Czy kolor wodoru ma znaczenie? – komentarz eksperta Klastra Technologii Wodorowych, Marka Foltynowicza.

Słyszymy często o zielonym, szarym, niebieskim czy innym kolorze wodoru, a przecież wodór jest gazem bezbarwnym, bezwonnym, nietoksycznym, pali się bezbarwnym płomieniem. Jest bardzo lekki – 14 razy lżejszy od powietrza i dzięki temu szybko się rozprzestrzenia i unosi do góry. 

 

Stosując wodór w danym urządzeniu, ogniwie paliwowym, nie kierujemy się kolorem, a jedynie jakością czyli czystością tego produktu. Skąd więc wzięły się kolory? 

 

Z punktu widzenia polityki klimatycznej i ochrony środowiska, bardzo ważne jest pochodzenie, sposób wytwarzania wodoru i związana z tym emisja CO2. Dlatego zasadne jest aby produkując wodór nie emitować wcale CO2 - taki wodór oznaczamy kolorem zielonym. Otrzymujemy go zatem w procesie wykorzystującym energię z OZE czyli źródła nie obarczonego emisją CO2 (np. w procesie elektrolizy wody).

 

Obecnie najwięcej produkujemy wodoru szarego tj. wodoru, w procesie produkcji którego wykorzystywane są paliwa kopalne i emisyjność procesu jest bardzo wysoka (powyżej 9 kg CO2/kg H2). Są to na przykład: procesy reformingu parowego metanu lub technologie zgazowania węgla.

 

Wodór produkowany z paliw kopalnych połączony w procesami wychwytywania CO2 oznaczony został kolorem niebieskim.

 

Kolorem turkusowym przyjęto oznaczanie wodoru otrzymanego w procesie pirolizy metanu lub w procesie przetwarzania odpadowych tworzyw sztucznych. Proces pirolizy prowadzony jest w atmosferze beztlenowej przy niewielkiej emisji CO2.

 

Jeżeli do produkcji wodoru zaczniemy wykorzystywać energetykę jądrową jako źródła energii elektrycznej oraz jako źródła ciepła, to w wyniku procesu elektrolizy otrzymamy wodór, któremu przypisujemy odpowiednio kolor różowy, purpurowy czy czerwony. Przewaga konkurencyjna wodoru wytwarzanego w źródłach jądrowych opierać się będzie nie tylko na zerowej emisyjności, ale również możliwej dużej skali produkcji (ekonomia skali). Jest to jedna z najtańszych metod pozyskiwania wodoru. Produkcja wodoru w elektrowniach jądrowych będzie szczególnie uzasadniona w okresach tzw. dolin nocnych.

 

Firma HyperSolar Inc z USA opracowała technologię produkcji wodoru z wykorzystaniem bezpośrednio energii słonecznej i nanotechnologii. Katalizatory  - aktywne fotochemiczne heterostruktury mikrocząsteczek (PAH) - umieszczone w wodzie pod wpływem promieni słonecznych prowadzą do rozbicia wody na wodór, który oznaczymy jako żółty. 

 

 

Źródło: Instytut Chemicznej Obróbki Węgla

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl