Dr hab. inż. Jakub Kupecki

Temat wystąpienia na PCHET 2020: Uczestnik i ekspert panelu dyskusyjnego, poświęconego sesji prawnej.

 

Profesor Instytutu Energetyki (IEn), kierujący pracami Centrum Technologii Wodorowych i Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych. Profesor wizytujący w National Fuel Cell Research Center, University of California, Irvine (NFCRC UCI).

 

Jakub Kupecki uzyskał dyplomy Politechniki Warszawskiej (MEiL), Uniwersytetu Islandzkiego oraz Haas School of Business, University of California, Berkeley. Związany z tematyką stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych od ponad 10 lat. Kierownik i wykonawca prac w ponad 40 projektach badawczych i naukowych finansowanych ze środków Komisji Europejskiej, NCBR, NCN, MNiSW, Departamentu Energii USA, Departamentu Stanu USA oraz bezpośrednio przez przemysł. W latach 2017-2018 kierował polsko-amerykańskim projektem dotyczącym wykorzystania układów power-to-gas do magazynowania energii ze źródeł OZE, realizowanym w NFCRC UCI. Członek zespołu projektu europejskiego HyLAW (2017-2019) dotyczącego analizy i propozycji zmian regulacji prawnych i procedur administracyjnych, spowalniających lub uniemożliwiających wdrożenie, komercjalizację ogniw paliwowych oraz technologii wodorowych.

Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz i opracowań na rzecz przemysłu, ponad 150 publikacji i wystąpień konferencyjnych, 2 patentów oraz 2 zgłoszeń patentowych, w tym skomercjalizowanego wynalazku. Laureat nagród za działalność B+R: nagrody Siemensa, Nernsta i Young Scientist Award, Hydrogen Europe Research. W roku 2020 prowadził prace odpowiedzialny za obszar Gospodarka Wodorowa w Zespole ds. Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki powołanego przez Ministra Klimatu.

Dr hab. inż. Jakub Kupecki
Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl