Czym jest Klaster?

Pod egidą Klastra będą prowadzone i wdrażane projekty badawczo – rozwojowe oraz wspólne inwestycje. Członkowie Klastra będą współpracować ze sobą, m. in. na polu wymiany informacji, budowy wspólnych powiązań gospodarczych, usług i technologii. Zakładana jest szeroka kooperacja z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i sieciami klastrowymi, a także prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych.

Czytaj więcej
Home
Home

Misja niska emisja

Misją Klastra, który zainaugurował swą działalność w sierpniu 2017 r. jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych, poprzez wspieranie członków Klastra i podmiotów współpracujących w rozwoju innowacyjnych rozwiązań na rzecz efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej.

 

W klastrze będą funkcjonować Centrum Badawczo-Rozwojowe i Platforma Transferu Technologii, które wspomogą prace firm nad projektami technologicznymi, a na późniejszym etapie testowanie i weryfikowanie rozwiązań.

Poznaj cele Klastra

Podejmowanie działań związanych z budową potencjału Klastra pozwalającego na uzyskanie statusu wiodącego w obszarze gospodarki związanej z zastosowaniem technologii wodorowych, w tym ekoinnowacji i rozwoju efektywności energetycznej oraz zarządzania efektywnością energetyczną, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii wodorowych.

Promocja i wdrożenie rozwiązań krajowych w zakresie technologii wodorowych m.in. w postaci badań i wdrożeń w ramach Narodowego Programu Technologii Wodorowych.

Utworzenie wielopłaszczyznowej platformy współpracy sprzyjającej efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz promocji i rozwoju technologii wodorowych.

Propagowanie, wspieranie i rozwój badań i produktów oraz usług na rzecz zastosowania technologii wodorowych w gospodarce krajowej w celu znaczącego podniesienia poziomu technologicznego gospodarki polskiej w Unii Europejskiej i poza Unią Europejską.

Hydrogen as an enabler
Industry
Industry

Forklift trucks

Primary and backup power

Electric Vehicles
Electric Vehicles

Cars

Trams

Buses

Trains

Electronics
Electronics

Computers

Printes

Laptops

Phones

Combined heat and power
Combined heat and power

Residential

Industrial

Commercial

Archiwum

28.06.2022
Nowe firmy w gronie Klastra

Miło nam ogłosić, że w ostatnim czasie grono Członków Klastra Technologii Wodorowych zasiliło 6 nowych firm! 

 

 

 • Energy Market Observer Sp. z o.o. (Enmaro)

Firma konsultingowa zajmująca się doradztwem na każdym etapie rozwoju projektu inwestycyjnego, począwszy od założeń koncepcyjnych, poprzez wybór wykonawców prac projektowych, oceny środowiskowe i finansowe, opracowanie harmonogramu realizacji, analizy rynku potencjalnych wykonawców i dostawców oraz ich wybór, proces budowy i instalacji, przechodząc przez etap eksploatacji, napraw i konserwacji, aż po strategie utylizacji i recyklingu.

 

Aktualnie firma swoje działania koncentruje na:

 • morskiej energetyce wiatrowej i innych odnawialnych źródłach energii,
 • LNG oraz pływających terminalach regazyfikacyjnych FSRU,
 • aktywach do wydobycia ropy i gazu na morzu,
 • projektach stoczniowych polegających na budowie i przebudowie statków,
 • pracach działu B&R w zakresie możliwości wykorzystania alternatywnych nośników energii w OZE i zastosowania bezzałogowych systemów powietrznych (BSP) przy instalacjach OZE.

Misją firmy Enmaro jest dostarczanie na rynek najwyższej jakości usług, które pomagają inwestorom w osiągnięciu zakładanych parametrów przy realizacji ich projektów, zarówno technicznych, jak i ekonomicznych.  

 

Strona www.

 

 

 • Exdin Solutions Sp zo.o.


 Polska firma technologiczna, specjalizująca się w projektowaniu i wytwarzaniu urządzeń ultra-wysokich ciśnień.

Firma wdraża przemysłowe rozwiązania, które chronione są patentami międzynarodowymi. Dla sektora technologii wodorowych, dostarczane są specjalistyczne rozwiązania konstrukcyjne,  które charakteryzują się wysoką odpornością na zjawisko kruchości wodorowej. Produkty EXDIN Solutions znajdują wykorzystanie przede wszystkim w Stacjach Tankowania Wodoru (HRS) przeznaczonych zarówno dla pojazdów lekkich (LDV) jaki i ciężkich (HDV). EXDIN Solutions wytwarza:

 • Kompresory wielostopniowe,
 • Zbiorniki akumulacyjne wodoru i systemy kaskadowe,
 • Armaturę o podwyższonej odporności na kruchość wodorową.

 

Strona www.

 

 

 • Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze PEC Sp. z o.o.

Firma działa na rynku ciepłowniczym od 1992 roku i jest koncesjonowanym  dostawcą ciepła dla odbiorców zlokalizowanych, przede wszystkim w Pruszczu Gdańskim, Straszynie, Rotmance oraz posiada swoje źródła ciepła w Żukowie, Gdańsku i Gdyni. 

Przedsiębiorstwo rozpoczęło transformację energetyczną w 1999 roku, a w 2003 zmodernizowało ostatnie źródło ciepła zasilane miałem węglowym poprzez konwersję na gaz ziemny - czyli od 2003 roku do wytwarzania ciepła zużywa wyłącznie gaz ziemny. Od 2022 roku firma jest wytwórcą ciepła w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej wytwarzanej w elektrociepłowni gazowej o mocy 3,3MWee i 3,5 MWt. Przedsiębiorstwo posiada pięć systemów ciepłowniczych zasilanych ze źródeł ciepła o mocy od 1 do 6 MW oraz 60 źródeł lokalnych pracujących na potrzeby budynków, w których są zainstalowane i ciągle prowadzi projekty rozwojowe oraz zwiększające swój potencjał wytwórczy. 

 

Strona www.

 

 

 • Fiorentini Polska Sp zo.o. 

​​Firma Pietro Fiorentini została założona w Bolonii w 1940 roku i  jest wiodącą firmą przemysłową z siedzibą w północno-wschodnich Włoszech. Obecnie zatrudnia ponad 2400 pracowników w ponad 30 międzynarodowych lokalizacjach z oddziałami handlowymi w ponad 100 krajach na całym świecie. 

Posiadając ponad 80-letnie doświadczenie w całym łańcuchu dostaw gazu ziemnego, obecnie Grupa Pietro Fiorentini rozszerza swoje działania w kierunku intensywnego rozwoju technologii związanych z energią odnawialną, w tym, w szczególności w zakresie rozwiązań związanych z produkcją zielonego wodoru, który będzie odgrywał kluczową rolę w procesie dekarbonizacji

 

Strona www.

 

 

 • SCAN 3D Szymon Bloch


Firma o zasięgu ogólnoświatowym, świadcząca usługi Digital Twin na najwyższym światowym poziomie. Oferuje kompleksowe i innowacyjne rozwiązania pomiarowe w technologii 3D na całym świecie. Pozyskiwane dane przestrzenne przez skanery 3D, drony, georadary oraz inne systemy zbierające dane, pozwalają na bezkolizyjne projektowanie, weryfikację procesów inwestycyjnych, ale przede wszystkim zwiększyć potencjał eksportowy. Wspieramy procesy inwestycyjne obiektów przemysłowych, offshore, obiektów architektonicznych i innych obiektów użyteczności publicznej.

 

Strona www.

 

 

 • LAB CONTROL Sp zo.o. 


Adaptowalny system do zarządzania procesami Laboratoriów / Produkcji / Administracji. Firma pomaga zapanować nad informacjami, dokumentami, wynikami i procesami wewnątrz organizacji. Dostosowuje funkcje, odpowiedzialności, szablony kart badawczych i kontrolnych do potrzeb organizacji. 

Rozwiązaniem, który oferuje jest smart-toolbox, który w łatwy sposób można zaadaptować do konkretnych, codziennych problemów, wybierając wyłącznie niezbędne funkcje wybranym działom. W ten sposób firma pomaga zaoszczędzić czas, zredukować błędy i kontrolować procesy. 

 

Strona www.

 

Cieszymy się, że do Klastra dołączają kolejne firmy. Jest to dla nas nie tylko potwierdzenie skuteczności i sprawczości naszych działań, ale również zobowiązanie ciągłego rozwoju na rzecz wszystkich naszych członków. 

 

 

 

20.06.2022
O potencjale wodoru w Polsce podczas IV edycji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

Wodór to przyszłość nie tylko energetyki, ale również transportu i motoryzacji. W Polsce pionierem tej technologii jest województwo pomorskie. Nieprzypadkowo więc nad możliwościami wykorzystania alternatywnych źródeł paliw będą debatowali eksperci podczas odbywającego się w Gdyni V Forum Wizja Rozwoju.

 

Eksperci zgodnie twierdzą, że wodór jest przełomem technologicznym, na który czekaliśmy nawet 200 lat. Wytwarzanie tego bezbarwnego i bezwonnego gazu nie wpływa negatywnie na środowisko. A napędzane wodorem pojazdy nie emitują do atmosfery szkodliwych substancji. Potencjał wodoru dostrzegły już samorządy z województwa pomorskiego. Na północy Polski wprowadzono m.in. komunikację miejską napędzaną paliwem wodorowym. Pozwoliło to na osiągnięcie zeroemisyjności transportu publicznego.


W rozwoju wdrażania transportu opartego na zielonej energii ma pomóc Pomorska Dolina Wodorowa. Jednym z jej najważniejszych punktów będzie realizacja projektu "Hy-way to Hel", czyli organizacja transportu szynowego i morskiego do Helu zasilanego wodorem oraz uruchomienie ekosystemu zdolnego do dostarczenia min. 2000 ton wodoru rocznie na potrzeby transportu publicznego.

 

Nie ma wątpliwości, że rentowność tego typu inwestycji powiązana jest z odnawialnymi źródłami energii. Aby produkcja wodoru była opłacalna, musi on pochodzić z czystej energii, która w znacznym stopniu uzależniona jest od warunków pogodowych. I właśnie nad tym problemem pochylą się uczestnicy rozpoczynającego się wkrótce w Gdyni V Forum Wizja Rozwoju. Podczas wydarzenia, odbywającego się w obiektach Akademii Marynarki Wojennej na Oksywiu, bezpieczeństwo energetyczne i paliwa przyszłości będą jednymi z najważniejszych zagadnień.

 

W wydarzeniu wybrzmi również głos ekspertów Klastra Technologii Wodorowych oraz Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

 

 • Formy i możliwości finansowania inwestycji w całym łańcuchu wartości paliw nisko i zeroemisyjnych, moderator: Tomasz Pelc – Prezes Zarządu Nexus Consultants Sp. z o.o., Przewodniczący Rady Klastra Technologii Wodorowych (moderacja) 

 

 • Pomorze pomoże! Czyli Polskie porty hubami wodorowymi przyszłości, obszary taniej produkcji energii i wodoru, wymagania infrastrukturalne i logistyczne, nośniki wodoru, Marek Foltynowicz – Ekspert ds. Wodoru Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza
   
 • Co zrobić z CO2? Czyli pomalujmy wodór na niebiesko! Możliwości i potencjał zastosowania sekwestracji i mineralizacji CO2, czy może produkcja pomidorów?,  – Marek Foltynowicz – Ekspert ds. Wodoru Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza (moderacja) 

 

 • Sławomir Halbryt – Założyciel i Prezes Zarządu Sescom S.A. oraz Prezydent Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

 

Udział w konferencji umożliwi wymianę doświadczeń biznesowych oraz poszukiwanie wspólnych projektów gospodarczych.Więcej szczegółów: https://wizjarozwoju.pl/

 

Źródło: https://www.money.pl/gospodarka/paliwo-nowej-ery-jaki-jest-potencjal-wodoru-w-polsce-6780771278871424a.html

Zdjęcia: https://www.facebook.com/WizjaRozwoju/

 

 

 

10.06.2022
Cykliczny przegląd polityki energetycznej Polski Międzynarodowej Agencji Energii (MEA)

 

Opublikowany w maju raport zawiera m.in. ocenę polityki w zakresie wodoru i innowacji w energetyce.


Raport dostępny TUTAJ. 

 

*** MAE została utworzona w listopadzie 1974 r. w następstwie pierwszego światowego kryzysu naftowego. Stanowi wyjątkowe forum współpracy w dziedzinie energii 30 państw członkowskich. MAE jest organizacją powołaną w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w celu wdrożenia międzynarodowego programu energetycznego. Głównymi zadaniami MAE są: utrzymanie i poprawa systemów reagowania na wypadek przerw w dostawach ropy naftowej; promocja racjonalnych polityk energetycznych w kontekście globalnym poprzez współpracę z krajami nie będącymi członkami MAE, przemysłem i organizacjami międzynarodowymi; promocja współpracy międzynarodowej w zakresie technologii energetycznych; pomoc w integracji polityk energetycznych i ochrony środowiska. MAE prowadzi również przeglądy gotowości reagowania kryzysowego w państwach członkowskich oraz przeglądy polityk energetycznych oraz przygotowuje liczne analizy i publikacje z dziedziny energii 

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl