Czym jest Klaster?

Pod egidą Klastra będą prowadzone i wdrażane projekty badawczo – rozwojowe oraz wspólne inwestycje. Członkowie Klastra będą współpracować ze sobą, m. in. na polu wymiany informacji, budowy wspólnych powiązań gospodarczych, usług i technologii. Zakładana jest szeroka kooperacja z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i sieciami klastrowymi, a także prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych.

Czytaj więcej
Home
Home

Misja niska emisja

Misją Klastra, który zainaugurował swą działalność w sierpniu 2017 r. jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych, poprzez wspieranie członków Klastra i podmiotów współpracujących w rozwoju innowacyjnych rozwiązań na rzecz efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej.

 

W klastrze będą funkcjonować Centrum Badawczo-Rozwojowe i Platforma Transferu Technologii, które wspomogą prace firm nad projektami technologicznymi, a na późniejszym etapie testowanie i weryfikowanie rozwiązań.

Poznaj cele Klastra

Podejmowanie działań związanych z budową potencjału Klastra pozwalającego na uzyskanie statusu wiodącego w obszarze gospodarki związanej z zastosowaniem technologii wodorowych, w tym ekoinnowacji i rozwoju efektywności energetycznej oraz zarządzania efektywnością energetyczną, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii wodorowych.

Promocja i wdrożenie rozwiązań krajowych w zakresie technologii wodorowych m.in. w postaci badań i wdrożeń w ramach Narodowego Programu Technologii Wodorowych.

Utworzenie wielopłaszczyznowej platformy współpracy sprzyjającej efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz promocji i rozwoju technologii wodorowych.

Propagowanie, wspieranie i rozwój badań i produktów oraz usług na rzecz zastosowania technologii wodorowych w gospodarce krajowej w celu znaczącego podniesienia poziomu technologicznego gospodarki polskiej w Unii Europejskiej i poza Unią Europejską.

Hydrogen as an enabler
Industry
Industry

Forklift trucks

Primary and backup power

Electric Vehicles
Electric Vehicles

Cars

Trams

Buses

Trains

Electronics
Electronics

Computers

Printes

Laptops

Phones

Combined heat and power
Combined heat and power

Residential

Industrial

Commercial

Archiwum

05.08.2022
V edycja Konferencji Wodorowej PCHET 2022

4 i 5 października pod hasłem: “Energia odnawialna podstawą gospodarki wodorowej”, odbędzie się V edycja Konferencji Wodorowej PCHET 2022 - Polish Conference On Hydrogen Energy and Technology. 

 

W tym roku wydarzenie odbędzie się w Gdyni - która słynie z innowacji i nowoczesności oraz pierwszego polskiego portu morskiego. To właśnie na Pomorzu tworzone będą zasoby OZE, które dadzą podstawę do produkcji zielonej energii i czystego wodoru.

 

Konferencja PCHET zapoczątkowała serie wydarzeń o tematyce wodorowej w Polsce. Jest pierwszym takim wydarzeniem z udziałem prelegentów i ekspertów, pochodzących nie tylko z kraju, ale także z całego świata.

 

Wodór to już realna opcja biznesowa i obecnie dziejąca się transformacja energetyczna skupia się wokół innowacyjnych firm Klastra Technologii Wodorowych. Dziś tworzymy przyszłość klimatyczną dla kolejnych pokoleń, budując modele biznesowe, które mają być oparte na walce o neutralność klimatyczną.

 

Konferencja PCHET to najważniejsze wydarzenie wodorowe w kraju, które po raz kolejny zgromadzi ekspertów i liderów branży z Polski i Europy jak również przedstawicieli świata nauki oraz reprezentantów biznesu. Celem wydarzenia jest dyskusja i wymiana doświadczeń służących rozwojowi przemysłu wodorowego oraz omówienie kolejnych kroków w budowaniu strategicznych partnerstw w zakresie transformacji energetycznej. 


Jak co roku pokażemy dobre praktyki wdrażania projektów wodorowych w kraju i zagranicą i podejmiemy dyskusję na najważniejsze kwestie dla rozwoju rynku wodoru, m.in.:

 

 • Czy polski przemysł jest gotowy do transformacji energetycznej?;
 • Rola i możliwości portów morskich w wykorzystaniu paliw nisko i zeroemisyjnych;
 • Polskie projekty B+R  - technologie wodorowe – oferta dla inwestorów;
 • Rozwój morskiej energetyki wiatrowej i jej wpływ na realizację projektów wodorowych w Europie i w Polsce;
 • Zaawansowane rozwiązania softwarowe dla gospodarki niskoemisyjnej.

 

Wydarzenie jest doskonałą okazją do wymiany wiedzy oraz nawiązania partnerstw biznesowych, naukowych i technologicznych, które mamy nadzieję przyczynią się do rozwoju projektów wodorowych w Polsce i Europie.


W gronie prelegentów znajdą się przedstawiciele władz Pomorza, zagraniczni goście współpracujący z Klastrem Technologii Wodorowych, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz organizacji Hydrogen Europe. Nie zabraknie również silnej reprezentacji polskiego przemysłu, który odgrywa czołową rolę jako pionier technologii wodorowych.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązują zapisy. 

 

 

 

05.08.2022
V edycja konferencji wodorowej PCHET2022
12.07.2022
Wyjazd na Konferencję HYDROGEN AMERICAS SUMMIT w Waszyngtonie.

Agencja Rozwoju Pomorza organizuje w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy wyjazd na konferencję Hydrogen Americas Summit, która odbędzie się w dniach 8-13 października 2022 w Waszyngtonie.


Wydarzenie gromadzi instytucje, organizacje i firmy zajmujące się rozwojem technologii pozyskiwania energii z wodoru. Konferencja pozwala na zorientowanie się w najnowszych projektach branżowych, które będą miały kluczowe znaczenie dla rozwoju w tej dziedzinie. Celem szczytu jest ustanowienie współpracy międzysektorowej i partnerstw biznesowych na rzecz rozwoju neutralnej klimatycznie technologii wodorowej.

 

Co zyskuje firma?

 • Wejściówkę na konferencję
 • Bilet lotniczy
 • Hotel
 • Ubezpieczenie


Koszt udziału

 • Szacowany wkład własny przedsiębiorcy przy maksymalnym dofinansowaniu 85% kosztów wynosi 6600,00 zł brutto (2850,00 zł netto + VAT + VAT od kwoty dofinansowania).

 

Zgłoszenia

 • Formularz zgłoszeniowy oraz dokumenty konkursowe dostępne są na poniżej. Skany wypełnionych dokumentów należy przesłać na adres mailowy: anna.jafra@arp.gda.pl.

 

Więcej szczegółów

 

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl