semi-autonomous vessels for servicing off-shore wind farms”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk na lata 2014 – 2020.

 

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl