Czym jest Klaster?

Pod egidą Klastra będą prowadzone i wdrażane projekty badawczo – rozwojowe oraz wspólne inwestycje. Członkowie Klastra będą współpracować ze sobą, m. in. na polu wymiany informacji, budowy wspólnych powiązań gospodarczych, usług i technologii. Zakładana jest szeroka kooperacja z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i sieciami klastrowymi, a także prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych.

Czytaj więcej
Home
Home

Misja niska emisja

Misją Klastra, który zainaugurował swą działalność w sierpniu 2017 r. jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych oraz czystych technologii węglowych, poprzez wspieranie członków Klastra i podmiotów współpracujących w rozwoju innowacyjnych rozwiązań na rzecz efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej.

 

W klastrze będą funkcjonować Centrum Badawczo-Rozwojowe i Platforma Transferu Technologii, które wspomogą prace firm nad projektami technologicznymi, a na późniejszym etapie testowanie i weryfikowanie rozwiązań.

Poznaj cele Klastra

Podejmowanie działań związanych z budową potencjału Klastra pozwalającego na uzyskanie statusu wiodącego w obszarze gospodarki związanej z zastosowaniem technologii wodorowych oraz czystych technologii węglowych, w tym ekoinnowacji i rozwoju efektywności energetycznej oraz zarządzania efektywnością energetyczną, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii wodorowych i czystego węgla.

Promocja i wdrożenie rozwiązań krajowych w zakresie technologii wodorowych m.in. w postaci badań i wdrożeń w ramach Narodowego Programu Technologii Wodorowych i Technologii Czystego Węgla.

Utworzenie wielopłaszczyznowej platformy współpracy sprzyjającej efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz promocji i rozwoju technologii wodorowych i czystych technologii węglowych.

Propagowanie, wspieranie i rozwój badań i produktów oraz usług na rzecz zastosowania technologii wodorowych i czystych technologii węglowych w gospodarce krajowej w celu znaczącego podniesienia poziomu technologicznego gospodarki polskiej w Unii Europejskiej i poza Unią Europejską.

Hydrogen as an enabler
Industry
Industry

Forklift trucks

Primary and backup power

Electric Vehicles
Electric Vehicles

Cars

Trams

Buses

Trains

Electronics
Electronics

Computers

Printes

Laptops

Phones

Combined heat and power
Combined heat and power

Residential

Industrial

Commercial

Archiwum

12.05.2021
Do Klastra Wodorowego dołączyła firma ALSEVA INNOWACJE S.A.

Obszar kompetencji firmy to projektowanie, realizacja oraz usługi serwisowe wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych.

 

„Jako firma sektora elektroenergetycznego wspieramy rozwój energetyki słonecznej poprzez kompleksowe projektowanie i wykonawstwo „pod klucz” wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych na terenie całej Polski. Jak do tej pory oddaliśmy do użytku elektrownie o łącznej mocy blisko 100 MW. Obecnie jesteśmy w trakcie prac budowlanych i do połowy 2022 r. mamy zakontraktowane wykonanie instalacji o mocy ponad 120 MW, w tym jednej z największych wielkopowierzchniowych elektrowni słonecznych w Polsce o mocy 60 MW. Co więcej, jesteśmy na etapie procedowania 500 projektów instalacji farm fotowoltaicznych o szacowanej mocy 1 GW.

 

Wraz z rozwojem tematyki OZE jesteśmy zainteresowani poszerzeniem horyzontu naszej działalności o aspekt wodorowy. Nasza koncepcja zawiera produkcję wodoru poprzez elektrolizę z zielonej energii naszych farm, magazynowanie tej energii, transport oraz dystrybucję H2 jako paliwa na potrzeby zielonego transportu.”

 

06.05.2021
Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Dealu

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Dealu”, którą jako Klaster Wodorowy mamy przyjemność objąć Patronatem. Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie „Z energią o prawie” oraz SKN Prawa Energetycznego „on/off” działające przy Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego WPiA UMK w Toruniu.

Celem wydarzenia jest stworzenie forum dla wypracowania modelowych rozwiązań dla sektora energetycznego wśród jak najszerszego grona odbiorców zainteresowanych tematyką transformacji energetycznej.

Nie jest obecnie jasne w jaki sposób aktualne problemy związane z oddziaływaniem na obrót gospodarczy pandemii COVID-19 mogą wpłynąć na kwestię transformacji w kierunku źródeł odnawialnych (tzw. Green Deal - Zielony Ład), która jest kluczowa zarówno dla globalnego, jak i polskiego sektora energetycznego. Mamy jednocześnie pełną świadomość, że dla celu zapewnienia jak najpełniejszego bezpieczeństwa energetycznego nieodzowne staje się obecnie wypracowanie interdyscyplinarnych mechanizmów, w tym zwłaszcza odpowiednich regulacji prawnych. To z kolei wymaga zintensyfikowania publicznej debaty wielu środowisk (naukowców oraz praktyków zarówno sektora państwowego, samorządowego, jak i prywatnego) nad prawnym znaczeniem Green Dealu.

Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 9-11 czerwca 2021 r. W ciągu dwóch pierwszych dni swoje prelekcje wygłoszą eksperci zawodowo związani z dziedziną energetyki i prawa energetycznego. Ostatniego dnia będziemy mieli możliwość wysłuchania wystąpień doktorantów i studentów. Panele konferencyjne obejmują tematykę aktualnych wyzwań prawa energetycznego w prawie międzynarodowym oraz polskim, a także znaczenia poszczególnych postaci technologii odnawialnych źródeł energii.

Udział w konferencji będzie płatny.

Z uwagi na trwający czas pandemii organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w zakresie planowej Konferencji.

 

Więcej informacji na temat konferencji na stronach internetowych:

 

Notka prasowa konferencji - POBIERZ.

20.04.2021
Raport: Gospodarka Wodorowa

Szanowni Państwo,

 

zapraszamy do zapoznania się z raportem „Gospodarka Wodorowa”, który został opracowany w maju 2020 r. przez Zespół ds. Rozwoju Przemysłu OZE i Korzyści dla Polskiej Gospodarki na zlecenie Pełnomocnika Rządu do spraw OZE - Pana Ireneusza Zyski.

 

Link do pobrania materiału - KLIKNIJ.

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983

kontakt@klasterwodorowy.pl