Klaster Wodorowy i RIGP Partnerem Merytorycznym H2Poland 2024!

 

Od wody do wodoru: BLUE DEAL jako przyszłość zielonej energetyki
W obliczu globalnych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i rosnącym zapotrzebowaniem na czystą energię, panel "Od Wody do Wodoru: Blue Deal jako Przyszłość Zielonej Energetyki" koncentruje się na roli wody i wodoru w transformacji energetycznej. Panel ten ma za zadanie zgłębić, jak wykorzystanie zasobów wodnych i innowacje w technologii wodorowej mogą wspierać zrównoważony rozwój i realizację celów Porozumienia Paryskiego.

 

Główne Punkty Dyskusji:

 

Woda jako Źródło Wodoru:

 •  Omówienie metod produkcji wodoru z wody, w tym elektrolizy wodnej.
 • Analiza wyzwań i możliwości związanych z wykorzystaniem zasobów wodnych do produkcji wodoru.

 

Woda i Wodór w Zielonej Energetyce: 

 • Znaczenie wodoru jako nośnika energii w zielonej gospodarce.
 • Dyskusja na temat integracji systemów opartych na wodorze z istniejącą infrastrukturą energetyczną.

 

Aspekty Środowiskowe i Zrównoważony Rozwój:

 • Wpływ technologii wodorowych na środowisko naturalne i bioróżnorodność w aspekcie gospodarki wodami i zmian klimatycznych.
 • Dyskusja na temat możliwości zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych w kontekście produkcji wodoru.

 

Innowacje Technologiczne i Wyzwania:

 • Prezentacja najnowszych innowacji w zakresie uzdatniania i optymalizacji wykorzystania wody do produkcji wodoru
 • Omówienie technicznych i ekonomicznych wyzwań związanych z rozwijającym się rynkiem wodorowym w aspekcie ograniczonych zasobów wodnych

 

Polityka i Współpraca Międzynarodowa:

 • Rola polityk narodowych i międzynarodowych w promowaniu zrównoważonej energetyki wodorowej.
 • Znaczenie współpracy międzynarodowej w realizacji celów związanych z Blue Deal.

 

 

Panel ma na celu zapewnienie platformy do wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie wykorzystania wody i wodoru w zrównoważonej energetyce. Celem jest również identyfikacja możliwości, wyzwań oraz kształtowanie świadomości na temat znaczenia Blue Deal dla przyszłości zielonej energetyki. Dyskusja ma na celu zainspirowanie uczestników do poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań, które mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju i ochrony naszych zasobów wodnych przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału wodoru.

 

Panel jest skierowany do szerokiego grona odbiorców, w tym do przedstawicieli branży energetycznej, decydentów politycznych, ekspertów środowiskowych, naukowców, a także do inwestorów i przedsiębiorców zainteresowanych zrównoważoną przyszłością energetyczną. Jest to również idealna okazja dla tych, którzy chcą zrozumieć, jak innowacje w dziedzinie wody i wodoru mogą wpłynąć na przyszłość energetyczną naszej planety i jakie kroki można podjąć, aby wspierać zrównoważony rozwój w tym obszarze.

 

Celem panelu jest wypracowanie konkretnych rekomendacji i strategii, które będą wspierać rozwój technologii wodorowych oraz efektywne wykorzystanie zasobów wodnych w kontekście zielonej energetyki. Oczekuje się, że wynikająca z panelu dyskusja przyczyni się do lepszego zrozumienia możliwości, jakie oferuje połączenie zasobów wodnych i wodoru, a także pomoże w identyfikacji kluczowych obszarów wymagających dalszych badań i inwestycji. Panel ma również na celu zwiększenie świadomości na temat roli Blue Deal w przyszłości zielonej energetyki i zrównoważonego rozwoju.

 

➡️ REJESTRACJA I BILETY

 

 

 

 

Sektor energetyki offshore przechodzi transformację, stając się kluczowym elementem w rozwijającym się rynku wodoru. Panel "Integracja Offshore z Rynkiem Wodoru: Wyzwania i Możliwości" ma na celu zgłębienie tej dynamicznej relacji, analizując zarówno przeszkody, jak i potencjalne korzyści płynące z synergii tych dwóch sektorów.

 

Główne Punkty Dyskusji:

 

Technologie i Innowacje:

 •  Omówienie nowych technologii w zakresie wykorzystania offshore do produkcji wodoru.
 • Przegląd innowacyjnych projektów i studiów przypadków łączących energię wiatrową z produkcją wodoru.

 

Wyzwania Regulacyjne i Środowiskowe:

 • Analiza przepisów prawnych i środowiskowych wpływających na rozwój projektów offshore-wodór.
 • Dyskusja na temat zrównoważonego rozwoju i minimalizacji wpływu na środowisko morskie.

 

Ekonomia i Finansowanie:

 •  Rozważanie ekonomicznych aspektów integracji offshore z rynkiem wodorowym, w tym kosztów i ROI.
 • Dyskusja na temat możliwości finansowania i inwestycji w projekty offshore-wodór.

 

Możliwości Rynkowe i Rozwój:

 • Przegląd potencjalnych rynków dla wodoru produkowanego offshore.
 • Strategie na rzecz zwiększenia udziału wodoru w miksie energetycznym i osiągnięcia celów klimatycznych.

 

Współpraca Międzynarodowa i Polityka:

 • Omówienie znaczenia współpracy międzynarodowej i polityk rządowych dla rozwoju sektora.
 • Wpływ globalnych tendencji w zakresie energii odnawialnej na rynek wodorowy.

 

Panel ma na celu nie tylko podkreślenie wyzwań, ale także zidentyfikowanie możliwości, jakie niesie za sobą integracja offshore z rynkiem wodoru. Uczestnicy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, poglądów i najlepszych praktyk, co ma przyczynić się do rozwoju efektywnych strategii i innowacyjnych rozwiązań w tej szybko rozwijającej się dziedzinie.

 

Panel skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, w tym do przedstawicieli przemysłu energetycznego, decydentów politycznych, naukowców, inwestorów, a także do wszystkich zainteresowanych przyszłością energetyki wodorowej i offshore. Udział w panelu zapewni uczestnikom unikalną perspektywę na połączenie tych dwóch ważnych sektorów energetyki i pozwoli na lepsze zrozumienie kierunków ich rozwoju.

 

Oczekuje się, że dyskusja przyczyni się do zidentyfikowania kluczowych obszarów do współpracy, określenia potrzeb badawczych i technologicznych oraz wypracowania rekomendacji dla polityki i praktyki biznesowej. Panel ma na celu stworzenie platformy dla efektywnej wymiany wiedzy i idei, które mogą napędzać dalszy rozwój integracji offshore z rynkiem wodorowym, wspierając tym samym globalne cele zrównoważonego rozwoju.

 

➡️ REJESTRACJA I BILETY

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Aleja Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl