Czym jest Klaster?

Pod egidą Klastra będą prowadzone i wdrażane projekty badawczo – rozwojowe oraz wspólne inwestycje. Członkowie Klastra będą współpracować ze sobą, m. in. na polu wymiany informacji, budowy wspólnych powiązań gospodarczych, usług i technologii. Zakładana jest szeroka kooperacja z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i sieciami klastrowymi, a także prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych.

Czytaj więcej
Home
Home

Misja niska emisja

Misją Klastra, który zainaugurował swą działalność w sierpniu 2017 r. jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych, poprzez wspieranie członków Klastra i podmiotów współpracujących w rozwoju innowacyjnych rozwiązań na rzecz efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej.

 

W klastrze będą funkcjonować Centrum Badawczo-Rozwojowe i Platforma Transferu Technologii, które wspomogą prace firm nad projektami technologicznymi, a na późniejszym etapie testowanie i weryfikowanie rozwiązań.

Poznaj cele Klastra

Podejmowanie działań związanych z budową potencjału Klastra pozwalającego na uzyskanie statusu wiodącego w obszarze gospodarki związanej z zastosowaniem technologii wodorowych, w tym ekoinnowacji i rozwoju efektywności energetycznej oraz zarządzania efektywnością energetyczną, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii wodorowych.

Promocja i wdrożenie rozwiązań krajowych w zakresie technologii wodorowych m.in. w postaci badań i wdrożeń w ramach Narodowego Programu Technologii Wodorowych.

Utworzenie wielopłaszczyznowej platformy współpracy sprzyjającej efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz promocji i rozwoju technologii wodorowych.

Propagowanie, wspieranie i rozwój badań i produktów oraz usług na rzecz zastosowania technologii wodorowych w gospodarce krajowej w celu znaczącego podniesienia poziomu technologicznego gospodarki polskiej w Unii Europejskiej i poza Unią Europejską.

Hydrogen as an enabler
Industry
Industry

Forklift trucks

Primary and backup power

Electric Vehicles
Electric Vehicles

Cars

Trams

Buses

Trains

Electronics
Electronics

Computers

Printes

Laptops

Phones

Combined heat and power
Combined heat and power

Residential

Industrial

Commercial

Archiwum

12.05.2022
I Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND - 17 i 18 maja 2022 r.

 

17 i 18 maja w Poznaniu odbędzie się I Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND - najważniejsze wydarzenie wodorowe w Polsce. 2 dni pełne ciekawych wystąpień oraz spotkań z  ekspertami, przedstawicielami świata nauki, samorządów oraz entuzjastami tematyki wodorowej, odnawialnych źródeł energii i zielonej gospodarki, która staje się istotną częścią publicznej debaty w Polsce, Europie i na świecie.


 
Wśród Panelistów nie zabraknie  przedstawicieli Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza i Klastra Technologii Wodorowych:

 

 • Jarosław Filipczak, Prezes Zarządu Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza - Debata inauguracyjna (17.05.2022 | 10:50 - 12:00) | Kształcenie kadr, rozwój kompetencji i popularyzacja wiedzy.(18.05.2022 |12:00-13:00)

 

 • Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu Sescom S.A., Prezydent Rady Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza - Wodorowy wyścig: na jakie miejsce możemy liczyć? (17.05.2022 | 14:45-15:30)

 

 • Marek Foltynowicz, Ekspert Klaster Technologii Wodorowych - Magazynowanie i wychwytywanie CO2 – CO2 nową walutą? (17.05.2022 | 13:15-14:15)

 

 • Ewa Mazur, Manager ds. Energii i Klimatu Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza - Jak mądrze finansować gospodarkę wodorową ze środków publicznych (18.05.2022 | 13:00-13:50) | Konstytucja dla wodoru - jakie regulacje najlepiej wspomogą rozwój gospodarki wodorowej? (18.05.2022 | 12:15 - 13:10)

 

 • Tomasz Pelc, Przewodniczący Rady Klaster Technologii Wodorowych - Wodór dla samorządu. Czy wodór może wygrać wybory? (18.05.2022 |11:15-12:00) Doliny i huby wodorowe w Polsce - dziś i za 10 lat (18.05.2022 |14:30-15:30)

 


Na stoisko Klastra Technologii Wodorowych (pawilon 15, poziom 1) zapraszamy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz firmami członkowskimi: 

 

 • Rockfin Sp. z o.o. 
 • Scan 3D
 • E-engineer 
 • SES Hydrogen

 

Rejestracja oraz program wydarzenia: 

https://klasterwodorowy.pl/klaster-technologii-wodorowych-i-miedzynarodowe-targi-poznanskie-razem-na-drodze-do-energii-przyszlosci,190,pl

 

Katalog wystawców:

https://katalog.grupamtp.pl/pl/?ec=TN92201&_ga=2.81755671.1252519819.1652338559-1796002926.1652338559&_gac=1.124854776.1652338559.CjwKCAjwve2TBhByEiwAaktM1HT06Vv3AGq8rCGmF1nsMBBct3w3bBJIfh8ySZVkZLaB6rJXsqS95RoCadQQAvD_BwE

 

Do zobaczenia w Poznaniu!

05.05.2022
Warsztaty dotyczące dolin wodorowych w Polsce i Europie

 

29 kwietnia w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyły się warsztaty na temat rozwoju dolin wodorowych w Polsce i Europie. W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Wykonawczy Partnerstwa Clean Hydrogen Joint Undertaking, Bart Biebuyck oraz Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska. 

 

"Dzisiejsze wydarzenie stanowi jasny dowód na postępującą transformację energetyczną w naszym kraju i świadczy o ogromnym zainteresowaniu technologiami wodorowymi oraz budowaniu całych ekosystemów technologii wodorowych, jakimi są doliny wodorowe" – powiedział podczas spotkania wiceminister Ireneusz Zyska.

 

Podczas warsztatu przedstawione zostały założenia trzech spośród rozwijanych w Polsce inicjatyw: Pomorskiej, Podkarpackiej i Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, które otrzymały konstruktywny feedback od zaproszonych ekspertów. Spotkanie było również okazją do rozmów nt. fundamentów infrastruktury wodorowej na terenie całej Polski i dalej w Unii Europejskiej, popytu i podaży na wodór, jak i rozwoju nauki w tym obszarze.

 

Pomorską Dolinę Wodorową prezentowali: Piotr Maksyś, Dyrektor Klastra Technologii Wodorowych, Ewa Mazur, Manager ds. Energii i Klimatu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Anna Kwaśnik, Dyrektor Operacyjny RIGP. 

 

Dziękujemy organizatorom, gościom zza granicy i przedstawicielom innych dolin za wymianę doświadczeń i bardzo wartościowy warsztat!

 

26.04.2022
Wodór na progu rewolucji. Debata na Europejskim Kongresie Gospodarczym.

Trwa Europejski Kongres Gospodarczy - wydarzenie, które jak co roku skupia znakomitych gości z całego świata: unijni komisarze, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy oraz decydenci. 


Kongres to również okazja do spotkań na szczycie oraz dyskusji dotyczących europejskiej gospodarki. Łącznie ma odbyć się ponad 150 paneli dyskusyjnych. 


Debata o perspektywach polskiej gospodarki wodorowej była niewątpliwie ważną częścią wydarzenia.


Wodór ogłoszony - niejako awansem - paliwem przyszłości pozostaje niezwykle obiecującym rozwiązaniem dla sektora energii wystawionego na presję kryzysu surowcowego. Wciąż jednak deklaracje i plany przeważają nad wprowadzonymi rozwiązaniami. 


Na pytania dotyczące przyszłości polskiego wodoru odpowiadali uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego:

 

 • Ireneusz Zyska, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska  
 • Bartłomiej Pawlak, wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju
 • Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej\
 • Adam Ogrodnik, wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego
 • Tomoho Umeda, prezes Hynfra
 • Jarosław Wajer, partner, lider doradztwa dla sektora energetycznego w regionie CESA, EY
 • Artur Fryczkowski, wiceprezes zarządu, Alstom w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich
 • Grzegorz Jóźwiak, dyrektor biura wdrażania paliw alternatywnych w PKN Orlen
 • Anna Kornecka, niezależny ekspert, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w latach 2020-2021, dyrektor instytutu, Stowarzyszenie Program Czysta Polska
 • Bogusława Drelich-Skulska, prorektor ds. akredytacji i współpracy międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

 

 

Retransmisję debaty można obejrzeć tutaj:

https://www.eecpoland.eu/2022/pl/panel/4929.html

 

Pełna agenda:

https://www.eecpoland.eu/2022/pl/sesje/

 

 

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl