Do Klastra dołącza Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Misją Stowarzyszenia Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jest wspieranie partnerów: rolników, przedsiębiorców, a także samorządów lokalnych w pozyskiwaniu środków z zewnątrz, w tym głównie w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską. Stowarzyszenie obejmuje zasięgiem działania obszar całego kraju.

 

- Jesteśmy aktywnym członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania. Posiadamy odpowiednią bazę materialną (wyposażenie w sprzęt, systemy łączności i oprogramowanie) oraz merytorycznie przygotowany zespół doświadczonych ekspertów. Bierzemy aktywny udział w tworzeniu rynku energii odnawialnej w Polsce. Tworzymy platformę współpracy między wytwórcami, dostawcami i konsumentami energii. Nasze działania organizujemy tak, aby wspierać inwestycje naszych parterów, niezależnie od jej wielkości, specyfiki czy wartości. Współpracujemy z partnerami kapitałowymi i technologicznymi w obszarze paneli fotowoltaicznych, inwerterów, stacji transformatorowych, okablowania i technologii magazynowania energii. Poszukujemy gruntów i nieruchomości, na których mogą powstać farmy fotowoltaiczne. Promujemy pozyskiwanie czystej zielonej energii i gospodarkę zeroemisyjną wykorzystującą odnawialne źródła energii. Projekty, które tworzymy, realizujemy kompleksowo – pozyskujemy grunty pod inwestycję, przygotowujemy dokumentację techniczną, wdrażamy projekty i  nadzorujemy je. Jesteśmy zainteresowani współpracą na polu wymiany informacji, budowy wspólnych powiązań gospodarczych, usług i technologii w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i energetyki odnawialnej.
Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl