Dialog Techniczny dotyczący „Pomiarów parametrów technicznych zasobników wodoru i ich funkcjonalności”.

 

W ramach prowadzonego programu badawczego w obszarze nowoczesnych technologii magazynowania wodoru – „Magazynowanie wodoru”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło Dialog Techniczny dotyczący „Pomiarów parametrów technicznych zasobników wodoru i ich funkcjonalności”. Podczas realizacji ww. programu, wymagane jest przeprowadzenie niezależnych pomiarów osiągnięć jego wykonawców, które obejmą parametry techniczne i funkcjonalności opracowanych systemów zasobników wodoru oraz ich demonstratorów.

 

 

Celem Dialogu Technicznego jest dostarczenie informacji niezbędnych do określenia zakresu zamówienia publicznego, w szczególności przekazanie wiedzy na temat obowiązujących norm, przepisów, regulacji prawnych oraz określenia metod pomiarowych poszczególnych parametrów technicznych systemów zasobników wodoru będących przedmiotem programu „Magazynowanie wodoru”.

 

 

Więcej informacji na ten temat mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej: https://bip.ncbr.gov.pl/ w zakładce Zamówienia publiczne --> Dialog techniczny.

 

Zapraszamy. 

 

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl