EKO-KONSULT z sukcesem przeprowadził analizy bezpieczeństwa dla Instytutu Energetyki w innowacyjnym projekcie instalacji wodorowej HYDROGIN

W kwietniu 2020 roku rozpoczął się projekt badawczy HYDROGIN dwukierunkowej instalacji do produkcji wodoru. Projekt jest realizowany przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy Energa oraz Instytut Maszyn Przepływowych PAN. Podwykonawcą został Instytut Energetyki.

 

Celem projektu jest opracowanie i konstrukcja układu wytwarzającego wodór z użyciem pary technicznej  power-to-gas (P2G) opartego na stosie stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych (SOC) pracujących w trybie elektrolizera (SOE), przewidzianego również do pracy w trybie odwracalnym. Takie urządzenie służy do magazynowania energii, tj. wytwarzania wodoru z wykorzystaniem energii elektrycznej z sieci.

 

Budowany układ umożliwi poprawę elastyczności pracy konwencjonalnego bloku biomasowego lub węglowego. Elektrolizery stałotlenkowe oferują szereg przewag w stosunku do niskotemperaturowych elektrolizerów alkalicznych i PEM.

 

Prototypowa instalacja ma powstać do roku 2024. Będzie wytwarzać wodór oraz energię elektryczną, zwiększając elastyczność pracy elektrowni oraz  wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Grupie Energa. Jeśli projekt spełni wszystkie założenia, które przyjęli naukowcy, instalacje tego typu pojawią się w kolejnych obiektach.

 

Firma EKO-KONSULT włączyła się w prace nad projektem poprzez wykonanie analiz z zakresu  bezpieczeństwa procesowego, wybuchowego oraz pożarowego. W latach 2021-22 eksperci EKO-KONSULT wykonali:

  • analizę zagrożeń HAZOP wraz z oceną ryzyka zajścia scenariuszy awaryjnych oraz identyfikacją niezależnych warstw zabezpieczeń, w tym związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym;
  • analizę określenia wymagań na nienaruszalność bezpieczeństwa SIL dla projektowanych przyrządowych funkcji bezpieczeństwa.
  • koncepcję ochrony przed wybuchem, w tym klasyfikację przestrzeni zagrożonych wybuchem, ocenę ryzyka wybuchu,
  • warunki ochrony przed wybuchem obejmujące m.in. ustalenie bezpiecznych odległości na podstawie ilościowej analizy ryzyka, ustalenie lokalizacji rurociągów wydmuchowych na podstawie natężenia promieniowania cieplnego płomienia wodoru.

 

Kwestie bezpieczeństwa w projekcie HYDROGIN są bardzo złożone. Jednak wszystkie te prace zostały wykonane w uzgodnionym terminie i z bardzo dobrym efektem.

 

Aktualnie projekt znajduje się w fazie testów.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej - KLIKNIJ.

Koordynator Klastra Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk

+48 882 430 983 

kontakt@klasterwodorowy.pl