Marek Foltynowicz

Moderator konferencji PCHET

 

Pan Marek Foltynowicz jest absolwentem Politechniki Śląskiej  w Gliwicach. Swoją karierę zawodową rozpoczął jako inżynier naukowy w Instytucie Polimerów PAN.

Większość swojej kariery zawodowej spędził w branży inżynierskiej pracując w kilku biurach inżynierskich oraz na budowach w Polsce i za granicą.

Bazując na tym doświadczeniu, rozpoczął pracę w Rafinerii Gdańskiej, gdzie był m.in. kierownikiem Działu Rozwoju odpowiedzialnym za opracowanie strategii rafineryjnych i modernizację.

Jako specjalista ds. rafinacji został powołany na Członka Zarządu "NAFTA POLSKA S.A." - spółka holdingowa polskiego sektora naftowego. Był tam  odpowiedzialny za restrukturyzację i prywatyzację polskiego sektora naftowego, a następnie został członkiem zarządu PGNiG SA

Pan Foltynowicz był także przewodniczącym Komitetu Sterującego, nadzorując pierwszą ofertę publiczną PKN Orlen S.A oraz PGNiG SA.

Pełnił funkcję członka rad nadzorczych w różnych spółkach z sektora naftowego oraz w spółkach komunalnych.

Doceniany jest jako niezależny konsultant w branży Oil & Gas oraz innowator w zakresie procesu rozdzielania olejów odpadowych. Założył także własną firmę konsultingową PetroMark.

Ostatnio pracował nad wdrożeniami i innowacjami obszaru technologii wodorowych oraz nad rozwojem e-mobilności.

Obecnie współpracuje jako ekspert, z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza oraz Klastrem Technologii Wodorowych i Czystych TEchnologii Węglowych.

Marek Foltynowicz
Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl